Tag Archives: Scriitori din judeţul Giurgiu

N. Crevedia

N. Crevedia (pseudonimul literar al lui Nicolae Cârstea) (24 noiembrie 1902, Crevedia Mare, judeţul Giurgiu – 5 noiembrie 1978, Bucureşti) – poet, prozator şi gazetar. Fiu de ţărani înstăriţi – Ion şi Floarea Cârstea -, Crevedia ar fi avut posibilitatea să parcurgă normal ciclurile şcolarizării, dar din cauza războiului a început cursurile secundare târziu, la Liceul „Sf. Sava” din capitală, izbutind să termine cele 8 clase în numai 5 ani (1919-1924). A urmat Facultatea de Litere şi Filosofie la Universitatea din Bucureşti În condiţii precare, întreţinându-se din diferite servicii. Începe să publice epigrame (gen în care va debuta şi editorial, …

Read More »

Nichifor Crainic

Nichifor Crainic (24 decembrie 1889, Bulbucata, judeţul Giurgiu – 21 august 1972, Bucureşti) – poet, eseist, memorialist, traducător, filozof şi profesor de teologie. Nedelea Dobre, plugar sărac şi, în răgazul muncilor agricole, cărăuş în Bucureşti, îşi trimite fiul, în 1904, la Seminarul Central din Capitală. Ambiţios, având şi exemplul preotului şi învăţăto­rului din satul natal, Ion N. Dobre obţine rezultate bune, dar la absolvire, în 1912, necăsătorindu-se la vreme, nu poate intra în cinul preoţesc. Diverse slujbe – pedagog, cântăreţ bisericesc, impiegat la Casa Corpului Didactic – îi îngăduie să urmeze Facultatea de Teologie, licenţa luându-şi-o în iunie 1916. Elev …

Read More »

Simona Cioculescu

Simona Cioculescu (17 aprilie 1944, Dobreni, judeţul Giurgiu) – editoare şi traducătoare. Este fiica Elenei (născută Popescu) şi a lui Aurel Popescu, funcţionar. Urmează, la Bucureşti, Liceul „Gheorghe Şincai” şi Facultatea de Filologie (1961-1966), unde s-a specializat în limba şi literatura cehă şi în limba şi literatura română. Este, din 1966, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, iar din 1975 cercetător la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti. Colaborează la „România literară”, „Revista de istorie şi teorie literară” şi „Manuscriptum”. A debutat în „Revista de istorie şi teorie literară” cu un studiu despre poetul ceh Petr Bezruc. …

Read More »

Nicolae Cartojan

Nicolae Cartojan (4 decembrie 1883, Călugăreni-Uzunu, judeţul Giurgiu – 20 decembrie 1944, Bucureşti) – istoric literar. Este fiul Mariei (născută Petrescu) şi al lui Anghel Cartojan. A urmat cursul secundar în Bucureşti, obţinând o bursă la Liceul „Sf. Sava”. Şansa frecventării unei şcoli foarte bune şi întâlnirea cu profesorul Ioan Bianu, care preda acolo limba şi literatura română, au fost – într-un fel – decisive pentru viitoarele opţiuni. Se înscrie, în 1902, la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde i-a avut profesori, între alţii, pe Titu Maiorescu şi Nicolae Iorga. După absolvire, în 1906, Ioan Bianu …

Read More »

Niculae Cantonieru

Niculae Cantonieru (pseudonimul literar al lui Niculae Niculescu) (1905, Giurgiu – 13 octombrie 1935, Giurgiu) – prozator. Ofiţer, pensionat din cauza tuberculozei în 1934, Cantonieru, şi-a început activitatea literară la Braşov, publicând în revista „Ritmuri” (1929-1930) proză şi recenzii, semnate N. Niculescu-Cantonieru. A făcut parte din redacţia periodicului „Braşovul literar şi artistic”, iar în 1934 întemeiază revista „Frize”, editată împreună cu Mihail Chirnoagă şi Aurel Marin. Pe lângă proză, tipăreşte aici articole şi note literare (unele nesemnate). În 1934 îi apare volumul de nuvele Întâmplări omeneşti. Copilăria nefericită, boala şi-au pus amprenta asupra viziunii sale artistice. Personajele lui Cantonieru aparţin …

Read More »

