Tag Archives: Scriitori din judeţul Vaslui

Virgil Duda

Virgil Duda (25 februarie 1939, Bârlad, judeţul Vaslui) – prozator. Este fiul Ucăi (născută Solomon), funcţionară, şi al lui Carol Leibovici, mic comerciant. Este frate cu Lucian Raicu. Face clasele primare (1945-1952) şi liceul (1952-1955) în oraşul natal, după care urmează cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti (1956-1960). Lucrează ca jurisconsult la Baia Mare şi Ploieşti (1961-1970), apoi ca redactor (1970-1972) şi producător delegat la Studioul Cinematografic Bucureşti şi la Casa de Filme 1 (1970-1987). După stabilirea în Israel, în 1988, este bibliotecar la Tel Aviv şi redactor la ziarele de limba română „Viaţa noastră” şi „Ultima oră”. Debutează în …

Read More »

Vicenţiu Donose

Vicenţiu Donose (6 februarie 1942, Bogdăneşti, judeţul Vaslui – 16 iulie 2001, Iaşi) – prozator. Este fiul Sofiei (născută Gâlea) şi al lui Constantin Donose, profesor. A urmat clasele primare în comuna natală, fiind înscris apoi la Şcoala generală din Costeşti. După terminarea liceului, la Vaslui (1955-1959), a devenit student al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1963-1968). A lucrat ca metodist la Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare din acelaşi oraş (1968-1977), redactor la Editura Junimea (1977-1990), bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” (din 1990), al cărei director adjunct a fost un timp. După debutul …

Read More »

Ştefan Dimitriu

Ştefan Dimitriu (21 mai 1938, Ibăneşti, judeţul Vaslui) – prozator, dramaturg şi  traducător. Este fiul Atenei şi al lui Ştefan Dimitriu, învăţători. Trecut la „chiaburi”, tatăl a cunoscut puşcăriile vremii, inclusiv Canalul, iar fiul, după absolvirea a şapte clase primare în comuna natală, a fost obligat să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat pe şantierul Rafinăriei Teleajen, urmând totodată şi cursurile liceului seral din Ploieşti, pe care l-a absolvit în 1955. Între 1955 şi 1958 practică diverse îndeletniciri: croitor, dactilograf, laborant, librar, bibliotecar etc. Urmează, între 1962 şi 1967, Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, perioadă în …

Read More »

George Diamandy

George Diamandy (27 februarie 1867, Idrici, judeţul Vaslui – 27 octombrie 1917) – dramaturg şi prozator. Părinţii lui, Cleopatra Diamandy (născută Catargiu) şi Iancu Diamandy, membru al Junimii, primar de Iaşi, senator, au ţinut să-i dea o creştere aleasă. Încheind cursul primar la Bârlad, Diamandy este înscris la Institutele Unite din Iaşi, unde recalcitranţele îi conturează foarte devreme firea independentă, de frondeur. În ultima clasă de liceu scoate o „revistă” litografiată, „Culbecul”. După ce îşi ia bacalaureatul, intră voluntar la artilerie, dar şi aici are repetate ciocniri cu superiorii. Crezându-se mare arheolog, dă un timp semne că s-ar pasiona de …

Read More »

Nicolae Creţu

Nicolae Creţu (20 aprilie 1941, Bârlad, judeţul Vaslui) – critic şi istoric literar. Este fiul Eufrosinei (născută Gociu) şi al lui Neculai Creţu, subofiţer. Urmează cursurile Şcolii generale „Al. I. Cuza” (1948-1955) şi ale Liceului „Gheorghe Roşca Codreanu” (1955-1959) din oraşul natal. În 1964, la încheierea studiilor la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este numit aici asistent la Catedra de literatură română. Specializat în literatura română a secolului al XX-lea şi în teoria literaturii, a cultivat, didactic şi publicistic, abordarea interdisciplinară şi fundamentarea teoretică a discursului critic. A ţinut cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie …

Read More »

