Tag Archives: Sonete

La Argeş, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

La Argeş, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1912 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Este un diptic la sonetul Domniţa. Îşi face apariţia, în această indirectă evocare a primei curţi domneşti din Ţara Românească, şi corbul (heraldic), al cărui „negru zbor” indică tărâmul esoteric – întocmai ca …

Read More »

Domniţa, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Domniţa, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1910 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Evocarea acestei figuri istorice îi prilejuieşte lui Mateiu I. Caragiale un portret magistral, în care nemişcarea şi apoi văluirea înceată produc un efect prodigios de relief şi volum, într-o remarcabilă economie de mijloace şi …

Read More »

Cronicarul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Cronicarul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1910 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Înfăţişează un alt tip pitoresc al „tâmplei de icoane” mateine, alcătuit, ca aproape toate celelalte, din contraste şi, întocmai ca acelea, plin de venin. Portret idealizat, schematic, fără trăsături personale, hieratic. Viziunea este esenţial …

Read More »

Înţeleptul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Înţeleptul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1909 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Iată şi un mădular al stirpei alese la antipodul celorlalţi! Un izbăvit de blestemul seminţiei trufaşe, un boier de aceeaşi viţă domnească, însă care nu râvneşte scaunul, nu unelteşte, nu împilează, un epicureu fericit, …

Read More »

Aspra, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Aspra, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1908 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Pandant al Boerului, pe aceleaşi linii de caracter şi temperament, guvernat tot de rapacea prădătoare ce dă titlul ciclului. Şi aici se remarcă predilecţia lui Mateiu pentru eroii vârstnici – reputata sa gerontofilie. Tipul …

Read More »

Boerul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Boerul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. În acest sonet apare un personaj de însemnătate majoră în lumea eroilor mateini, aristocratul de viţă veche, urmaş de domni, împuţinat fizic, moralmente corupt, spiritual ambiguu, dar energic şi mânat de demonul puterii. Mateiu …

Read More »

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. De remarcat trecerea Ia persoana întâi, anume spre a încălzi tonul liric. Motivul frumuseţii trecătoare (component al temei mai largi a ireversibilităţii timpului) va fi reluat, cu note tragice de Mateiu, în Craii de …

Read More »

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Înfăţişează propriu-zis primul tablou din Pajere cu referinţă la istoria noastră, întrucât eroul este voievodul înfrânt care se întoarce pe câmpul de luptă, ca să-şi găsească moartea. Este un tablou cu nuanţă mitică, …

Read More »

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Deşi datată cu cinci ani înaintea Laudei Cuceritorului, îi urmează tematic, timpul scurs între cele două bucăţi poetice putând astfel marca, prin răsturnare, precizarea tematică, de la simplul tablou cetemonia) din Prohodul… la …

Read More »

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1912 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Moto: Regi barbari, / întunecaţi vânători de zimbri (fr.). Una din cele mai importante şi mai semnificative creaţii poetice ale lui Mateiu I. Caragiale, cât priveşte mitologia personală, în care un loc central …

Read More »