Tag Archives: Scriitori din Sibiu

Mihai Duţescu

Mihai Duţescu (10 februarie 1941, Sibiu) – poet şi prozator. Este fiul Ioanei şi al lui Dumitru Duţescu. A absolvit Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova (1953-1957) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). A lucrat ca secretar de redacţie la revista „Ramuri” (din 1965), ca director la Teatrul Naţional din Craiova, apoi ca inspector la Inspectoratul de Cultură Dolj. Debutează în 1962, în „Luceafărul”, cu poezie. Este autorul mai multor volume de versuri, proză, teatru. În volumul Noaptea nunţii (1969), cultivă o expresie primară, vie, proaspătă, corespunzătoare unei stări ce se vrea a trăirii unice, nerepetabile. În Scrisori …

Read More »

Josef Drotleff

Josef Drotleff (senior) (1804, Sibiu – 1887, Sibiu) – editor. Este fiul lui Andres Drotleff, fondatorul editurii cu acelaşi nume, care lucrase la tipografia Editurii Hochmeister în Sibiu şi Cluj. Asemenea tatălui său, Drotleff îşi însuşeşte arta grafică la Hochmeister, reuşind, la rândul lui, să întemeieze în 1850 o editură şi o tipografie la Sibiu. După începuturi modeste, el importă material modern de zeţărie de la Praga şi cooptându-l la conducerea firmei şi pe fiul său, Josef, va începe să scoată publicaţii periodice cu caractere gotice, spre uzul saşilor din Transilvania. Prima publicaţie, apărută în 1855, este revista cu profil …

Read More »

Maria Cunţan

Maria Cunţan (7 februarie 1862, Sibiu – 23 noiembrie 1935, Bucureşti) – poetă. Fiică a lui Dimitrie Cunţan, preot, compozitor şi profesor de muzică la Seminarul Andreian, Cunţan urmează şcoala primară şi un „institut” de limbi străine în oraşul natal. Debutează relativ târziu, în 1891, în „Tribuna”. Ulterior, până la intrarea României în războiul mondial, este prezentă frecvent, iscălind uneori şi Liliac ori Rim, cu versuri, proză scurtă, drame şi traduceri din poeţi germani şi francezi, în numeroase periodice din Transilvania şi din Regat, precum „Foaia poporului”, „Vatra”, „Familia”, „Telegraful român”, „Tribuna poporului”, „Sămănătorul”, „Luceafărul”, „Foaia interesantă”, „Revista noastră”, „Revista …

Read More »

Ada D. Cruceanu

Ada D. Cruceanu (4 mai 1950, Sibiu) – traducătoare şi critic literar. Este fiica Letiţiei (născută Rău), educatoare, şi a lui Horaţiu Cruceanu, inginer. Face liceul la Sibiu (1965-1969) şi este licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti în 1973. A fost, succesiv, profesoară, bibliotecară, referent literar la Centrul Judeţean Caraş Severin al Creaţiei Populare, consilier teritorial la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Caraş Severin, editor. A colaborat la revistele „Orizont”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „România literară”, „Familia”, „Tribuna”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Viaţa românească” etc. Este distinsă cu Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1992). A debutat …

Read More »

Andrei Codrescu

Andrei Codrescu (pseudonimul literar al lui Andrei Goldmutter) (20 decembrie 1946, Sibiu) – poet, prozator, eseist şi publicist. Urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, perioadă în care începe să scrie sub influenţa poeţilor „subversivi” ai anilor ’60 (Lucian Blaga, Tristan Tzara şi alţi scriitori citiţi „pe sub masă”). Debutează cu versuri în „Luceafărul”, colaborând apoi şi la „Gazeta literară”, „Steaua” şi „România literară”; semnează cu pseudonimul Andrei Steiu. În 1966 emigrează în Statele Unite, devenind cetăţean american în 1981. Se instalează pentru o vreme în New York, în Lowery Side, „unde se aflau poeţii şi inima hipi de pe …

Read More »

Mircea Braga

Mircea Braga (27 martie 1938, Sibiu) – editor, critic şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Schneider) şi al lui George Braga, mecanic auto. Braga a urmat Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu (1952-1955) şi a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1956-1960), după care a funcţionat ca profesor în Baia Mare (1960-1962), redactor la ziarul local „Pentru socialism” (1962-1966) şi director al Teatrului Dramatic din acelaşi oraş (1968-1970), fiind transferat, în aceeaşi funcţie, la Teatrul de Stat din Sibiu (1970-1974). Între 1974 şi 1979, a fost preşedintele Comitetului pentru Cultură al judeţului Sibiu, de unde s-a transferat …

Read More »

Ion Borcia

Ion Borcia (23 august 1880, Sibiu – 10 martie 1912, Sibiu) – poet şi traducător. Născut într-o familie de intelectuali, Borcia frecventează, la Sibiu, cursurile şcolii primare, apoi ale Liceului evanghelic luteran, absolvit în 1898. Devine student al Facultăţii de Filosofie din Budapesta (1898-1900) şi al celei din Leipzig (1900-1902), după care este numit profesor suplinitor, apoi definitiv, la Şcoala Civilă de Fete a Astrei din Sibiu, unde va rămâne până la sfârşitul scurtei sale vieţi. În 1903 îşi susţine, la Leipzig, doctoratul în filosofie, cu o teză despre elementele germane în limba română. Paralel cu exercitarea profesiunii didactice, desfăşoară …

Read More »

Anda Boldur

Anda Boldur (8 iunie 1924, Sibiu – 4 septembrie 1996, Bucureşti) – traducătoare. Provine dintr-o familie de intelectuali, mama – Marina (născută Stroici), fiind ea însăşi poetă, iar tatăl, Ion Boldur-Lăţescu, ofiţer de carieră. A absolvit Liceul „Oltea Doamna” din Iaşi, după care urmează cursurile Facultăţii de Drept la Universitatea Bucureşti. A fost soţia lui Mihnea Gheorghiu. Debutează în 1943, cu poezia Amintire, în „Revista tineretului” din Iaşi. Conştientă, probabil, de natura înzestrării sale, poeta îşi va reprima ambiţia de a se impune în domeniul creaţiei originale şi se va dedica traducerilor. Climatul spiritual al epocii o va îndrepta mai …

Read More »

Gyorgy Bella

Gyorgy  Bella (2 decembrie 1923, Sibiu – 12 martie 1982, Budapesta) – istoric literar şi traducător ungur. După primii ani ai copilăriei petrecuţi la Cluj şi Ineu, face şcoala primară şi liceul la Oroshaza (Ungaria) şi studii superioare la Facultatea de Filologie a Universităţii „Eotvos Lorand” din Budapesta. Lucrează la Biblioteca Naţională „Szechenyi” (1950-1957). Este apoi profesor de liceu (1957-1963), redactor la Editura Europa (1963- 1967) şi la Editura Szepirodalmi (din 1968) din Budapesta. Deşi se trage dintr-o familie mixtă (tatăl său a fost român), limba română a învăţat-o târziu. Referent pentru literatura română în cadrul Editurii Europa, Bella a …

Read More »