Tag Archives: Romani

Istoria Daciei sub romani

De la Traian la Aurelian. Barbarii vechi Cât timp trăi întemeietorul Daciei, creaţiunea lui fu respectată de popoarele înconjurătoare. Teama de numele lui Traian era cel mai bun scut al provinciei Dacia. De îndată însă ce Traian închise ochii (11 august 117), iazigii metanaşti din Banatul apusean, uniţi cu roxolanii din stingă Oltului, atacară Dacia şi provinciile de la sudul Dunării, mai ales Moesia. Hadrian, urmaşul lui Traian, veni în grabă din răsărit unde se afla, spre a apăra Dacia; împacă pe roxolani, îndatorindu-se a le plăti iar câte o sumă de bani pe an; dar schimbând pe regele ce-l …

Read More »