Tag Archives: Socialism

Sindicalismul şi socialismul în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Începuturile organizării muncitoreşti Primele forme moderne de organizare a muncitorilor, superioare vechilor bresle, au fost, în ciuda brutalităţii exploatării şi a nivelului de instrucţie redus, societăţile de ajutor reciproc şi asociaţiile pe meserii. Interesele muncitorilor s-au făcut cunoscute în presă, cu ocazia grevelor şi în acţiunea politică în favoarea democraţiei. Acţiuni muncitoreşti au fost semnalate în Anglia încă din secolul al XVIII-lea, dar cele cu adevărat reprezentative sunt mişcarea luddistă engleză (1811-1812), grevele muncitorilor din Lyon (1831) şi din Silezia (1834), mişcarea chartistă din Anglia (1837-1846). Mişcarea sindicală Sindicatele au apărut în Anglia spre mijlocul secolului al XIX-lea. Aşa-numitele Trade …

Read More »

Apariţia mişcării socialiste în România

Slaba dezvoltare a industriei în România şi, ca urmare, a proletariatului industrial a împiedicat apariţia mai de vreme a mişcării socialiste. Mulţi dintre muncitorii proaspăt veniţi de la sate sau foşti meseriaşi păstrau încă speranţa că ar putea să-şi refacă o gospodărie proprie sau un atelier propriu. Predominarea atelierelor de cooperaţie capitalistă în industrie contribuia la menţinerea mentalităţii mic-burgheze printre muncitori. Cu toate acestea, paralel cu mişcarea muncitorească şi-a făcut apariţia şi mişcarea socialistă, ca urmare a dezvoltării capitalismului; înainte de revoluţia din 1848 îşi făcuse apariţia în România socialismul utopic. Teodor Diamant răspândise ideile lui Fourier şi încercase să …

Read More »