Tag Archives: Scriitori din judeţul Dolj

Laura Dragomirescu

Laura Dragomirescu (19 ianuarie 1893, Craiova – 5 ianuarie 1981, Bucureşti) – traducătoare. A făcut studii liceale la Craiova şi universitare la Bucureşti. A fost soţia lui Mihail Dragomirescu. Debutează cu schiţe în „Dunărea” din Galaţi (1916). Dragomirescu a impresionat prin performanţa de a tipări în 5 ani (1940-1944) mai multe volume cuprinzând traduceri din J.W. Goethe, între care unele apăreau atunci pentru prima dată în româneşte. Comentând tălmăcirile din Faust (I-II, 1940-1942; Premiul „Udrişte-Năsturel” al Academiei Române), Perpessicius credea că ele „sunt cele mai aproape de litera şi spiritul originalelor goetheene, precum şi cele mai artistice şi poetice”. Mai …

Read More »

Ilariu Dobridor

Ilariu Dobridor (pseudonimul literar al lui Constantin Iliescu Cioroianu) (31 octombrie 1908, Dobridor, judeţul Dolj – 1968, Bucureşti) – poet şi eseist. Este fiul Mariei şi al lui Florea Cioroianu. A urmat Liceul „Fraţii Buzeşti”din Craiova şi a absolvit Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti. Va fi ziarist, după ce apăruse deja ca poet în „Ramuri”, „Bilete de papagal”, „Orizonturi noi”, „Reporter”, „Excelsior”, „Herald” şi „Datina”, semnând Ilariu Dobridor (dar şi Ilie Constantin, N.D. Tomcea). Colaborează la „Curentul”, „Facla”, „Gândirea”, „Secolul”, „Floarea de foc”, „Azi”, „Viaţa românească”, „Convorbiri literare”, „Conştiinţa naţională”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Sfarmă-Piatră”, „Gând românesc”, …

Read More »

Ioana Dinulescu

Ioana Dinulescu (3 iulie 1950, Craiova) – poetă. Este fiica Elenei (născută Comisaru) şi a lui Dumitru Dinulescu, muncitor. A urmat cursurile şcolii generale şi ale Liceului de Filologie-Istorie (absolvit în 1969) la Craiova, şi tot aici Facultatea de Filologie, secţia română-franceză (1969-1973). În perioada studenţiei şi după absolvire frecventează cenaclul „Ramuri” şi cenaclul „Cadran” al Universităţii. După absolvire este, pe rând, profesoară la Balş, redactor la revista „Ramuri”, unde se ocupă de cronica de poezie, şi la Studioul Teritorial de Radio Oltenia din Craiova, semnând cronici literare, dramatice şi de artă. După 1985, este profesoară la Casa Pionierilor din …

Read More »

Marin Diaconu

Marin Diaconu (17 octombrie 1937, Daneţi, judeţul Dolj) – editor şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Truică) şi al lui Petre Diaconu, ţărani. A urmat şcoala primară în satul natal, Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova (absolvit în 1955) şi, după un interval în care lucrează ca funcţionar şi învăţător, Facultatea de Filosofie din Bucureşti, absolvită în 1965. Devenit cadru didactic la Catedra de filosofie a Institutului Politehnic din Bucureşti, a parcurs, până în 1999, treptele ierarhice până la titlul de conferenţiar; din 1999, devine şi cercetător la Institutul de Teorie Socială al Academiei Române. A obţinut doctoratul în filosofie …

Read More »

Bucur Demetrian

Bucur Demetrian (22 iunie 1951, Craiova) – poet. Fiu al Mariei-Viorica şi al lui Petre Demetrian, Demetrian a absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” (1966-1970) şi Facultatea de Filologie din Craiova, specialitatea română-franceză (1970-1974), lucrând apoi ca profesor de limba română la o şcoală generală din acelaşi oraş. Debutează în 1971 în „Ramuri”, iar editorial, prin participarea la volumul colectiv Cadran solar (1986) cu ciclul Locuinţa poetului. Publică apoi plachetele Confesiuni (1993), Himera de hârtie (1996), ambele premiate de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, şi Catedrala şi firul de iarbă (1997). Colaborează cu versuri şi recenzii la „Ramuri”, „Convorbiri literare”, „Poesis”, „Familia”, …

