Tag Archives: Scriitori din Basarabia

Cezar Baltag

Cezar Baltag (26 iulie 1939, comuna Mălineşti, judeţul Hotin, Basarabia, azi Ucraina – 26 mai 1997, Bucureşti) – poet, eseist, publicist şi traducător. Este fiul Margaretei (născută Alexandrescu) şi al lui Porfirie Baltag, preot, frate cu criticul literar Nicolae Baltag şi soţ al poetei Ioana Bantaş. În 1944, familia se refugiază din Basarabia şi se stabileşte la Mereni, judeţul Vâlcea. Baltag urmează Liceul „Nicolae Bălcescu” (fost „I.C. Brătianu”) de la Piteşti şi, din 1955, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (secţia critică şi istorie literară), luându-şi licenţa în 1960. După 3 ani de şomaj (din cauza „dosarului”), în 1963 …

Read More »

Pavel Balmuş

Pavel Balmuş (18 august 1944, Sărătenii Noi, judeţul Orhei, Basarabia) – editor şi istoric literar. Este fiul Elisavetei (născută Pallady) şi al lui Timotei Balmuş, agricultori. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1966), devenind cercetător ştiinţific la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi preşedinte al Societăţii Bibliofililor din Republica Moldova. Publică, din 1972, în revistele „Nistru”, „Basarabia”, „Literatură şi artă”, „Caiete critice” etc., precum şi în culegeri colective, articole şi studii despre Dimitrie Cantemir, Alexandru Hâjdeu, Mihail Kogălniceanu, B.P. Hasdeu şi alţi scriitori. A îngrijit ediţii din scrierile …

Read More »

Boris Baidan

Boris Baidan (22 octombrie 1912, Vulcăneşti, judeţul Cahul, Basarabia – 4 mai 1984, Chişinău) – poet. Născut într-o familie de învăţători, a urmat liceul la Ismail, apoi, între 1934 şi 1939, Facultatea de Litere din Iaşi. Aici, a făcut parte din cercul literar „Noua Junime”, condus de George Călinescu. Profesor la Tighina, Chişinău şi Jura (Râbniţa) până în 1944, a lucrat un timp la Universitatea din Cluj, unde a obţinut, în 1945, titlul de doctor în ştiinţe filologice, întors în Basarabia, în 1949 a fost deportat lungă vreme. Pensionat în 1982, s-a sinucis după 2 ani. Baidan a debutat cu …

Read More »

Vasile Badiu

Vasile Badiu (26 septembrie 1933, Măgurele, judeţul Ungheni, Basarabia – 29 mai 1994, Chişinău) – critic şi istoric literar. Este fiul Sofiei (născută Coşciug) şi al lui Alexandru Badiu, ţărani. Absolvent al Universităţii de Stat din Chişinău (1959), va fi profesor de limba română la Borogani (Cahul), până în 1964, când devine cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. A debutat în 1956, cu un articol despre Ion Creangă, continuând apoi să fie prezent în periodice cu studii şi comentarii referitoare la Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Mihai Eminescu, reunite în …

Read More »

Leon Baconsky

Leon Baconsky (4 mai 1928, Lencăuţi, plasa Chelmenţi, judeţul Hotin, Basarabia) – traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Liubei (născută Marian), învăţătoare, şi al lui Eftimie Baconsky, preot, şi frate al lui A.E. Baconsky. Baconsky terrnină studiile liceale în 1951 la Râmnicu Vâlcea, apoi urmează Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, unde profesorii Dumitru Popovici şi Ion Breazu îi marchează formaţia prin rigoare şi onestitate ştiinţifică. Face carieră universitară la Facultatea de Filologie a Universităţii clujene (1955-1990), unde a predat literatura română contemporană, ca disciplină de bază, dar şi istoria ideilor estetice, introducere în literatură, teoria şi practica …

Read More »