Emanoil Bucuţa

Emanoil Bucuţa (Popescu) (27 iunie 1887, Bolintin Deal, judeţul Giurgiu – 7 octombrie 1946, Bucureşti) – poet, prozator, eseist şi bibliolog. Este fiul Rebecăi-Elena (Reveica), care se trăgea din satul sibian Dăişoara, şi al lui Ioniţă Popescu, originar din părţile Iaşilor. Bucuţa, numele de familie al mamei înainte de căsătorie, va fi adoptat de scriitor ca semnătură literară şi, din 1927, ca nume oficial. Bucuţa învaţă la Bucureşti, unde urmează şcoala primară (1894-1898), liceul (1898-1907, la „Sf. Sava”, printre profesori fiind şi Ion Suchianu), precum şi Facultatea de Litere şi Filosofie, secţia de limbă şi literatură germană (1907-1911). Studiază doar …

Read More »

Ioan P. Bălănescu

Ioan P. Bălănescu (9 iulie 1878, Giurgiu – 12 decembrie 1950, Bucureşti) – poet şi prozator. Mezinul unei familii de mici proprietari, Bălănescu a absolvit în 1899 Şcoala Militară, urcând apoi în ierarhie până la gradul de viceamiral. Debutează în 1897, cu versuri, la „Adevărul literar”. Poezii şi, rar, câte o schiţă îi apar în „Povestea vorbei”, „Harfa”, „Carmen” şi „Ovidiu”. Versurile vor fi strânse în placheta Surprize (1900). Semnând şi Ioan Bălănescu-Danubian, I.B. Danubian şi Danubian, Bălănescu colaborează apoi la „Tribuna liberală” (Galaţi), „Noua revistă olteană”, „Presa” (Giurgiu), unde publică în foileton Schiţe marine. Ziarul unui pribeag, tipărit şi …

Read More »

Ioan A. Bassarabescu

Ioan Alexandru Bassarabescu (17 decembrie 1870, Giurgiu – 29 martie 1952, Bucureşti) – prozator. Este fiul Elisabetei (născută Starostescu) şi al pitarului Alexandru Bassarabescu. Bassarabescu urmează clasele primare la Bucureşti, unde familia se mutase în 1877. Înscris în 1884 la Liceul „Sf. Sava”, îşi ia bacalaureatul în 1891. Va urma Facultatea de Litere şi Filosofie, absolvind în 1896. Silit, în urma morţii tatălui său, să-şi caute o slujbă, studentul se angajase ca „impiegat” în Ministerul de Finanţe. În 1896 suplinea o catedră de geografie la Liceul „Unirea” din Focşani, pentru ca din decembrie 1897 să fie transferat Ia Ploieşti. Luându-şi …

Read More »

Dimitrie Bolintineanu

Dimitrie Bolintineanu (1819 sau 1825, Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – 20 august 1872, Bucureşti) – poet, prozator, publicist, diplomat, om politic şi unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848. Ienache Cosmad, tatăl lui Bolintineanu, era român macedonean, originar din Ohrida; stabilit în Valahia şi căsătorit cu o localnică, el a ţinut în antrepriză poşte, a arendat pământ, ajungând mic proprietar şi chiar subprefect în Bolintinul din Vale, lângă Bucureşti. Bolintineanu copilăreşte în satul natal, apoi e trimis la rude, în capitală. Învaţă la şcoala de la Colţea şi la Colegiul „Sf. Sava”. Orfan, rămas în grija rudelor, intră ca funcţionar în …

Read More »

Tudor Vianu

Tudor Vianu (27 decembrie 1897, Giurgiu – 21 mai 1964, Bucureşti) – poet, traducător, estetician, eseist, memorialist, editor, filosof al culturii, critic şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Rosa Leibovici) şi al lui Alexandru Vianu (născut Adolf M. Weinberg), medic, şi frate cu Alexandru Vianu. Tatăl, participant la Războiul pentru Independenţă, primeşte cetăţenia română în 1878, iar în 1893 familia trece la ortodoxie. Vianu urmează la Giurgiu clasele primare (1904-1908) şi gimnaziale (1908-1912), Liceul „Gheorghe Lazăr” la Bucureşti (1912-1915), ani din care datează prietenia cu Ion Barbu. În 1915 se înscrie la Facultatea de Drept (licenţa în 1919) şi …

Read More »