Tag Archives: Scriitori din Ucraina

Efrosinia Dvoicenco-Markova

Efrosinia Dvoicenco-Markova (13 martie 1901, Ocertino, Ucraina – 7 octombrie 1980, Moscova) – istoric literar. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1930) şi a rămas asistentă la Catedra de cultură slavonă, lucrând apoi ca cercetător ştiinţific la secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. A emigrat în Statele Unite, iar din 1957 s-a stabilit la Moscova. Până aproape de sfârşitul vieţii, a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe a URSS. Preocuparea ştiinţifică prioritară pentru Dvoicenco-Markova a constituit-o studierea relaţiilor literare româno-ruse. Cercetătoarea a debutat cu studiul Influenţa literaturii ruse …

Read More »

Petrea Darienco

Petrea Darienco (16 aprilie 1923, Valea Hoţului, azi Dolinskoe, Ucraina – 9 iulie 1976, Moscova) – poet. După absolvirea Institutului Pedagogic din Tiraspol, a fost redactor al gazetei „Moldova socialistă” (1953-1963), ministru al Culturii (1963-1967) şi redactor-şef al gazetei „Sovietskaia kultura” (1968-1976). Versurile lui Darienco sunt idilice, festiviste, dezarmante prin simplism şi platitudine (Cântări primăverii sovietice, 1948; Drumuri luminoase, 1951; An cu zări de aur, 1962 etc.). Ideologizată până la refuz, publicistica lui este scrisă preponderent în ruseşte. Opera literară Cântări primăverii sovietice, Chişinău, 1948; Drumuri luminoase, Chişinău, 1951; Cuvântul inimii, Chişinău, 1953; Luminile Moscovei, Chişinău, 1953; Poezii, Chişinău 1954; …

Read More »

Constantin Dobrogeanu-Gherea

Constantin Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855, Slavianka, Ucraina – 7 mai 1920, Bucureşti) – critic şi teoretician literar. Provine dintr-o familie de mici negustori evrei, purtând iniţial numele Solomon Katz. A făcut şcoala primară în târguşorul natal, iar gimnaziul la Ekaterinoslav. În 1872, pleacă la Harkov, unde îşi pregăteşte bacalaureatul şi devine student audient al Facultăţii de Ştiinţe. Intrând în cercurile narodnice studenţeşti, participă la acţiunile acestora şi cutreieră satele făcând propagandă revoluţionară printre ţărani. Urmărit mereu de poliţia ţaristă, în martie 1875, trece graniţa Rusiei şi se stabileşte la Iaşi. În aprilie, pleacă în Elveţia, unde se aflau numeroşi revoluţionari …

Read More »