Tag Archives: Scriitori din Bucureşti

Ioana Diaconescu

Ioana Diaconescu (21 iulie 1947, Bucureşti) – poetă şi traducătoare. Este fiica Justiniei (născută Vlad) şi a lui Ion Diaconescu, profesori. Urmează Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia română-italiană, absolvind-o în 1971. Lucrează între 1971 şi 1993 la Uniunea Scriitorilor, apoi, până în 1995, la publicaţiile pentru străinătate, după care este redactor la Societatea Română de Radio. A debutat (prezentată de Geo Dumitrescu) cu opt poezii în „Contemporanul” în 1966, iar în volum, cu Furăm trandafiri, apărut în 1967. Are o bogată activitate publicistică, colaborând la „Contemporanul”, „Secolul 20”, „Convorbiri literare”, „Tribuna” …

Read More »

Dan Deşliu

Dan Deşliu (31 august 1927, Bucureşti – 4 septembrie 1992, Neptun, judeţul Constanţa) – poet şi traducător. Este fiul Elenei (născută Săndulescu) şi al lui Ştefan Deşliu, contabil la Compania Bulandra, ulterior administrator al Teatrului Muncitoresc. Începe studiile secundare la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, le continuă la Şcoala de Aeronautică din Mediaş şi la Liceul de Construcţii din Bucureşti. La îndemnul lui Victor Ion Popa urmează Conservatorul de Artă Dramatică (clasa Mariei Filotti) din Bucureşti, după care, între 1946 şi 1948, e actor la Petroşani şi Bucureşti. Este redactor şi reporter la revista „Flacăra”, redactor la „Scânteia”, redactor-şef adjunct …

Read More »

Octav Dessila

Octav Dessila (4 decembrie 1895, Bucureşti – 3 august 1976, Bucureşti) – romancier şi dramaturg. Este fiul Aristiţei (născută Gheorghiu) şi al lui Iorgu Dessila, funcţionar la CFR. Urmează Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu. Ofiţer activ, cu unele funcţii mai importante după război – ajutor de ataşat militar la Legaţia Română din Viena (1921-1922), şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1926-1927) -, scriitorul a fost o prezenţă discretă în viaţa literară interbelică. Totuşi, numele său avea o certă notorietate, romanele semnate de el bucurându-se de succesul de librărie care a dus la multe reeditări între 1930 şi …

Read More »

Lucia Demetrius

Lucia Demetrius (16 februarie 1910, Bucureşti – 29 iulie 1992, Bucureşti) – prozatoare, poetă, traducătoare şi autoare dramatică. Este fiica Antigonei (născută Rabinovici) şi a lui Vasile Demetrius, scriitor. În 1928 termină cursurile Şcolii Centrale „Maria Brâncoveanu” din Bucureşti, în 1931 îşi ia licenţa în litere, iar în 1932 în filosofie. Concomitent, studiază şi la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, clasa Ion Manolescu (1928-1931). O perioadă scurtă de timp este actriţă la Compania dramatică „Treisprezece şi unu” din capitală şi la Teatrul Naţional din Cernăuţi. În 1934 pleacă în Franţa şi studiază estetica la Paris. Întoarsă în ţară, va …

Read More »

Nicolae Deleanu

Nicolae Deleanu (16 septembrie 1903, Bucureşti – 10 aprilie 1970, Bucureşti) – prozator şi ziarist. Este fiul lui Ştefan Deleanu, muncitor. Îşi întrerupe studiile liceale în 1916, din cauza greutăţilor materiale; lucrează ca ucenic într-un atelier de armurărie. Se întoarce la liceu în toamna lui 1918 şi este exmatriculat peste câteva luni pentru că participase la demonstraţia de la 13 decembrie din acel an. A fost reînscris la intervenţia lui N. Iorga, impresionat de figura adolescentului slăbuţ şi îmbrăcat sărăcăcios pe care îl întâlnea adesea în anticariatele bucureştene. A îndeplinit diverse munci pentru a-şi putea plăti taxele şcolare. În 1920 …

Read More »