Anatol Emilian Baconsky

Anatol Emilian Baconsky (16 iunie 1925, sat Cofa, plasa Chelmenţi, judeţul Hotin, Basarabia, azi Ucraina – 4 martie 1977, Bucureşti) – poet, prozator, eseist şi traducător. Este fiul Liubei (născută Marian), învăţătoare, şi al lui Eftimie Baconsky, preot, amândoi descendenţi ai unor vechi familii de răzeşi moldoveni din ţinuturile Lăpuşnei şi ale Orheiului (patronimul Marian al familiei mamei este atestat încă din 1633). Este frate cu Leon Baconsky. Studiile liceale le face la Chişinău (1936-1944, Liceul „Alecu Russo”) şi apoi la Râmnicu Vâlcea (1944-1945, Liceul „Alexandru Lahovary”). În 1945 se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj; frecventează, …

Read More »

George Antonescu

George Antonescu (11 iunie 1908, Horecea Mănăstirii, judeţul Cernăuţi, Basarabia – 1 iunie 1993, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava) – poet şi prozator. Părinţii săi, Neculai şi Zamfira Antonovici, erau ţărani. Numele originar al familiei, la care scriitorul revine în 1939, era Antonescu. A urmat şcoala primară în satul natal (1916-1917) şi la Cernăuţi (1918-1922), unde va frecventa şi Liceul „Aron Pumnul” (1922-1929), şi Facultatea de Teologie (1929-1933). A audiat şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie şi ale Seminarului Pedagogic Universitar (1933-1936). Corector şi încasator al ziarului „Glasul Bucovinei”, preot apoi într-o comună cernăuţeană, va lucra din 1937 în cancelaria …

Read More »

Vasile Andru

Vasile Andru (pseudonimul literar al lui Vasile Andrucovici) (22 mai 1942, Bahrineşti, judeţul Cernăuţi, Basarabia) – prozator, eseist, jurnalist şi teoretician literar. Este fiul Ecaterinei (născută Păun) şi al lui Teodor Andrucovici, ţărani. În 1944, după ocupaţia sovietică, familia Andrucovici trece clandestin frontiera, stabilindu-se în satul Muşeniţa, judeţul Suceava. Andru face şcoala primară la Muşeniţa (1949-1955), gimnaziul la Baineţ (1955-1956). Liceul, început în oraşul Siret, este continuat la „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi (1958-1960). Absolvent al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filologie, secţia franceză (1960-1965), Andru lucrează ca profesor de limba franceză la Liceul „Ştefan cel Mare” din …

Read More »

Mihail Andriescu

Mihail Andriescu (pseudonimul literar al lui Mihai Viştac) (31 octombrie 1898, Zberoaia, judeţul Ungheni, Basarabia – 23 septembrie 1934, Saki, Ucraina) – poet şi prozator. A fost argat şi miner, apoi a luptat în războiul civil din Rusia (1918-1920). A absolvit, în 1930, Academia Agricolă „K.A. Timireazev”, din Moscova. A fondat organizaţia „Răsăritul” (1928) a scriitorilor din Republica Moldova. Literatura scrisă de Andriescu este rudimentară, îndatorată propagandei bolşevice. A tipărit două volume intitulate Poezii (1929,1931) şi o antologie, Versuri alese (1932). A tradus din literaturile franceză (Paul Beranger) şi maghiară (A. Hiday). Opera literară Poezii, Balta, 1929; Poezii, Tiraspol, 1931; …

Read More »

Oltea Alexandru

Oltea Alexandru (pseudonim literar al Oltei Epureanu) (22 iunie 1930, Cernăuţi, Basarabia – 28 iulie  1991, Bucureşti) – prozatoare. Este fiica avocatului Emil Epureanu, prieten cu Mihail Ralea şi Ionel Teodoreanu, şi a Ştefaniei Alexandru (născută Hotinceanu), învăţătoare. Urmeză cursurile primare, gimnaziale şi liceale la Bucureşti, în 1948 intrând la Facultatea de Filologie, pe care a absolvit-o în 1952. Debutează în presă cu un reportaj de la Bumbeşti-Livezeni, Bucuria muncii. A lucrat ca redactor la revistele „Femeia” şi „Căminul” (1948-1950), apoi, mai bine de două decenii, la „Săteanca”. Prima ei carte, romanul Racul, apare târziu, în 1970. Temele prozei semnate …

Read More »