Tag Archives: Scriitori din judeţul Dâmboviţa

Toma Biolan

Toma Biolan (1 septembrie 1941, Cobia, judeţul Dâmboviţa) – poet, prozator şi dramaturg. Este fiul Anei (născută Tănăsescu) şi al lui Ion Biolan, cântăreţ bisericesc. După studiile elementare în comuna natală, a absolvit Liceul „N. Bălcescu” din Târgovişte (1959), apoi Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1964). Funcţionează ca redactor la revista „Argeş” (1967-1971) şi secretar al Teatrului „Alexandru Davila” din Piteşti (1971-1972 şi după 1974). Debutează editorial în 1979, cu volumul de poezie Pasărea paradisului. Colaborează la „Argeş”, „Ateneu”, „Ramuri”, „Argeşul”, „Săgetătorul” (supliment literar al cotidianului piteştean „Argeşul”) etc. Înainte de a debuta individual în …

Read More »

Elena Bălan-Osiac

Elena Bălan-Osiac (24 martie 1940, Şelaru, judeţul Dâmboviţa) – comparatistă şi traducătoare. Este fiica Paraschivei şi a lui Dumitru Osiac, ţărani. Este căsătorită cu Ion Dodu Bălan. După terminarea studiilor liceale, la Ploieşti, în 1961, se înscrie la Facultatea de Limbi Romanice şi Clasice, secţia spaniolă (absolvită în 1966). Este licenţiată a Facultăţii de Litere din Toulouse, specialitatea limba şi literatura portugheză (1969); susţine teza de doctorat la aceeaşi facultate (1970). La Catedra de limbi străine a Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti (din 1966), ocupă posturile de lector (1971), conferenţiar (1976) şi profesor universitar (1991). Din 1992, conduce Catedra …

Read More »

Ticu Archip

Ticu (Sevastia) Archip (4 ianuarie 1891, Târgovişte – 31 martie 1965, Bucureşti) – prozatoare, traducătoare şi autoare dramatică. Fiică a Elisei (născută Mainge) şi a lui Grigore Archip, ofiţer, Archip a absolvit, în 1913, Facultatea de Matematică din Bucureşti şi a predat această disciplină la diferite şcoli, între 1923 şi 1927 funcţionând şi ca asistentă a profesorilor Gheorghe Ţiţeica şi Dimitrie Pompeiu la seminariile de geometrie analitică şi de mecanică ale Facultăţii de Matematică. Formaţia sa profesională se va reflecta în viitoarele scrieri epice şi, mai pregnant, în cele dramatice, prin rigoarea construcţiei, exactitatea relatării şi logica foarte personală conferită …

Read More »

Grigore Arbore

Grigore Arbore (pseudonimul literar al lui Grigore Popescu) (11 iunie 1943, Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa) – poet, eseist, traducător şi critic de artă. Este fiul Mariei (născută Cârstoiu) şi al lui Grigore Popescu, ţărani. A urmat liceul la Târgovişte şi a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, secţia istorie veche şi arheologie (1965), precum şi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secţia istoria şi teoria artei (1970). Între 1973 şi 1975 face studii de specializare la Pisa, în Italia, unde îşi dă doctoratul în istoria artelor (1975), obţinând şi doctoratul în filologie la Bucureşti, în 1981. Debutează cu versuri …

Read More »

Matei Alexandrescu

Matei Alexandrescu (30 aprilie 1906, Târgovişte – 5 noiembrie 1979, Bucureşti) – poet, prozator şi cronicar literar. Fiu al Mariei şi al lui Constantin Alexandrescu, şef de gară, Alexandrescu a urmat şcoala la Câmpulung şi la Târgovişte, unde a absolvit în 1924 Liceul „Ienăchiţă Văcărescu”. Ca student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, va frecventa şedinţele Institutului de Literatură şi cenaclul lui Mihail Dragomirescu. Profesorul l-a remarcat şi, după licenţă (1931), l-a inclus în suita sa de asistenţi onorifici. În 1935 îşi pregătea doctoratul cu o teză despre umorul lui I.L. Caragiale. Şef de cabinet la prefectura judeţului …

Read More »

Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti

Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti (1 ianuarie 1868, Târgovişte – 14 decembrie 1946, Bucureşti) – prozator. Este al doilea dintre cei patru copii ai lui Nicolae Brătescu, mic proprietar. Mama scriitorului, Alexandrina, era fiica lui Ioan Voinescu II. Între 1874 şi 1878, a urmat şcoala primară în Târgovişte. Este înscris, la Bucureşti, în pensionul Cocărescu, absolvit în 1882. Din septembrie 1882, urmează Liceul „Sf. Sava”. Prin 1885, ar fi fost animatorul revistei liceului, „Gogoneţul”, pe care o ilustra şi în care şi-ar fi tipărit câteva alcătuiri poetice. Bacalaureat în 1887, se înscrie la Facultatea de Medicină, pe care o părăseşte în anul …

Read More »

Grigore Alexandrescu

Grigore Alexandrescu (22 februarie 1810, Târgovişte – 25 noiembrie 1885, Bucureşti) – poet şi fabulist. Provenea dintr-o familie de mici boieri scăpătaţi: tatăl, Mihai Lixăndrescu, sameş şi vistier, mama, Maria (născută Fusea), cu înaintaşi pomeniţi în documentele vremii lui Constantin Brâncoveanu. A copilărit la Târgovişte; era un hoinar visător şi ruinele vechii curţi domneşti îi hrăneau himerele. La dascălul Rafail, împreună cu Vasile Cârlova, a învăţat greaca modernă, apoi „elinică”, în şcoala lui Mitilineu. Având o memorie prodigioasă, putea reproduce scene din Sofocle şi Euripide, îl ştia pe de rost pe Anacreon. În 1827, orfan de ambii părinţi, vine la …

Read More »

Ion Heliade Rădulescu

Ion Heliade Rădulescu (6 ianuarie 1802, Târgovişte – 27 aprilie 1872, Bucureşti) – poet, prozator, traducător, politician, filolog, îndrumător literar şi animator cultural. Tatăl, Ilie Rădulescu, a fost căpitan de poteră, apoi a slujit o vreme ca polcovnic în armata rusească, dobândind şi o oarecare avere: o moşie în judeţul Ialomiţa şi o casă în Bucureşti. Mama, Eufrosina (născută Danielopol), era dintr-o familie de negustori greci sau aromâni stabiliţi în Bucureşti. Heliade şi-a început instrucţia în greceşte, cu un dascăl Alexe, şi abia la 10 ani învaţă să citească româneşte pe o carte cu slove chirilice. La moşie citeşte Alexandria, …

Read More »

Ion Luca Caragiale

Ion Luca Caragiale (30 ianuarie 1852 sau 1 februarie 1852, Haimanale, azi Ion Luca Caragiale, judeţul Dâmboviţa – 22 iunie 1912, Berlin) – prozator, dramaturg şi gazetar. Bunicul lui Caragiale, un oarecare Ştefan, venise în ţară odată cu domnitorul Ioan Gh. Caragea, de la care îşi va fi tras şi numele de Caragiali. Dintre cei trei fii, Luca, Costache şi Iorgu, cel dintâi, Luca, şi el actor o vreme, ca şi fraţii lui, nu se consacră totuşi scenei, preferând să rămână administrator al moşiei mănăstireşti Mărgineni şi profesând totodată ca avocat şi magistrat la Ploieşti. Mama lui Caragiale, de origine …

Read More »