Tag Archives: Semn ortografic

Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română

Exprimarea scrisă necesită întrebuinţarea unor mijloace grafice cu ajutorul cărora să poată fi redate, în afara procedeelor gramaticale, pauzele, intonaţia şi întreruperea şirului comunicării. S-a creat astfel, „un sistem de semne convenţionale, care au rolul de a marca în scris pauzele, intonaţia, întreruperea cursului vorbirii” (îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a). În total, în comunicarea scrisă se întrebuinţează 15 semne (ortografice şi de punctuaţie). Dintre acestea: • 9 sunt numai de punctuaţie: virgula, două puncte, punctul şi virgula, semnul întrebării, semnul exclamării, punctele de suspensie, linia de dialog, parantezele, semnele citării (ghilimelele); • 4 sunt semne mixte …

Read More »