Tag Archives: Scriitori din Bucovina

Marian Drumur

Marian Drumur (pseudonimul literar al lui Marian Ştefan Pavelescu) (6 august 1943, Cernăuţi, Bucovina) – prozator. Este fiul Aspaziei Pavelescu (născută Coşara), cântăreaţă de operă, şi al poetului George Drumur. După absolvirea, la Timişoara, a liceului (1957-1961) şi a Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1962-1967), este inginer în Timişoara şi Piteşti (1968-1971), cercetător ştiinţific la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara (1971-1976) şi tot aici, profesor de specialitate la Grupul Şcolar Industrial pentru Transporturi Auto. Debutează cu proză în „Orizont” (1966) şi editorial cu volumul Omul dublu (1980), în care douăzeci şi patru de povestiri dovedesc disponibilitatea constantă …

Read More »

George Drumur

George Drumur (pseudonimul literar al lui George Pavelescu) (14 martie 1911, Horecea Mănăstirii, judeţul Cernăuţi, Bucovina – 7 iunie 1992, Timişoara) – poet. Este fiul Ilenei (născută Antonovici) şi al lui Cozma Pavlovici, ţărani. Este tatăl prozatorului Marian Drumur. Urmează cursurile Şcolii Normale (1929-1933) şi ale Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuţi (1933-1941), absolvind apoi Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din acelaşi oraş, Institutul Regal de Ştiinţe Administrative al României (1938), Facultatea de Matematică-Fizică (începută la Timişoara) din Bucureşti (1957). Funcţionează ca profesor în Cernăuţi şi Timişoara (1933-1957), redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi ca secretar literar muzical la Opera …

Read More »

Dimitrie Dan

Dimitrie Dan (8 octombrie 1856, Suceava – 25 mai 1927, Cernăuţi, Bucovina, azi Ucraina) – istoric, folclorist şi traducător. Fiu al Domnicăi, fiica preotului din Straja, şi al lui Nicolae Dan, cizmar, Dan face studii gimnaziale la Suceava şi, din 1876, studii universitare de teologie la Cernăuţi; în 1880 este hirotonit preot la Straja, precum şi în alte localităţi bucovinene, iar din 1920, consilier consistorial. A fost membru al Comisiunii Centrale din Viena pentru cercetarea şi conservarea monumentelor artistice. Devine, în 1904, la propunerea lui Ioan Bianu, membru corespondent al Academiei Române. Cu o operă mai restrânsă decât a prietenului …

Read More »

Dumitru Covalciuc

Dumitru Covalciuc (2 ianuarie 1947, Oprişeni, judeţul Cernăuţi, Bucovina) – prozator, folclorist şi istoric literar. După absolvirea Facultăţii de limbi străine a Universităţii din Cernăuţi (1971), a fost şef de secţie la ziarul „Zorile Bucovinei”, preşedinte al cercului Arboroasa şi director al Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice „Dimitrie Onciul”. Covalciuc desfăşoară o activitate intensă de valorificare a moşte­nirii culturale a românilor din nordul Bucovinei, editează analele „Ţara Fagilor” (din 1992), revistele trimestriale „Mio­riţa” (din 1992), „Codrul Cosminului” (din 1993), „Calendarul creştin ortodox al românilor bucovineni” etc. Este autor al unor colecţii de folclor din Bucovina, apărute începând …

Read More »

Paul Celan

Paul Celan (pseudonimul literar al lui Pessach Antschel) (23 noiembrie 1920, Cernăuţi, Bucovina – 20 aprilie 1970, Paris) – poet şi traducător. Părinţii lui Celan sunt Friedericke (născută Schrager) şi Leo Antschel-Teitler, tehnician constructor. La Cernăuţi, învaţă la o şcoală evreiască (1927-1930), urmează un gimnaziu ortodox (1930-1934) şi devine absolvent, în 1938, al Liceului „Marele Voievod Mihai”. Începe, la Tours, în Franţa, studii de medicină, dar revine în ţară şi se înscrie, în 1939, la Facultatea de Litere a Universităţii din Cernăuţi. Deportaţi într-un lagăr de dincolo de Bug, părinţii lui Celan au fost exterminaţi de nazişti în toamna anului …

Read More »

