Tag Archives: Schiţă

Schiţele lui I.L. Caragiale

O temă frecventă a schiţelor lui I.L. Caragiale este educaţia copiilor în familie şi în şcoală. Caracteristica acestor schiţe este contrastul dintre aparenţă şi esenţă, adică dintre ceea ce vor să pară personajele şi ce sunt ele în realitate. Ar fi greşit să credem că satira lui Caragiale este specifică numai epocii sale, pentru că în comedii şi în schiţe, el surprinde situaţii şi caractere general umane. Bacalaureat, Dascăl prost şi Un pedagog de şcoală nouă sunt cele mai cunoscute schiţe ale lui I.L. Caragiale inspirate din viaţa şcolii.

Read More »

Schiţă

Termenul de schiţă (< it. schizzare = „a schiţa”, a desena ceva schematic, a face o schiţă, a proiecta în linii mari) provine din limbajul artelor plastice, unde desemnează conturarea schematică, în linii generale şi caracteristice a unui subiect; termenul literar preia noţiunea şi o localizează în planul construcţiei epice. În teoria literară, schiţa nu are circulaţie universală, nici ca termen, nici ca un concept bine determinat (însemnând îndeobşte o povestire scurtă). Ca specie literară, schiţa a apărut relativ recent, în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea jurnalismului. Schiţa răspundea necesităţilor de concizie şi concentrare impuse de ziare şi reviste, …

Read More »