Tag Archives: Sciţia

Râurile Sciţiei

Afară de popoarele Sciţiei, Herodot ne vorbeşte şi de râurile ce curgeau prin ea. Lucru destul de straniu, că el nu vorbeşte de munţi. Regiunea Sciţiei este pentru el un şes plan, fără vreo ridicătură însemnată. Acest caracter general al ţârei se vede că îl stăpâneşte pe Herodot în toate locurile unde vorbeşte de ea; la munţi nici pare a se gândi. După cât se vede, el nu a fost informat despre existenţa unor asemenea şi mai ales nu de acea a munţilor apuseni, Carpaţii. Dacă ne vom aminti însă că Herodot s-a oprit mai mult la gura Boristenului, de …

Read More »

Populaţia băştinaşă a Sciţiei

Sciţii nomazi După descrierea lui Herodot. sciţii propriu-zişi erau învederat nomazi. „Neavând nici oraşe, nici sate, nici zidiri, şi carul fiind singura lor locuinţă, transportându-şi casa lor ori unde le place, nenutrindu-se niciodată din productele plugului, ci numai din turmele lor, cum să nu fie ei neînvinşi şi pentru a zice astfel negăsiţi? Toate aceste foloase le trag şi de la ţara lor cea plană, şi mai găsesc şi în fluviile ce o parcurg, mijloace de apărare. Suprafaţa teritoriului cu totul şesă e îmbelşugată în păşuni şi izvoare, iar fluviile şi râurile sunt aşa de numeroase, rum sunt în Egipt …

Read More »

Sciţii şi agatirşii. Topografia Sciţiei

În vremile cele mai vechi despre care istoria ne-a lăsat vreo pomenire, ţările care alcătuiesc patria liberă sau încă subjugată a românilor, erau adăpostul mai multor popoare, pe rădăcina cărora – acum adânc îngropată, s-au altoit pe rând toate acele elemente, din ale cărora introlocare se urzi poporul român. Până în vremile mai nouă când s-au dezvoltat studiile preistorice, ştirile asupra acestor vremuri de mult apuse se culegeau din singurul izvor direct asupra lor, din părintele istoriei, nemuritorul Herodot. Acuma însă arătările lui pot fi îndeplinite şi îndreptate prin interpretarea rămăşiţelor lăsate de timpurile preistorice de la Dunărea de jos …

Read More »