Tag Archives: Romanitate

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Romanitatea românilor a reţinut atenţia cronicarilor, istoricilor, filologilor, geografilor, etnografilor şi altor oameni de ştiinţă, dar cei care s-au ocupat cel mai mult de această temă au fost istoricii. Ei au stăruit să demonstreze continuitatea romană în Dacia după retragerea aureliană, originea latină a limbii române, formarea conştiinţei de neam, a originii romane a românilor. Romanitatea românilor a determinat, de aceea, multe controverse, polemici, teorii contradictorii sau total greşite, unele urmărind alte scopuri decât cele ştiinţifice. Ce trebuie să înţelegem prin romanitatea românilor? În primul rând descendenţa romană a românilor din coloniştii aduşi de romani în Dacia Traiană şi latinitatea …

Read More »

Romanitatea şi creştinismul pe teritoriul Daciei

Evacuarea oficială a Daciei romane după 271 nu a însemnat renunţarea din partea Romei la controlul ţinuturilor nord-dunărene. Până în secolul al VII-lea acestea au rămas în sfera de influenţă politico-militară, economică şi culturală romană. O dovedesc repetatele reorganizări ale regiunilor sud-dunărene, atenţia acordată frontierei Dunării şi Dobrogei. Permanenta circulaţie de oameni şi bunuri din zonă a făcut ca influenţa romanizatoare a imperiului să se menţină în fosta Dacie mult timp. Romanitatea la Dunărea de Jos Rămasă sub stăpânire romană, Dobrogea a avut un important rol strategic: aici era staţionat un mare număr de unităţi militare, iar eforturile de apărare …

Read More »