Tag Archives: Slavi

Pătrunderea şi aşezarea slavilor pe teritoriul României între secolele VI-X

Prima menţiune despre prezenţa slavilor în regiunea Dunării se datorează lui Pseudo-Caesarios din Nazianz, care scrie la începutul secolului VI, foarte probabil chiar în primul deceniu al acestui secol. Prin urmare, putem vorbi de o pătrundere a unor triburi slave pe meleagurile noastre începând din secolul VI, dar nu este exclus ca unele grupuri mai mici, antrenate de alte populaţii, sau independent, să fi. ajuns aici chiar ceva mai înainte decât secolul VI. Preţioase date cu privire la triburile slave, din prima jumătate a secolului VI, ne sunt transmise de istoricii Iordanes şi Procopios. Descriind teritoriul ocupat de gepizi, Iordanes …

Read More »

Năvălirea avarilor şi a slavilor în Dacia

Avarii De-abia se împrăştiaseră hunii şi gepizii trecuseră Dunărea, când o nouă năvălire se prăbuşi asupra Europei, datorită unor popoare tot atât de barbare, de hâde şi de neomenoase ca şi sălbaticii tovarăşi ai lui Atila. Aceştia erau avarii, gintă hunică, ce s-ar putea numi o nouă ediţie a acelui cumplit popor. După lungi şi straşnice frământări în măruntaiele Asiei, hoarda avarilor, care număra 200.000 de suflete, porni cu căruţele sale către apusul soarelui şi se îndreptă spre Europa, prin partea deschisă între Marea Caspică şi Munţii Urali. Toate popoarele ce le întâlneau în cale, o rupeau de fugă înaintea …

Read More »

Organizarea socială şi politică a triburilor slave de pe teritoriul României în secolele VI-IX

Izvoarele literare arată că, în decursul secolului VI, diferitele triburi slave care au ajuns pe teritoriul României se aflau în ultimul stadiu de dezvoltare a democraţiei militare, în acea perioadă când războaiele de jaf pentru dobândirea de noi bogăţii au devenit unul din scopurile principale. Aşa se explică numeroasele invazii ale slavilor în imperiul bizantin, organizate cu scopul de a aduce pradă. Democraţia militară începuse şi se dezvoltase la diferite triburi slave cu mult înainte de pătrunderea lor pe teritoriul României. Datorită războaielor continue, caracteristice acestei faze de dezvoltare a societăţii, triburile slave, pentru a putea face faţă numeroşilor duşmani …

Read More »