Tag Archives: Sciţi

Sciţii şi rolul lor în dezvoltarea culturii tracice locale

Intervenţia factorului scitic în procesul dezvoltării social-economice a populaţiei locale reprezintă un fenomen care se desfăşoară paralel cu influenţa civilizaţiei greceşti, cu care se întrepătrunde. Influenţa scitică nu a avut profunzimea celei elenice, dar ea s-a manifestat pe un spaţiu mult mai vast. În momentul când se constată pe teritoriul României prezenţa primelor elemente de cultură scitică – aproximativ la sfârşitul secolului VI până la începutul secolului V î.Hr. – sciţii aveau o organizare socială mai avansată decât triburile din Carpaţi, o cultură mai evoluată şi o artă proprie, de stil animalier. Diplomaţia asiriană a reuşit să folosească pe sciţi …

Read More »

Sciţii şi agatirşii. Topografia Sciţiei

În vremile cele mai vechi despre care istoria ne-a lăsat vreo pomenire, ţările care alcătuiesc patria liberă sau încă subjugată a românilor, erau adăpostul mai multor popoare, pe rădăcina cărora – acum adânc îngropată, s-au altoit pe rând toate acele elemente, din ale cărora introlocare se urzi poporul român. Până în vremile mai nouă când s-au dezvoltat studiile preistorice, ştirile asupra acestor vremuri de mult apuse se culegeau din singurul izvor direct asupra lor, din părintele istoriei, nemuritorul Herodot. Acuma însă arătările lui pot fi îndeplinite şi îndreptate prin interpretarea rămăşiţelor lăsate de timpurile preistorice de la Dunărea de jos …

Read More »