Tag Archives: Scriitori din Basarabia

Andrei Ciurunga

Andrei Ciurunga (pseudonimul literar al lui Robert Eisenbraun) (28 octombrie 1920, Cahul, Basarabia) – poet. S-a născut într-o familie de colonişti germani. Tatăl său, Hermann Eisenbraun, a fost profesor de limba germană; mama, Margareta, era născută Mariş. A făcut şcoala primară la Cahul şi liceul la Bolgrad (până în 1939). A debutat în 1932, în revista Liceului „Ion Vodă” din Cahul, iar editorial, cu volumul de versuri Melancolie (1936). După absolvirea liceului, a fost, succesiv, pedagog în comuna Tartaul de Salcie, în Cahul şi Chişinău. A făcut muncă de redacţie, câţiva ani, la „Raza”, „Basarabia” şi „Basarabia literară”. După război …

Read More »

Angela Cismaş

Angela Cismaş (16 mai 1936, Româneşti, judeţul Tighina, Basarabia) – editoare şi traducătoare. Este fiica Olimpiei (născută Tacu) şi a lui Ioil Scurtu, funcţionar CFR. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia franceză, iar din 1959 a funcţionat ca redactor, apoi redactor-responsabil al domeniului francez în cadrul Editurii pentru Literatură Universală, ulterior Editura Univers. A iniţiat şi a îngrijit ediţii de autor aparţinând clasicilor literaturii franceze precum Balzac, Flaubert, dar şi ale unor autori contemporani ca Michel Butor, Marguerite Duras, Samuel Beckett etc. Ca traducătoare, dovedind o bună cunoaştere a limbilor în şi din care a transpus, s-a aplecat …

Read More »

Victor Cirimpei

Victor Cirimpei (15 februarie 1940, Drăgăneşti, judeţul Bălţi, Basarabia) – folclorist. Este fiul lui Alexandru Cirimpei, ţăran. A urmat Facultatea de Filologie la Chişinău (1958-1964) şi doctorantura la Moscova (1965-1967). Din 1964 a lucrat, în cadrul Academiei de Ştiinţe din Chişinău, ca laborant delegat la doctorantura şi cercetător ştiinţific. În 1968 devine doctor în filologie, cu teza Procese contemporane în folclor. Cirimpei a cules folclor de la românii din Basarabia, Ucraina, Rusia şi Georgia, publicând textele în numeroase culegeri colective. Cu studii de mitologie, folcloristică şi analiză literară a fost prezent, din 1964, în publicaţii de profil din Chişinău. Alte …

Read More »

Lucia Cireş

Lucia Cireş (20 decembrie 1943, Ustia, judeţul Chişinău, Basarabia) – etnolog şi istoric literar. Este fiica Tatianei (născută Gatcina), funcţionară, şi a lui Iuliu Cireş, preot. Face studiile secundare (1957-1961) la Salonta şi Cluj, iar pe cele universitare, la Facultatea de Filologie din Iaşi (1963-1968), după care este încadrată cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşi, în cadrul căruia contribuie, printr-o îndelungată şi laborioasă investigaţie de teren, la alcătuirea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. A primit, împreună cu colectivul care a elaborat Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 (1979), Premiul …

Read More »

Vsevolod Ciornei

Vsevolod Ciornei (14 octombrie 1955, Lipnic, raionul Edineţ, Basarabia) – poet. Este fiul Liubei (născută Ciobanu) şi al lui Ion Ciornei, intelectuali. După studii făcute la Facultatea de Ziaristică a Universităţii de Stat din Chişinău (1976-1981), a fost redactor la publicaţiile „Orizontul” şi „Tinerimea Moldovei”, lucrând apoi la „Săptămâna” şi „Momentul”. Ciornei este autorul volumelor Cuvinte şi tăceri (1989) şi Istoria geloasă (1990), în care, ca un cavaler al melancoliei, îşi construieşte, cu o sinceritate jucată, o mască satanică, marcată de rictusul amar-ironic al negativismului nonşalant. Opera literară Cuvinte şi tăceri, Chişinău, 1989; Istoria geloasă, Chişinău, 1990.

