Tag Archives: Scriitori transnistreni

Iacob Doibani

Iacob Doibani (1913, Butor, raionul Grigoriopol, Transnistria – 1968) – poet şi publicist. Urmează cursurile pregătitoare la Tehnicumul Pedagogic din oraşul Balta, continuându-şi studiile la Institutul Pedagogic Moldovenesc din Tiraspol. Colaborează, în calitate de corespondent, la ziarele „Comsomolistul Moldovei”, „Moldova socialistă” etc. În 1934, îi apare prima plachetă de poezii, Zile mândre, bucuroase, iar în 1935 cea de-a doua, Răsai, lună, de cu seară. În 1936, e arestat şi declarat „duşman al poporului”, fiind deportat în ţinutul Kolîma (1937-1941), apoi reescortat în regiunea Magadan. A revenit acasă în 1953. Scrie, apoi, cu preponderenţă în stil popular, tratând teme conjuncturale, în …

Read More »

Ion Diordiev

Ion Diordiev (20 mai  1935, Nezavertailovca, Transnistria) – poet şi prozator. Este fiul Verei şi al lui Macar Diordiev. A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova (1962). Prima sa carte de miniaturi şi schiţe umoristice, Zigzaguri (1976), anunţa un observator fin al oamenilor şi al vieţii şi un har apreciabil de a releva ridicolul prin notaţii vii, succinte, apelând la poanta generatoare de haz. Atare calităţi au fost confirmate ulterior de volumele Amărăciunile dulcelui (1981), Hopuri (1983), de culegerile pentru copii Soarele şi mama (1978) şi Recreaţia veselă (1989). Opera  literară Zigzaguri, Chişinău, 1976; Soarele şi mama, Chişinău, 1978; …

Read More »

Iacob Cutcoveţchi

Iacob Cutcoveţchi (1 noiembrie 1907, Camenca, Transnistria – 23 martie 1971, Chişinău) – prozator. Provine dintr-o familie de ţărani. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Odessa. A deţinut funcţii politice, a fost redactor la publi­caţiile „Moldova socialistă” şi „Octombrie”. Cutcoveţchi debutează cu povestirea Foc! (1947), consacrată eveni­mentelor din cel de-al doilea război mondial, după care, pe aceeaşi temă, îi apare proza de proporţii Ion Soltâs (1950). Lucrările lui Cutcoveţchi, nu puţine, respectă docil principiile realis­mului socialist, autorul fiind dominat de ceea ce Mihai Cimpoi numeşte „proletcultismul ca forma mentis”. Opera literară Foci, Chişinău, 1947; În valea …

Read More »

Petrea Cruceniuc

Petrea Cruceniuc (29 iunie 1917, Plopi, Transnistria – 3 ianuarie 1988, Chişinău) – poet. A absolvit şcoala pedagogică din Balta (1934) şi un timp a lucrat ca învăţător. După ce urmează o şcoală militară, termină şi Institutul de Literatură „Maxim Gorki” din Moscova (1958). Secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a fost şi redactor-şef al revistei „Octombrie” (1949-1951) şi al gazetei „Cultura Moldovei” (1957-1967). Prima plachetă, În razele vieţii, îi apare în 1939. În 1942 tipăreşte în limba rusă Poezii de pe front. Revine la limba română cu Brazde proaspete (1948). De aici încolo Cruceniuc publică enorm, fără discer­nământ valoric, …

Read More »

Constantin Coşărău

Constantin Coşărău (1861, Pereliotî, Transnistria – 1934, Odesa, Ucraina) – poet şi traducător. După ce a făcut studii pedagogice, a fost învăţător în Tatarbunar. În 1918 se refugiază în stânga Nistrului. Primele sale versuri apar în anii 1924 şi 1925 în coloanele ziarului „Plugarul roşu” şi ale revistei „Moldova literară”. În 1928 a tipărit, la Balta, prima plachetă de Poezii. Versurile lui Coşărău abordează o tematică ocazională, fiind marcate de influenţa folclorului. A tradus din A. Puşkin, I.A. Krîlov, N. Nekrasov etc. Este unul dintre fondatorii Asociaţiei Scri­itorilor Sovietici Moldoveni „Răsăritul”. Opera literară Poezii, Balta, 1928; Poezii, prefaţă de I. …

Read More »

Vlad Chiriac

Vlad Chiriac (12 octombrie 1936, Mălăieşti, Transnistria) – istoric literar. Este fiul Liubei (născută Roşcovan) şi al lui Simion Chiriac, ţărani. După ce urmează şcoala elementară şi medie în satul natal, va studia la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1954-1959). Între anii 1972 şi 1975 şi-a făcut stagiul de doctorand la Institutul Poligrafic din Moscova. Doctor în filologie în 1976, din 1991 este cercetător ştiinţific superior la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Colaborează cu studii de istorie literară la „Nistru”, „Limba română”, „Viaţa Basarabiei” şi la reviste în limba …

Read More »

Vladimir Beşleagă

Vladimir Beşleagă (25 iulie 1931, comuna Mălăieşti, Transnistria) – prozator, eseist şi traducător. Este fiul Eugeniei (născută Ciocârlan) şi al lui Vasile Beşleagă, contabil. După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1955), îşi pregăteşte doctoratul la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din Moldova, având ca temă de cercetare creaţia lui Liviu Rebreanu. A colaborat la publicaţiile „Cultura”, „Chipăruş”, „Nistru” etc. I s-au decernat Premiul de Stat (1978) şi titlul de lucrător emerit al culturii (1981). Beşleagă debutează editorial în 1956 cu o culegere de povestiri, Zbânţuilă, urmată de alte cărţi de literatură …

Read More »