Livia Cotorcea

Livia Cotorcea (5 mai 1940, Drânceni, judeţul Vaslui) – traducătoare, critic şi teoretician literar. Este fiica Agripinei şi a lui Gheorghe Olăieru, controlor de calitate. Urmează gimnaziul la Burdujeni (Suceava) şi liceul la Dorohoi. În anul 1957 devine studentă a Facultăţii de Filologie-Istorie-Filosofie a Univer­sităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. După absolvire (1962) este angajată ca asistentă la Catedra de limbă şi literatură rusă din cadrul Universităţii ieşene, în 1995 devenind profesor la aceeaşi catedră. Colaborează la numeroase publicaţii din ţară şi străinătate, printre care „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Romanoslavica” şi „Cahiers roumaines d’etudes litteraires”. Este membră a Comisiei de Poetică …

Read More »

Veniamin Costache

Veniamin Costache (20 decembrie 1768, Roşieşti, judeţul Vaslui – 18 decembrie 1846, Mănăstirea Slatina, judeţul Suceava) – cărturar, traducă­tor, literat, teolog şi compozitor. Fiu al Mariei (născută Cantacuzino) şi al marelui boier Grigore Costache, Costache îşi începe învăţătura la Academia Domnească din Iaşi, dar atracţia pentru viaţa monahală îl determină să se călugărească într-o mănăstire din Huşi, devenind discipolul episcopului Iacov Stamati. Urcă repede treptele ierarhiei clericale: în 1789 este egumen al mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, între 1792 şi 1803, episcop de Huşi, apoi de Roman, iar în 1803 e uns mitropolit al Moldovei. Începe imediat o acţiune intensă …

Read More »

George Cornea

George Cornea (pseudonimul literar al lui Gheorghe I.N. Popa) (20 mai 1893, Bârlad, judeţul Vaslui – 18 noiembrie 1925, Bucureşti) – prozator. Student sau poate doar absolvent de liceu, Cornea este înrolat ca simplu soldat în septembrie 1914, şi după câteva luni este trimis la Şcoala de Ofiţeri de Infanterie, unde îl are coleg pe viitorul critic Perpessicius. Sublocotenent în 1916, locotenent un an mai târziu, el participă la luptele de la Turtucaia, Braşov, Topraisar, Argeş, Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, apoi, în 1919, la campania din Transilvania şi Ungaria, fiind rănit de două ori şi decorat cu mai multe ordine …

Read More »

Theodor Codreanu

Theodor Codreanu (1 aprilie 1945, Sârbi, judeţul Vaslui) – prozator, critic şi istoric literar. Este fiul Catincăi şi al lui Iordache Codreanu, ţăran fierar. După studii liceale la Bârlad, urmează Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (absolvită în 1970). Lucrează ca profesor la Orgoeşti şi Dodeşti, judeţul Vaslui, iar din 1975 la licee din Huşi. Este doctor în filologie (2001) cu teza „Complexul Bacovia” şi bacovianismul. Debutează publicistic în 1969 („România literară”), iar editorial în 1981, cu romanul Marele zid. Colaborează la „România literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Tribuna”, „Steaua”, „Astra”, „Revista de istorie şi teorie …

Read More »

Petru Cimpoeşu

Petru Cimpoeşu (20 ianuarie 1952, Vaslui) – prozator. Fiul Aureliei (născută Lazăr) şi al lui Sterea Cimpoeşu, ţăran. A urmat liceul la Vaslui, absolvit în 1971, şi a făcut studii superioare la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, devenind inginer în 1976. A avut continuu, la Bacău, activitate profesională în specialitatea în care s-a format. Preocupărilor literare li se datorează, în afară de scrisul propriu, activitatea de coordonator de cenacluri (din Moineşti şi din Bacău). Debutul în presă, în „Ateneu”, cu proză scurtă, are loc în 1983. Cea dintâi carte, Amintiri din provincie, apare în 1983. A colaborat cu …

Read More »