Tag Archives: Rezumate literare

Sub cireşul Miei, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Sub cireşul Miei, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 10 din octombrie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în Din copilărie în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Zadarnic cauţi printre frunze cireşile de altădată, bădiţă Vasilie! N-a dat îngheţ în primăvară, n-a lipsit rodul, dar nu mai e stăpân la casă. Nu vezi dumneata câte pârleazuri sunt în gard şi cum creşte troscoţelul în ogradă? – Da, e părăsire şi pustiu! A murit Mia Dinului ori s-a rătăcit prin lume? – De trei ani îi creşte cucuta în cimitir! …

Read More »

Strechea, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Strechea, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Pagini literare”, nr. 3 din martie 1938. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Afară dogorea. Soarele vibra, în ape subţiri de oglinzi de argint, înălţându-se mereu pe cer. Seninul albastru se topise în alburiu. Aburii cuptorului ceresc, ca o ceaţă fină, împânziseră întreg cerul. Deasupra împânzirei, ochiul soarelui clipea în străluciri dese, orbitoare. Găinile, cu penele înfoiate, se scăldau în ţărână, pe sub gard, ridicând nouraşi rari de praf. O linişte apăsătoare, clocită, plutea peste curte, peste …

Read More »

Străjerul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Străjerul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Tribuna”, nr. 45 din 14 decembrie 1957. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De vreo trei nopţi, Niculiţă doarme tare neliniştit, adică mai mult nu doarme. Se învârte de pe o parte pe alta, stă o vreme întins pe spate, dă ţolica la o parte că-i prea cald, apoi iar se întoarce şi se acoperă: parcă îl ia cu fiori de frig. Febra nici nu-i creşte, nici nu-i scade, nu-l doare nimic şi el …

Read More »

Stafia, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Stafia, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Propilee literare”, nr. 18-19 din 1-15 decembrie 1928. A apărut pentru prima oară în volum în Stafia în 1930. Ion Agârbiceanu Fragment Trăia odată la ţărmul mării, într-o colibă, un pescar sărac şi necăjit. Avea o casă de copii, toţi mărunţei, iar barca lui era mică, veche, hodorogită. În toată ziua trebuia să-i facă vro reparaţie şi cât ce-o pleznea vreun val mai puternic, se spărgea din nou. Vechi şi stricate erau plasele lui de pescuit; le cârpea şi azi şi mâine; şi totuşi peştii …

Read More »

Spre odihnă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Spre odihnă, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Tribuna”, nr. 6 din 8 februarie 1958. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Calul era înalt, deşirat şi bătrân. Vertebrele cât pumnul împungeau prin pielea pământie, bătucită, roasă – ca nişte bolovănaşi de râu. Coastele păreau grădelele unui părete cojit; coada săracă – o mătură aspră, pătată, cu câteva fire; coama – o ruşine; solniţa mare ce-i slujea de cap – grea, încât atârna mereu la pământ; buzele vechi, uscate – nu se …

Read More »

Solomon mincinosul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Solomon mincinosul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Minunea, 1936. Ion Agârbiceanu Fragment Trăia odată, înainte cu atâtea sute de ani, într-o ţară, un om iubit de toată lumea. Nu era oraş ori sat, nu era cătun ori colibă, în ţara aceea, pe la cari să nu se fi abătut Solomon, c-aşa-l chema pe om. Şi chiar dacă n-ar fi vrut el să meargă pretutindenea, nu-l lăsau oamenii în pace. Când nici nu se aştepta, se trezea cu o caleaşca înaintea porţii, cu o căruţă, ori cu un car cu boi …

Read More »

Solia de la miazăzi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Solia de la miazăzi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Ţara noastră”, nr. 13-14 din 24 aprilie 1927, cu titlul Solia de la miazăzi. A apărut pentru prima oară în volum în Primăvara în 1928, cu titlul Solia de miază-zi. Ion Agârbiceanu Fragment Peste noapte, cerul s-a înnorat, s-a acoperit cu un văl des, cenuşiu, gros, uniform, din zări în zări. Vântul ce bătuse de două zile, aspru, pişcător, rupând în răstimpuri nourii ce călătoreau greoi în înălţimi, lăsând să lumineze soarele cu dinţi, se potolise. Când, la crăpatul zorilor, Ioniţă ieşi …

Read More »

Slăbiciunea părintelui Grigore, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Slăbiciunea părintelui Grigore, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 534 din 1 martie 1931. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment Din satul în care poposise peste noapte, popa Grigore porni la drum dis-de-dimineaţă. Plecase de-acasă de patru zile, cu desagii în spate şi cu popasuri din sat în sat, peste noapte. Nu trăgea la preot, ci la casa ce-i ieşea mai întâi în drum. Nu-i trebuia mâncarea nimănui: avea în desagi. Şi nu voia să deie faţă cu tagma …

Read More »

Seri senine, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Seri senine, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Pe la începutul lui iulie, se mistuiră către miazănoapte şi cei din urmă nouraşi albi, zdrenţuiţi, ce se mai zăreau în înaltul cerului, şi încremeni peste lume o seninătate s-o tai cu toporul. O vreme, nopţile mai scuturară rouă, apoi secară şi ele. Un răstimp, serile mai adiară boare adusă cine ştie de unde, pe urmă se puseră şi ele fierbinţi, ca de pe pustiuri de nisip. Începuse secerişul şi oamenii soseau sara tot …

Read More »

Se topeşte zăpada, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Se topeşte zăpada, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Toată dup-amiaza am simţi o povară în umeri, o greutate în toate mădularele. Stăteam în scaunul cel cu spetează şi citeam într-o carte, cu puţin spor. Şi înţelegerea îmi părea împăingenită. Bine de tot, nu mă simţisem de dimineaţă. Băgai de seamă, decuvreme, că cerul se împânzise cu neguri gata să se schimbe în nori, şi că soarele avea cearcăn mare, ca …

Read More »