Tag Archives: Rusia

Rusia şi mişcările populare din Moldova (1574-1593)

Tendinţele antiotomane ale politicii externe ruse începeau cunoscute de opinia publica europeana, care vedea în Moscova ocrotitoarea popoarelor subjugate de Imperiul Otoman. Încă din 1576, ambasadorul veneţian la Constantinopol, într-un raport informativ, spunea limpede: „Sultanul se teme de marele duce al Moscovei, deoarece acesta e ortodox, iar popoarele Bulgariei, Serbiei, Bosniei, Moraviei şi Greciei, devotate Moscovei, sunt de asemenea ortodoxe… şi vor fi totdeauna gata să ia armele în mână şi să se ridice pentru a se dezrobi din sclavia otomană şi a se pune sub ocrotirea lui”. Astfel, apare limpede că ajutorul dat de cazaci poporului român, în lupta …

Read More »

Influenţa domnilor fanarioţi asupra politicii otomane. Legăturile cu Rusia în secolul al XVIII-lea

Pacea de la Belgrad, transformată în 1747 într-o pace perpetuă, a asigurat Imperiului Otoman 30 de ani de linişte în afară (1739-1768) şi i-a redat încrederea în forţele sale. Conflictele care au abătut în acelaşi timp marile puteri de la chestiunile orientale – războaiele pentru succesiunea la tronul Poloniei şi Austriei, războiul de şapte ani, conflictul colonial şi maritim dintre Franţa şi Anglia – au procurat Turciei răgazul de care avea nevoie pentru asanarea finanţelor şi reorganizarea instituţiilor sale fundamentale. Rivalitatea anglo-franceză, care a dominat politica europeană între 1715 şi 1768, a avut repercusiuni şi asupra chestiunii orientale. Alianţa Franţei …

Read More »

Alianţa Moldovei cu Rusia. Campania ţarului Petru I în Moldova

Victoriile ruşilor în războiul împotriva suedezilor au găsit un puternic răsunet la popoarele supuse Imperiului Otoman. La curtea ţarului, soseau numeroase solicitări de sprijin în lupta antiotomană. Poarta se grăbeşte să ia iniţiativa, spre a lovi Rusia înainte de încetarea războiului cu Suedia şi declanşează un atac al tătarilor. Atunci ţarul trecu şi el la acţiune, amintind în proclamaţia dată cu acest prilej, pe grecii, românii bulgarii şi sârbii care „gem, asupriţi sub jugul barbarilor”. Ridicarea acestor popoare ar fi înlesnit realizarea planurilor sale în regiunea Mării Negre. Dimitrie Cantemir credea că a sunat ceasul prăbuşirii Imperiului Otoman de aceea …

Read More »