Tag Archives: Rezumate literare

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Înfăţişează propriu-zis primul tablou din Pajere cu referinţă la istoria noastră, întrucât eroul este voievodul înfrânt care se întoarce pe câmpul de luptă, ca să-şi găsească moartea. Este un tablou cu nuanţă mitică, …

Read More »

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Deşi datată cu cinci ani înaintea Laudei Cuceritorului, îi urmează tematic, timpul scurs între cele două bucăţi poetice putând astfel marca, prin răsturnare, precizarea tematică, de la simplul tablou cetemonia) din Prohodul… la …

Read More »

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1912 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Moto: Regi barbari, / întunecaţi vânători de zimbri (fr.). Una din cele mai importante şi mai semnificative creaţii poetice ale lui Mateiu I. Caragiale, cât priveşte mitologia personală, în care un loc central …

Read More »

Clio, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Clio, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1910 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Cum remarca şi Ovidiu Cotruş (Opera lui Mateiu I. Caragiale), un fragment preparatoriu din Craii de Curtea-Veche („Cercuind vârtej aria pădurii, uriaşul stol negru se ridică în slavă, fâlfâi câteva clipe nehotărât, ca o …

Read More »

Pajere, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pajere, de Mateiu I. Caragiale, a fost scris – urmărind datarea autorului, singurul izvor în chestiune – între anii 1904 şi 1913. Faţă de maturitatea artei poetice a culegerii de sonete (dar şi de terţine) cu titlul simbolic al celei mai nobile dar şi mai rapace păsări de pradă, suntem îndrituiţi să considerăm că Mateiu I. Caragiale scria versuri încă de pe băncile şcolii. În sprijinul acestei ipoteze vine şi Sonetul espaniol, publicat în anul 1901, sub pseudonim, pe care i-l atribuim, din motive care sunt expuse la locul cuvenit. Cu toate că Pajere a apărut postum ca plachetă, …

Read More »

Fragmentarium, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Fragmentele din 1868-1870 cuprind idei-nucleu care anticipează unele din tezele filozofice de mai târziu din scrisul lui Eminescu. Generalităţile unesc texte din 1871-1882 în care Eminescu caută să definească obiectul filozofiei în raport cu ştiinţele exacte. George Călinescu acordă atenţie textului Filozofia creşte intelectul prin care ilustrează gândirea filozofică a poetului. Textul Filozofia are un scop social reţine atenţia prin reflecţiile antischopenhaueriene. Secţiunea Ontologie grupează texte privind existenţa în genere, natura: mişcare, materie, raporturi şi om – societate – istorie în interpretare filozofică. Se deschide cu textul Esse-movi, enunţ esenţial în opera eminesciană. Poetul se opreşte la modificarea conceptelor şi …

Read More »

Ceea ce-mi roade inima…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ceea ce-mi roade inima…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 4 din octombrie-decembrie 1980. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.276, 191r-198r. Eminescu aşterne pe hârtie acest articol-confesiune în martie 1881 la o mare tensiune intelectuală, cum se vede de altfel şi din scrisul precipitat, ce ridică mari dificultăţi în descifrare. Poetul dă expresie indignării sale împotriva fruntaşilor partidelor conservator şi liberal, care duceau tratative în vederea proclamării Regatului. I.C. Brătianu, preşedintele Partidului Liberal, adresează conservatorilor invitaţia …

Read More »

Tot în n-rul nostru…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Tot în n-rul nostru…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 3 din iulie-septembrie, 1978. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.264, 425r-438r. Eminescu trimite la editorialul său Organele de publicitate…, publicat în „Timpul” din 20 decembrie 1878 (Opere X. Publicistica), unde denunţă „incapacitatea erijată în titlu de merit, prostia şi neştiinţa brevetate ca titluri de recomandare”. Teza este expusă în termeni asemănători şi în articolul În numărul nostru de la 20 decembrie…, publicat în „Timpul” din 12 …

Read More »

Dezlegarea cestiunei orientului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dezlegarea cestiunei orientului…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 1 din ianuarie-martie 1979 A fost publicat, prima dată, în volum în Opere IX. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.264, 1r-4r. Eminescu comentează Constituţia Imperiului otoman promulgată de sultanul Abdul Hamid la 23 decembrie 1876. Constituţia declara toţi locuitorii imperiului – „otomani”. Poetul caracterizează Constituţia turcească un „talmeş-balmeş” care nu deosebea naţionalitate de naţionalitate. Imperiul otoman era ameninţat, considera Eminescu, de cucerirea de către diferite elemente pe cale economică. Considera că cercurile politice ale slavilor din sudul …

Read More »

Teatru românesc (Moartea lui Constantin Brâncoveanu…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Teatru românesc (Moartea lui Constantin Brâncoveanu…), de Mihai Eminescu, este o cronică dramatică a cărei primă ediţie a fost publicată în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905 Se păstrează în manuscrisul 2.254, 303r-303v. Drama lui Antonin Roques se tipăreşte în volum în 1872. Se reprezintă la Bucureşti în 6 noiembrie 1871 şi la Iaşi în 31 octombrie 1874. Volumele sale Pieces dramatiques et poesies diverses (Paris, 1855), Le nouveau livre de la sagesse (Paris, 1873), Un caprice de Venus (Bucureşti, 1875) nu-l recomandă ca poet şi cu atât mai mult ca dramaturg. Şi-a câştigat merite pentru …

Read More »