Tag Archives: Scriitori din judeţul Galaţi

Nicolae Dunăreanu

Nicolae Dunăreanu (pseudonimul literar al lui Nicolae Ionescu) (29 august 1881, Galaţi – 17 octombrie 1973, Bucureşti) – prozator şi traducător. Pavel Perju, zis Dunăreanu, mecanic-şef în Marina Militară, de loc din judeţul Tutova, şi Emilia (născută Zender), de asemenea fiica unui mecanic de marină, sunt părinţii lui Dunăreanu. Urmează şcoala primară şi câteva clase de gimnaziu în oraşul natal, transferându-se apoi la Iaşi, unde va fi coleg de clasă cu Nicolae N. Beldiceanu, de care îl va lega o durabilă prietenie. Prin intermediul acestuia îl cunoaşte pe Mihail Sadoveanu. Lipsa de mijloace materiale îl obligă să se retragă de …

Read More »

Charles Drouhet

Charles Drouhet (22 ianuarie 1879, Bârlad, judeţul Vaslui – 8 ianuarie 1940, Bucureşti) – comparatist, critic şi istoric literar. Este descendent al unei familii franceze expatriate – Natalia (născută Olivari) şi Pierre Drouhet -, care se stabilise în jurul anilor 1860 în România, la Bârlad. În 1884, tatăl lui Drouhet obţine naturalizarea; între 1869 şi 1899, este titular al Catedrei de limba şi literatura franceză a liceului din oraşul său de adopţie, Bârlad; în 1868, publică la Iaşi, la editura societăţii Junimea, Precis de versification specialement redigepour les cours de langue francaise dans les lycees. În această ambianţă, formaţia şi …

Read More »

Gabriel Drăgan

Gabriel Drăgan (8 iunie 1904, Nicoreşti, judeţul Galaţi – 11 februarie 1981, Nicoreşti) – prozator. Este fiul Soltanei (descendentă a unui neam de răzeşi) şi al lui Panaite Drăgan (mort pe front, în 1917). A urmat şcoala primară în satul natal şi liceul în Focşani şi în Piatra Neamţ. Absolvind magna cum laude Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1929), a fost, mai întâi, profesor suplinitor în Diciosânmărtin, Dumbrăveni şi Aiud, fiind apoi funcţionar în Ministerul de Externe, condus de Nicolae Titulescu. În 1923, debuta cu versuri în ziarul „Reformatorul” din Piatra Neamţ; aici este redactor la …

Read More »

Ion Dongorozi

Ion Dongorozi (4 ianuarie 1894, Tecuci, judeţul Galaţi – 19 mai 1975, Bucureşti) – prozator şi traducător. Este fiul Ecaterinei şi al lui Dionisie Dongorozi. A absolvit, în 1913, Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi a urmat, după război, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, obţinând licenţa în litere şi filosofie. Este profesor la Colegiul Naţional „Carol I” şi la Liceul Militar „D.A. Sturdza” din Craiova. În 1926 şi 1927, a îndeplinit funcţia de director al Teatrului Naţional craiovean, prilej de a încerca măsuri ambiţioase de îmbunătăţire a repertoriului. Prefect, scurt timp, al judeţului Caraş, s-a arătat preocupat de …

Read More »

Aneta Dobre

Aneta Dobre (14 noiembrie 1939, Galaţi) – istoric literar. Este fiica Eufrosinei (născută Decisiuc) şi a lui Neculai Dobre, funcţionar. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia rusă-română, rămânând la Catedra de filologie rusă a aceleiaşi facultăţi, în 1977 a obţinut titlul de doctor în filologie, cu teza Natura în poezia lui Serghei Esenin. În 1978 a devenit lector, ulterior conferenţiar la Catedra de limba şi literatura rusă a Facultăţii de Limbi Străine şi şefă a Catedrei. A colaborat la „Secolul 20”, „România literară”, „Studii de literatură universală”, „Analele Universităţii Bucureşti”, „Romanoslavica”, publicând studii despre Serghei Esenin, Ana Ahmatova, …

Read More »