Read More »

Gheorghe Ciocoi

Gheorghe Ciocoi (4 august 1942, Cepeleuţi, judeţul Edineţ, Basarabia) – poet. Este fiul Anei (născută Gonţa) şi al lui Ion Ciocoi, ţărani. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1965). Între 1964 şi 1978 lucrează la ziarul „Moldova socialistă”. Îndeplineşte un timp funcţia de secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Din 1988 deţine funcţia de redactor-şef adjunct al săptămânalului „Viaţa satului”. În 1992 i s-a conferit titlul onorific de Maestru Emerit al Artei. Ciocoi debutează cu placheta Constelaţia dragostei (1970), o încercare de a conjuga liric socialul cu intimismul, pe calea unui metaforism hiperbolic pe …

Read More »

Eugen Cioclea

Eugen Cioclea (4 august 1948, Druţa, raionul Edineţ, Basarabia) – poet. Este fiul Iuliei (născută Gheţu) şi al lui Sergiu Cioclea. A urmat, fără a le absolvi, Facultatea de Matematică din Chişinău (1966-1967) şi Facultatea de Matematică a Universităţii „M.V. Lomonosov” din Moscova (1968-1971). A fost traducător în diferite instituţii, muncitor, din 1992 funcţionând ca redactor-şef al gazetei „Tinerimea Moldovei”. În volumele de poezii Numitorul comun (1988) şi Alte dimensiuni (1991, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova), el cultivă versul eruptiv şi teribilist. Personajul liric este un fel de copil teribil, amator de gesturi teatrale, care se exprimă în formule …

Read More »

Vasile Ciocanu

Vasile Ciocanu (1 ianuarie 1942, Tabani, judeţul Edineţ, Basarabia – 23 septembrie 2003, Chişinău) – istoric literar. A absolvit la Chişinău Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat (1961-1966). Între anii 1966 şi 1969 lucrează la Muzeul Republican de Literatură. În 1973, după stagiul de doctorat, devine cercetător ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al cărui director adjunct va fi între 1991 şi 1993. Este apoi director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară (1993-1999) şi director al Institutului de Literatură şi Folclor. Semnează numeroase lucrări de istoriografie literară, care denotă o bună …

Read More »

Ion Ciocanu

Ion Ciocanu (18 ianuarie 1940, Tabani, judeţul Edineţ, Basarabia) – poet, prozator şi critic literar. Este fiul Ecaterinei şi al lui Mihail Ciocanu. A studiat la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1957-1962), obţinând titlul de doctor în filologie (1965). A fost lector la aceeaşi instituţie, redactor la editurile Literatura Artistică şi Hyperion (un timp a exercitat funcţia de director al acesteia), director general al Departamentului pentru limbi, redactor la săptămânalul „Glasul naţiunii”. În nuvele, Ciocanu cultivă un realism care polarizează îndeosebi aspecte comune ale vieţii, obişnuitul, tot ce e mărunt şi sentimental. Poeziile din Fereastră deschisă …

Read More »

Aurel Ciocanu

Aurel Ciocanu (27 martie 1943, Mălăieşti, judeţul Bălţi, Basarabia) – poet şi prozator. Este fiul lui Ion şi al Sofiei Ciocanu. A absolvit, la Chişinău, Universitatea de Stat (1965). A debutat editorial cu volumul de proză pentru copii Băieţelul din geamul albastru (1970), în care se prefigurează trăsăturile distincte ale întregii sale creaţii pentru cei mici: spontaneitatea discursului, simplu în aparenţă, dar sugestiv şi antrenant. Şi celelalte cărţi destinate copiilor – Corăbioare (1972), Pălăria lui Cipolino (1981), Unchiul meu Păcală (1982) şi, în chip deosebit, La târgul din Prostănaci (1987) – denotă capacitatea lui Ciocanu de a se copilări frumos, …

Read More »