Tag Archives: Rezumate literare

Negru şi aur (Salon al Iadului). Isnoave vechi (La [Livedea cu nuci] Viişoara), de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Negru şi aur (Salon al Iadului), Isnoave vechi (La [Livedea cu nuci] Viişoara) şi o serie de texte mai scurte, reunite de primul editor al Operei lui Mateiu Ion Caragiale sub titlul informativ «Notiţe pentru Craii de Curtea-Veche», la care am adăugat alte două fragmente reduse (Nella şi … arză-l focul Bucureşti), nu şi fragmentul în limba franceză despre Curţile vechi, reprezintă zestrea postumă a textelor literare mateine, elaborate la diferite date, între 1906 şi 1912, în orice caz anterioare redactării finale a Crailor de Curtea-Veche. Aşa cum se înfăţişează aceste vestigii de proză, păstrate cu grijă de scriitor, fie …

Read More »

Soborul ţaţelor, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Soborul ţaţelor trebuia să completeze trilogia romanescă a lui Mateiu I. Caragiale. Într-o primă formulare, romanul se intitula Scoală ţaţelor. În acest sens, în Agendă, la data de 2 ianuarie 1929 se află însemnarea: „J’ecris les premieres lignes de Şcoala ţaţelor” (scriu primele rânduri la Şcoala ţaţelor). Motto-ul (epigraful) din fruntea manuscrisului este din Le Litin mystique al lui Remy de Gourmont, din prefaţă, şi anume, ultimul cuvânt din cel de al treilea vers al unui catren, şi versul final. Perpessicius, în ediţia sa de Opere, din anul 1936, atrăgea atenţia a fi folosit acelaşi cuplet, din aceeaşi sursă, într-o …

Read More »

Sub pecetea tainei, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

După o notiţă a autorului, reprodusă de Perpessicius în ediţia sa din 1936, Mateiu I. Caragiale ar fi conceput Sub pecetea tainei în anul 1930. În traducere, din limba franceză, textul însemnării sună astfel: „Conceput în 1930. Început scris 18 mai 1930. Început fixat 8 octombrie 1930. Titlul fixat primăvara lui 1930”. De asemenea, pe dosul filei doi (prima nu s-a păstrat), din articolul neterminat privind politica externă a regelui Carol I (Biblioteca Naţională a României, Fondul Saint-Georges CXIX/2-12) am remarcat următoarele însemnări făcute cu tuş negru – textul articolului fiind cu cerneală albastră – pe spaţiile din josul paginii: …

Read More »

Remember, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Iniţial nuvela Remember, de Mateiu I. Caragiale, a apărut în „Viaţa românească” nr. 8 din august 1921. În privinţa momentului elaborării povestirii Remember, Mateiu I. Caragiale a lăsat următoarea notă semnificativă: „Conceput în timpul unor preumblări nocturne la Şosea în 1911. Scris în 1913, remaniat progresiv, definitiv în 1921, când a apărut în revistă”. Nu avem vreun motiv să punem la îndoială informaţiile servire de scriitor, adăugând însă că în „Viaţa românească” data conceperii nuvelei este anul 1914. În Agendă, care începe cu anul 1923 – anul căsătoriei cu Marica G. Sion – prima însemnare referitoare la Remember este din …

Read More »

Singurătatea, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Singurătatea, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în „Revista scriitoarelor şi scriitorilor români” din 1929 şi a fost singurul pe care Caragiale la publicat în perioada interbelică. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Motto (trad. fr.): „Farmec divin al răgazurilor mele, / Singurătate, cât mi-eşti de scumpă”. Motivul vieţilor apuse care reînvie în insul contemplativ, esenţial în eposul matein, este …

Read More »

Sihastrul şi umbra, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Sihastrul şi umbra, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1905 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Motto: (trad. lat.): Opreşte-ţi pasul, nesăbuitule… Poezia cu cea mai clară mişcare epică din întteaga plachetă. Aici, într-o atmosferă de roman gotic apare personajul atât de familiar folclorului, al strigoiului, şi motivul, …

Read More »

Dormi…, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Dormi…, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Scurtă invocare ce părăseşte forma sonetului şi în care decelăm izvoare comune de exprimare între lirica lui Mateiu şi a fratelui său Luca Ion Caragiale şi unde lipsa elementelor de contrast şi de tensiune lăuntrică situează poezia într-o …

Read More »

Dregătorul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Dregătorul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1913 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Flacăra”, nr. 30 din 7 mai 1916. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Anticipează motivul relaţiei om-portret, de mare relevanţă în proza mateină, respectiv atât în Remember, cât şi în Craii de Curtea-Veche. Aubrey de Vere sau persoana care îşi atribuie acest nume atrage atenţia povestitorului prin …

Read More »

Mărturisire, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Mărturisire, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Popas liric folosind forma clasică a strofei de patru versuri. Sufletul cântăreţului se defineşte prin mai multe asemuiri: cu o mare moartă, cu un turn de piatră care cade în ruină, cu o floare rară muiată în sânge. …

Read More »

Întoarcerea învinsului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Întoarcerea învinsului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. De asemenea, un sonet nedatat, dar cu probabilitate din prima perioadă a experienţei poetice a scriitorului, a lucrului său artistic. Cuprinde un program de comportament stoic, din care se elimină până şi satisfacţia melancolică a aducerilor-aminte, înlocuite …

Read More »