Tag Archives: Schiţe

În cabinetul medical, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

În cabinetul medical, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Pagini literare”, nr. 8-9 din 15 octombrie 1935. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment Doctorul se ridică, îşi luă ochelarii, îşi zbici faţa cu o batistă ca zăpada, se obli din şale, îşi călări din nou sticlele pe nas, oftă uşurat şi zise: – Nu aflu nimic deosebit, niciun organ bolnav, nicio anomalie, nicio neregularitate. Iată, de-un ceas te caut şi te aflu perfect sănătos. Viguros chiar… De altfel, la vârsta de patruzeci de ani e …

Read More »

După aperitive, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

După aperitive, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 15 din noiembrie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Singurătate în 1925. Ion Agârbiceanu Fragment – Ei, comedie ca asta! Tu nu glumeşti deloc! Eşti beteag în toată legea! Ţi-a căşunat din mâncare, din peritivele ale blăstemate, care au ieşit acum la modă, să le mâncaţi înainte de prânz! Bărbatul, cu barba răzimată în piept, clătină greu din cap, privind cu ochi glodoşi, ca de bivol. – Zadarnic te aperi! Te văd după cum stai înfipt pe scaun! Ţi-ai …

Read More »

Tren de plăcere, de I.L. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

I.L. Caragiale a rămas, până astăzi, cel mai mare dramaturg din literatura română, dar numele său este legat şi de inegalabilele Momente şi schiţe, în care se vădeşte un analist lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea sa, un scriitor realist şi moralizator, dovedind un spirit de observaţie necruţător pentru cunoaşterea firii umane. Înzestrat cu o „inteligenţă spăimântătoare” (Garabet Ibrăileanu) şi cu o imaginaţie ieşită din comun, el foloseşte cu măiestrie ironia, satira şi sarcasmul pentru a ilustra moravurile societăţii româneşti şi a contura personaje dominate de o tară (defect) morală reprezentativă pentru caracterul uman. Întrucât Caragiale a dat …

Read More »

Vizită…, de I.L. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

I.L. Caragiale a rămas, până astăzi, cel mai mare dramaturg din literatura română, mai ales prin comediile: O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută şi D-ale carnavalului, în care prezintă aspecte caracteristice ale societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Numele său este legat şi de inegalabilele Momente şi schiţe, în care prezintă, într-o viziune comică, întâmplări la care participă personaje reprezentative din societatea contemporană autorului. Scriitor realist, I.L. Caragiale creează o galerie de tipuri umane reprezentative nu numai pentru epoca sa, ci care trăiesc oricând, de aceea inegalabilul scriitor este considerat „contemporanul nostru”. Schiţa este o operă epică – …

Read More »

D-l Goe…, de I.L. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară schiţă I.L. Caragiale a rămas, până astăzi, cel mai mare dramaturg din literatura română, mai ales prin comediile: O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută şi D–ale carnavalului, în care prezintă aspecte caracteristice ale societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Numele său este legat şi de inegalabilele Momente şi schiţe, în care prezintă, cu mijloacele comicului şi într-o viziune satirică, întâmplări la care participă personaje reprezentative din societatea contemporană autorului. Schiţa este o operă epică – o naraţiune – în proză, de mici dimensiuni, în care se relatează o singură întâmplare semnificativă …

Read More »

Urgent, de I.L. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

I.L. Caragiale a rămas, până astăzi, cel mai mare dramaturg din literatura română, mai ales prin comediile: O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută şi D-ale carnavalului, în care prezintă aspecte caracteristice ale societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Numele lui Caragiale este legat şi de inegalabilele Momente şi schiţe, în care se relevă un analist lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea sa, un scriitor realist şi moralizator, dovedind un spirit de observaţie necruţător pentru cunoaşterea firii umane. Înzestrat cu o „inteligenţă spăimântătoare” (Garabet Ibrăileanu) şi cu o imaginaţie ieşită din comun, el foloseşte cu măiestrie ironia, …

Read More »

Recreaţia mare, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Consacrat ca scriitor în literatura pentru copii, Mircea Sântimbreanu poate fi socotit autorul unei singure cărţi, Recreaţia mare (1965), în care a reunit multe din povestirile sale anterioare. Revizuirile succesive ţin de însăşi maniera în care este înţeles actul scrisului, ca modalitate permanentă de autoperfecţionare. Lucrând varianta ultimă, prozatorul regândeşte ordinea pieselor, le elimină pe unele şi le introduce pe altele, face numeroase modificări (schimbări de titlu, stilizări). Pentru a doua ediţie Recreaţia mare în 1973 i s-a acordat Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Recreaţia mare împarte „eroii” în două categorii: pozitivi şi negativi. Primii sunt harnici, premianţi, cu simţul datoriei faţă de cei bătrâni, …

Read More »