Tag Archives: Sclavagism

Stabilirea pe teritoriul Dobrogei a primelor oraşe-state de tip sclavagist: colonii greceşti

Întemeierea coloniilor greceşti de pe ţărmul de apus şi de nord al Mării Negre prezintă o însemnătate deosebită pentru istoria veche atât din punctul de vedere al lărgirii orizontului lumii greceşti, cât şi din acela al puternicei influenţe economice şi culturale, pe care aceste oraşe au exercitat-o de la înfiinţarea lor asupra populaţiei autohtone. Pornită din centrele cele mai înaintate ale lumii greceşti din secolele VIII-VII î.Hr. – Chalcis din Eubeea, Milet, Foceea, Rhodos, Megara şi Corint – colonizarea greacă constituie un fenomen complex, izvorât din transformările economice şi sociale, care au însoţit instaurarea definitivă a modului de producţie sclavagist …

Read More »

Etapa târzie a destrămării comunei primitive. Începuturile îndepărtate ale sclavagismului. Comunităţile geto-dacice. Istoria şi cultura lor materială. Epoca a doua a fierului pe teritoriul României

În timp ce în oraşele de pe coasta dobrogeană a Pontului Euxin înflorea civilizaţia greacă de tip sclavagist din perioada clasică şi din cea elenistică, în restul teritoriului României se petreceau importantele transformări ce caracterizează a doua epocă a fierului. Această epocă, îmbrăţişând secolele V î.Hr. – I d.Hr., poartă şi numele de Latene, după acela al localităţii La Tene de pe malul lacului Neuchatel din Elveţia, unde s-au descoperit resturile unei culturi celtice răspândite în toată Europa Occidentală şi centrală, asemănătoare ca nivel şi în parte ca forme cu cultura ce se dezvolta în aceeaşi vreme în regiunile noastre. …

Read More »

Apariţia relaţiilor sclavagiste şi a statului începător sclavagist dac

Desigur că înflorirea culturii materiale dacice din Transilvania în cursul secolelor I î.Hr. şi I d.Hr. trebuie să fi avut începuturi mai vechi şi numai lipsei unor cercetări mai intense pentru veacurile III şi II î.Hr. i se poate atribui necunoaşterea mai de aproape a procesului de dezvoltare care a dus la închegarea centrului politic, militar, economic şi religios din Munţii Orăştiei şi la formarea primului stat dacic cu acest nucleu central de puternică afirmare materială şi spirituală. Cu drept cuvânt putem socoti că tot complexul aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, cetăţile şi fortificaţiile grupate în jurul centrului de la …

Read More »

Apariţia şi formarea relaţiilor sclavagiste în Dacia. Perioada Burebista-Decebal (secolul I î.Hr. – 106 d.Hr.)

Situaţia generală Cele două secole următoare (secolele I î.Hr. şi I d.Hr.), constituind, din punct de vedere arheologic, perioadele a treia şi a patra din a doua epocă a fierului, se caracterizează, pe plan istoric, prin două mari schimbări ce se petrec în sânul societăţii geto-dace de pe teritoriul României. Prima schimbare e consecinţa unui proces intern, iar a doua e urmarea unui eveniment de ordin extern. Procesul intern constă în continua şi tot mai accentuata diferenţiere din sânul societăţii geto-dace, datorită dezvoltării accelerate a forţelor de producţie. Dezvoltarea continuă a acestor forţe duce la lichidarea treptată a vechilor relaţii …

Read More »