Read More »

Traian Demetrescu

Traian Demetrescu (3 noiembrie 1866, Craiova – 17 aprilie 1896, Craiova) – poet, prozator, traducător şi gazetar. Radu Rafael Traian era al doilea din cei şapte copii ai lui Radu Radulian Dumitriu (care şi-a schimbat numele în Dumitrescu), cojocar şi negustor de băuturi în Craiova. După cursul primar, Demetrescu este dat să înveţe meserie pe lângă un unchi, toptangiu de bumbac. Fuge însă şi stăruie să fie trimis la şcoală. Urmează liceul în Craiova până la clasa a IV-a gimnazială. Se pare că a pregătit în particular clasele a IV-a şi a V-a. Publică încă din şcoală versuri în ziarele …

Read More »

Sina Dănciulescu

Sina (Eufrosina) Dănciulescu (28 septembrie 1934, Ciupercenii Vechi, judeţul Dolj) – poetă. Este fiica Elenei (născută Boiangiu), profesoară de menaj, şi a lui Virgil Dănciulescu, inginer silvic. Îşi ia licenţa la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia română (1957). Funcţionează ca profesoară şi metodistă (1957-1960), apoi predă istoria literaturii române la Institutul Pedagogic şi la Universitatea din Craiova (1960-1987). Obţine titlul de doctor în filologie cu o teză publicată sub titlul Poetica minulesciană (1986). Debutează în 1957 în revista „Steaua”, colaborând apoi la „Ramuri”, „Scrisul bănăţean”, „Steaua”, „Viaţa românească” etc. Participă la volumele colective Sub semnul revoluţiei (1959), …

Read More »

Gelu Negrea

Gelu Negrea este un scriitor. A văzut lumina zilei într-o noapte de iarnă a anului 1945 (19, 21 sau 23 ianuarie – lucrurile nu sunt foarte clare pentru că era cam întuneric). Sigur este că evenimentul familial s-a produs în comuna Orodel din judeţul Dolj (… A fi oltean e un talent! – Tudor Arghezi). Până la terminarea liceului (secţia reală!), a schimbat, de voie – de nevoie, şapte unităţi şcolare. Ulterior, elanul peripatetic i s-a mai atenuat: Facultatea de filologie (1969), Facultatea de regie şi teatru (1994) şi Facultatea de ziaristică (1981) curs postuniversitar – le-a absolvit pe toate …

Read More »

Sergiu Cristian

Sergiu Cristian (pseudonimul literar al lui Ion Constantin) (20 decembrie 1913, Balota-Murgaşi, judeţul Dolj – 1946) – poet. Fiu nelegitim al Ecaterinei Popescu, Cristian este adoptat la vârsta de 14 ani de subofiţerul Gheorghe Constantin, ceea ce-i permite să urmeze, între 1925 şi 1932, Liceul Militar la Craiova, apoi Şcoala de Război, unde, după absolvirea cu rezultate strălucite, a predat o vreme ca profesor suplinitor. Înclinaţiile sale profunde par să fi fost însă altele. După ce a debutat în 1930, sub numele real, în paginile revistei „Izvoraşul” (Bistriţa, judeţul Mehedinţi), colaborează cu versuri, articole, interviuri, la „Jurnalul” (Craiova), „Luceafărul literar …

Read More »

Ştefania Cristescu-Golopenţia

Ştefania Cristescu-Golopenţia (12 februarie 1908, Craiova – 29 martie 1978, Bucureşti) – etnolog. După ce în anul 1927 îşi trece examenul de bacalaureat la Liceul „Regina Elisabeta” din Craiova, este studentă la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti, unde obţine, în 1930, licenţa. Între 1930 şi 1932 urmează cursuri de doctorat în sociologie şi filologie cu Dimitrie Gusti şi Ovid Densusianu şi lucrează la Institutul de Statistică. La sfârşitul anului 1932 pleacă la Paris cu o bursă de studii a statului francez. Urmează cursuri de lingvistică, etnografie şi sociologie cu Marcel Cohen, judeţul Vendryes, Antoine Meillet şi Marcel Mauss …

Read More »