Cella Delavrancea

Cella Delavrancea (15 decembrie 1887, Bucureşti – 9 august 1991, Bucureşti) – prozatoare, pianistă, profesoară şi critic muzical. Este fiica Mariei (născută Lupaşcu) şi a lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, scriitor. O mare influenţă asupra formaţiei sale intelectuale şi artistice au avut părinţii, care i-au cultivat însuşirile, deschizându-i noi orizonturi. Ambianţa casei este evocată într-un interviu: „Am fost crescută într-o atmosferă în care se vorbea numai literatură, artă şi muzică”. Considerată „copil minune” (I.L. Caragiale), cu o mare sensibilitate pentru muzică, debutează pe scena Ateneului Român ca pianistă, la numai opt ani. Începe studiul pianului în familie, îl continuă la Conservatorul …

Read More »

Crina Decusară-Bocşan

Crina Decusară-Bocşan (27 septembrie 1941, Bucureşti) – editor şi istoric literar. Este fiica Anei Rodica (născută Patriciu), profesoară, şi a lui Constantin Decusară, ofiţer. A absolvit Liceul „Iulia Haşdeu” (1948-1959) şi Facultatea de Filologie (1959-1964) a Universităţii din Bucureşti, devenind preparator la Institutul de Construcţii şi profesor la Academia de Tehnică Militară. A fost după aceea conferenţiar (1990) şi profesor (din 1998) la Universitatea Biblică din Bucureşti. Şi-a susţinut, în 1974, teza de doctorat, Letopiseţele slavo-române înainte de Macarie. A debutat cu o recenzie în „Gazeta literară” (1964) şi a colaborat la „Luminiţa”, „Contemporanul”, „Limbă şi literatură”, „Arici pogonici”, „Cravatele …

Read More »

Doru Davidovici

Doru Davidovici (6 iulie 1945, Bucureşti – 20 aprilie 1989, Bărăganu, judeţul Ilfov) – prozator. Este fiul lui Etti (născută Benchas), educatoare, şi al lui Paul Davidovici, avocat; este frate cu scriitoarea Victoria Dragu. A urmat Liceul Militar din Breaza şi Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Militară de Aviaţie de la Buzău şi Academia Militară din Bucureşti. A fost pilot de vânătoare, obţinând gradul de locotenent-colonel. A debutat publicistic în „Viaţa militară” în 1968, şi editorial, cu volumul Caii de la Voroneţ (1974), al cărui manuscris fusese premiat în 1973 la concursul anual de debut al Editurii Eminescu. În scurtul răstimp cât …

Read More »

Nicolae Davidescu

Nicolae Davidescu (1 noiembrie 1886, Bucureşti – 12 iunie 1954, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea) – poet, prozator, publicist, traducător şi critic literar. Fiind inginer constructor, tatăl lui Davidescu, Nicolae Davidescu, peregrinează prin ţară împreună cu soţia sa, Ecaterina (născută Teodor), şi cu cei patru copii. Cel de-al doilea, viitorul scriitor, urmează câteva clase la Gimnaziul „Tache Protopopescu” din Slatina, de unde este mutat în 1902, din cauza rezultatelor slabe, la Institutul „Clinciu şi Popa” din Bucureşti. Unul dintre colegi, Al. T. Stamatiad, îl va introduce în cenaclul lui Alexandru Macedonski şi mai târziu în cercul lui Ovid Densusianu. Tot Stamatiad …

Read More »

Englantina Daşchievici

Englantina Daşchievici (6 noiembrie 1903, Bucureşti – 1980, Chicago, Statele Unite) – poetă. Coborâtoare dintr-o familie boierească bucovineană, Daşchievici face şcoala primară la Tereblecea, în Bucovina, unde învaţă limba germană, urmând apoi cursurile Liceului „Carmen Sylva”. După studii de filologie la Iaşi, paralel cu Conservatorul se specializează la Sorbona, ca studentă a romanistului Mario Roques (1929-1931). Funcţionează, între 1931 şi 1948, ca profesoară la liceele „Regina Maria” şi „Doamna Stanca” din Bucureşti. În 1948 părăseşte ţara şi se stabileşte temporar în Austria (la Innsbruck) şi ulterior la Paris, în 1956 emigrează în Statele Unite, la Chicago, unde trăieşte până la …

Read More »