Gheorghe Dimitriu

Gheorghe Dimitriu (30 octombrie 1916, Tecuci, judeţul Galaţi – 13 octombrie 1999, Chişinău) – poet şi prozator. Scriitor autodidact, Dimitriu s-a inspirat cu precădere din universul infantil şi adolescentin. Cărţile sale de versuri – Albinuşa (1965), Din traista lui Păcălici (1968) -, precum şi cele de proză – Boxerul (1960), Tic-tac (1966), Visul (1968) – vădesc o bună cunoaştere a psihologiei copilului, ca şi a strategiilor narative ale folclorului copiilor, din care autorul preia formulele consacrate (ghicitori, păcăleli, jocuri de cuvinte etc.). Fiind şi pictor, Dimitriu îi familiarizează pe copii prin povestirea Meşterul Penel (1981) cu noţiuni din domeniul artelor …

Read More »

Dimitrie Cuclin

Dimitrie Cuclin (24 martie 1885, Galaţi – 7 februarie 1978, Bucureşti) – scriitor, estetician, folclorist, filozof,  compozitor, muzicolog şi profesor. Studiile muzicale le-a început la Galaţi (1896-1897, 1899-1903) cu Constantin Cuclin (1896-1897), Gheorghe Cociu şi Ioan Bohociu (teorie-solfegiu), continuându-le la Turnu Măgurele (1897-1899) şi la Conservatorul din Bucureşti (1903-1907) cu D.G. Kiriac (teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi (armonie, contrapunct, fugă şi compoziţie), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră) şi Constantin Dimitrescu (orchestră). S-a perfecţionat la Conservatoire National de musique din Paris (octombrie-decembrie 1907) cu Charles Marie Widor (compoziţie) şi la Schola Cantorum …

Read More »

Ovid S. Crohmălniceanu

Ovid S. Crohmălniceanu (pseudonimul literar al lui Moise Cahn) (16 august 1921, Galaţi – 30 aprilie 2000, Berlin) – prozator, critic şi istoric literar. Este fiul Estherei (născută Leibovici) şi al lui Lazăr Cahn, funcţionari. După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1931-1939), urmează Politehnica din Bucureşti, întrerupându-şi studiile în timpul războiului. Obţine diploma de inginer în 1947. Nu îşi va folosi niciodată această diplomă, dar va păstra toată viaţa rigoarea, precizia, aplicarea la obiect a gândirii inginereşti. În 1970 obţine titlul de doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, cu teza Literatura română şi expresionismul (publicată în 1971; Premiul …

Read More »

Sebastian Costin

Sebastian Costin (11 septembrie 1939, Galaţi – 30 noiembrie 1997, Tel Aviv, Israel) – poet, prozator şi traducător. După absolvirea liceului, la Galaţi, în 1955 intră la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”, devenită apoi Secţia de literatură şi critică a Universităţii din Bucureşti, luându-şi licenţa în 1960. Se întoarce în Galaţi, unde este, pe rând, bibliotecar, metodist la Casa Creaţiei Populare, secretar literar la teatrul local. În 1967 devine ziarist la „Scânteia tineretului” şi se afirmă în calitate de cronicar dramatic. Debutează cu versuri, dar scrie şi romane poliţiste, în colaborare cu Ion Maximilian (semnate cu pseudonimul Ştefan Marian). Se …

Read More »

Ben Corlaciu

Ben (Benedict) Corlaciu (6 martie 1924, Galaţi – 16 iunie 1981, Paris) – poet şi prozator. Este fiul Rozaliei şi al lui Neculai Corlaciu. După ce a urmat clasele primare şi cele de liceu la Bucureşti, a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti în 1947. Este angajat corector la ziarul „Timpul”, apoi redactor la „Frontul plugarilor” şi la revista „Flacăra” (1848-1851), responsabil cultural la Casa Scriitorilor etc. În 1954 este exclus din Uniunea Scriitorilor, fiind reprimit în 1965. Din 1968 până în 1972 este redactor-şef al revistei „Almanahul literar”, editată de „România literară”. Colaborează la „Albatros” …

Read More »