Tag Archives: Rezumate literare

Popor nou, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Popor nou, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Cocoţată în fundul patului larg, acoperit cu un ţol gros, vărgat cu albastru, Anişoara, rezimată cu spatele de perete, ţine în poală o căciulă veche, roasă toată de molii pe dinafară, şi o atinge, o netezeşte din când în când cu mare grije şi sfială. Uneori îşi pleacă urechea la căciulă şi ascultă întins, dar, de cele mai multe ori, nu aude nimic. Mai rar, din căciulă pătrunde un piuit slab, încât abia-l prinde …

Read More »

Pogăniciul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pogăniciul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment A rămas orfan de tată la doisprezece ani. Avea trei fraţi mai mici şi mamă-sa, lipită de săracă, trebui să-l dea sluguliţă în sat. La ea nu avea ce păzi: nici cap de oaie, dar încă de vită mare. Copilul crescuse mărişor pentru vârsta lui şi era deştept foc, n-ar fi crezut nimeni la câte se pricepea. Se învârtea ca o sfârlează prin curtea stăpânului şi numai îngheţai cu ce ispravă intra în casă. Băgă …

Read More »

Pofta ochilor, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pofta ochilor, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 156 din 2 decembrie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Lucrurile s-au petrecut aşa cum era scris, domnişorule Vasilică: noi ne-am purtat cu răbdare crucea, bătaia a trecut dincolo de munţi şi nemţii cei flămânzi au mâncat toate vitele şi porcii din ţară, până-n urmă li s-a oprit un ciolan în gât. Dar ciolan, care i-a şi înecat pe urmă. Stăpânia românească, rămasă în văzduh încă de la …

Read More »

Ploaie cu şiroaie, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ploaie cu şiroaie, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De trei zile se pusese zăduf mare. Şi mai înainte s-a aprins cerul senin şi dogorea văzduhul, dar, din când în când, tot se mai isca o aripă de boare şi adia prin cuptorul lui iulie. Dar de trei zile s-au încuiat porţile văzduhului şi s-a coborât peste lume o cloceală, un năduf greu, care scurta respirarea, care cobora parcă de pe tărâmuri cu bolişti grele, şi mirosea a glod, a putreziciune. Prin …

Read More »

Ploaia, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ploaia, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), nr. 10 din 16 septembrie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment În pridvorul casei bătrâne, la umbră, e o năbuşeală cumplită. În văzduh e cloceală. Soarele e înecat în ceaţă de aburi. Muştele sunt obraznice. Atacă orbeşte şi pişcă tare. Se ţes fără încetare, ca alice pornite din puşti din poziţii potrivnice; de unde s-au adunat atâtea? Ilarie vine din curte. Cu pălăria lată în mână, îşi şterge năduşala de pe frunte. …

Read More »

Pisica sălbatică, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pisica sălbatică, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cravata roşie”, nr. 1 din ianuarie 1957. A apărut pentru prima oară în volum în Din munţi şi din câmpii în 1957. Ion Agârbiceanu Fragment În seara aceea am venit ostenit din pădure. Am umblat toată după-amiaza zadarnic: nu am întâlnit nimic de vânat. L-am aflat pe pădurarul Nicodim pe laviţa de la portiţă: punea nişte poloage la o pereche de opinci de-ale lui Dinu. Se găuriseră în călcâie. – Nu mai găseşti talpă ca mai de mult, domnule doctor! E toată arsă şi cât …

Read More »

Per amica sillentia lunae, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Per amica sillentia lunae, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 8-10 din august-octombrie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment La mica staţie pustie, din marginea zăvoiului, nu m-am coborât decât eu. Îmi pare că trenul nici nu s-a oprit de tot, şi porni iar. Răspundeam şefului gării, care-şi duse mâna la chipiu, când se auzi un glas cunoscut: – Bună seara, domnule Vasilie! Niculiţă, sluga lui Ilarie, părea mândru că m-a zărit numaidecât. Îmi luă, bucuros şi grăbit, geamantanul şi …

Read More »

Pentru biruinţă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pentru biruinţă, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 5-6 din 20 martie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment După fuga străinilor din Dumbrăveni, am rămas deplini stăpâni în sat numai noi, românii, domnişorule Vasilică! Tot adevărate trebuie să fie poveştile, când ne spun că au fost feţi frumoşi şi mândre fete năzdrăvane de împăraţi, cari creşteau într-o zi ca-n două şi în două ca în nouă. Cine ştie ce pământ le-a fost mumă şi ce aer dumnezeiesc i-a hrănit. …

Read More »

Pensia, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pensia, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 8-9 din august-septembrie 1936. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment Într-o dimineaţă, de pe la sfârşitul lui septembrie, întră în sat, cu bicicleta, un străin. Se opri lângă biserică, coborî de pe drăcia lui şi o răzimă de zidul sfinţit. În picioare, când se obli, păru nesfârşit de lung. Copiii se uitau la el, cu capul plecat pe umăr, ca la o prăjină ce poartă-n vârf o pălărie. Se adunară în grabă şi câteva …

Read More »

Pe vechiul drum, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe vechiul drum, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 41-42 din 17 octombrie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment Se obişnuieşte omul cu toate, bădiţă Vasilie! Şi cu binele, şi cu răul. Ba mie-mi pare că mai degrabă cu răul: ajungi de înoţi în el ca peştele-n apă. Pare-i rău viermelui ce se târăşte pe pământ că nu are picioare să umble ca omul, ori aripi să zboare ca pasărea? Dar asta se-ntâmplă, vezi bine, când te-ai trezit …

Read More »