Tag Archives: Sintaxă

Sintaxa propoziţiei şi a frazei

Relaţii sintactice În gramatica tradiţională, relaţiile sintactice presupun: coordonarea şi subordonarea / dependenţa Coordonarea Coordonarea – relaţia dintre unităţi sintactice cu acelaşi statut: dintre părţi de propoziţie cu acelaşi rang sintactic (Pleci la munte sau la mare? Ion şi Petre sunt colegi.), dintre propoziţii principale (Citeşte şi scrie.), dintre propoziţii subordonate sau dintre părţi de propoziţie şi propoziţii subordonate, dependente de acelaşi regent (Vine cine vrea sau cine poate. Cântă cum poate şi unde poate. Omul era cumsecade şi cât se poate de corect.). Mijloacele de realizare a coordonării pot fi joncţiunea (coordonare copulativă, adversativă, disjunctivă, concluzivă) sau juxtapunerea / …

Read More »