Tag Archives: Simbolism

Simbolism

Curent literar şi artistic constituit în Franţa către sfârşitul secolului al XIX-lea, ulterior extins în întreaga Europă, simbolismului i-a fost dat numele în 1886 de Jean Moreas. Mişcarea se manifesta însă de aproape două decenii, ca reacţie la parnasianism, naturalism, la scientismul filosofiei pozitiviste. Anticipat de romantismul târziu (Friedrich Novalis, Ludwig Tieck, E.A. Poe, Gerard de Nerval) şi de poezia lui Charles Baudelaire, simbolismul exprimă starea de spirit a unei generaţii dezamăgite de orientarea unei culturi şi de rânduielile unei societăţi care, prin fetişizarea bunurilor materiale şi instituţionalizarea gândirii dominate de principii utilitariste, marginalizau valorile spiritului. Tinerii poeţi, promovaţi de …

Read More »

Simbolismul în literatura română

Primele elemente ale simbolismului apar, la noi, în ultimele decenii ale secolului trecut şi se dezvoltă, ulterior, în funcţie de condiţiile specifice naţionale. Simbolismul românesc nu este un fenomen de imitaţie, un împrumut, ci o atitudine literară modernă, constituită şi manifestată paralel cu alte literaturi şi, progresiv, autohtonizat, potrivit sensibilităţii româneşti. Simbolismul românesc cunoaşte mai multe aspecte (etape) în desfăşurarea sa, fără ca acestea să poată fi precis delimitate. Momentul experienţelor, al tatonărilor este reprezentat, mai întâi, de activitatea de pionierat desfăşurată de Alexandru Macedonski (1854-1920) la revista „Literatorul”, editată de el, în 1880. Macedonski teoretizează despre o nouă poezie, …

Read More »

Simbolismul în literatura română şi europeană

Prin simbolism se înţelege curentul literar de circulaţie universală care a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca reacţie împotriva parnasianismului. Cel care a dat numele curentului a fost poetul francez Jean Moreas (de la gr. symbolon = semn), care a publicat şi un manifest literar, intitulat Simbolismul (1886). Simbolismul impunea o nouă expresie lirică, aspirând să ocolească sentimentalismul, retorismul şi patetismul romantic. Arta poetică simbolistă promovează conceptul modern de poezie, caracterizându-se prin următoarele trăsături mai importante: respingerea prozaismului (adică a ceea ce este comun, plat şi banal) şi a expresiei discursive (dezlânate), poezia fiind definită ca …

Read More »