Vladimir Cavarnali

Vladimir Cavarnali (10 august 1910, Bolgrad, Bucovina, azi Ucraina – 20 iulie 1966, Bucureşti) – poet. Este fiul Varvarei şi al lui Hristofor Cavarnali. Se afirmă într-un context literar favorabil, publicându-şi poeziile în revista „Bugeacul” din Bolgrad şi în „Viaţa Basarabiei” din Chişinău. Mai colaborează la „Moldavia”, unde este şi redactor, la „Poetul”, „Itinerar”, „Front literar”, „Curentul literar”, „Festival” etc. A fost membru fondator al Societăţii Scriitorilor din Basarabia. După al doilea război mondial lucrează ca profesor de liceu, inspector şcolar şi ca redactor la câteva periodice din Bucureşti. Manuscrisul volumului de debut, Poezii (1934), obţine Premiul pentru scriitorii tineri …

Read More »

Nistor Cabac

Nistor Cabac (23 noiembrie 1913, Culnaia Veche, regiunea Odesa, Bucovina, azi Ucraina – 10 iulie 1941) – poet. Absolvent, în 1931, al Şcolii Pedagogice din Balta, ur­mează cursurile Institutului Pedagogic din Tiraspol, pe care le termină în 1935. Este un reprezentant al literaturii „moldo­veneşti”, cultivată în aşa-numita Republica Moldova. Cabac a lucrat la „Comsomolistul Moldovei”, între 1935 şi 1937, după ce debutase la „Moldova literară”, în 1930. Versurile lui (Întâia brazdă, 1932; Limbile de foc, 1934; Cu toată inima, 1935), puternic ideologizate, colportează lozinci strident bolşevice, mimând optimismul şi folosind o imagistică simplistă, uneori la limita vulgarităţii. Opera literară Întâia …

Read More »

Emilian Bucov

Emilian Bucov (8 august 1909, Chilia Nouă, regiunea Odesa, Bucovina, Ucraina – 17 octombrie 1984, Chişinău) – poet, prozator şi dramaturg. Născut într-o familie de ucraineni săraci, termină, după învingerea unor dificultăţi materiale, Liceul „B.P. Hasdeu” din Chişinău (1930) şi apoi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1936). Student fiind, devine membru al Uniunii Tineretului Comunist şi desfăşoară în ilegalitate diverse activităţi politice. Din 1940, se refugiază la Moscova şi contribuie prin versurile lui la difuzarea sloganurilor bolşevice antiromâneşti. Stabilit din 1944 la Chişinău, era considerat unul dintre scriitorii activişti de seamă din Republica Moldova. A fost …

Read More »

Grigore Constantin Bostan

Grigore Constantin Bostan (4 mai 1940, Budineţ, judeţul Storojineţ, Bucovina) – poet, folclorist şi istoric literar. Tatăl său, Constantin Bostan, a murit în timpul luptelor de la Cotul Donului. După ce va absolvi secţia de filologie română a Universităţii din Cernăuţi, va deveni (din 1979) profesor de literatură română şi universală, şef al Catedrei de filologie română şi clasică la Universitatea din Cernăuţi. Şi-a luat doctoratul în filologie la Kiev (1971) şi pe cel în folcloristică la Moscova (1987). Este membru al Uniunilor Scriitorilor din România, Republica Moldova şi Ucraina, membru de onoare al Academiei Române (1991) şi membru al …

Read More »

Ion Bolduma

Ion Bolduma (6 iunie 1933, Colicăuţi, judeţul Hotin, Bucovina, azi Ucraina – 19 aprilie 1993, Chişinău) – poet. Este fiul Alexandrinei (născută Dragalin) şi al lui Gheorghe Bolduma, ţărani. A studiat, fără să o fi absolvit, la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău. A debutat editorial în 1961, cu placheta Patima izvorului, care cuprinde esenţa evoluţiei viitoare a lui Bolduma. Lirica lui, îndatorată modelelor folclorice, cultivă simbolistica rurală, într-un metaforism original. Balada şi pastelul, specii predilecte, sunt dominate de puseuri elegiace. Plasticitatea şi insolitul imaginilor sunt rodul unei imaginaţii uneori excesive şi nesupravegheate, precum o demonstrează unele …

Read More »