Tag Archives: Rezumate literare

Efemeride, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În Fondul Saint-Georges de la Biblioteca Naţională a României, în portofoliul donaţiei făcute de Marica M. Caragiale, conţinând actele şi hârtiile soţului ei defunct, documentul olograf de cea mai mare întindere este un text de 87 file, intitulat de autorul său Ephemerides. Foile reprezintă sferturi de coală scrise mărunt cu cerneală neagră, în ortografia binecunoscută a scriitorului şi nu sunt datate. Cuvântul fastes, din preajma titlului, a fost ulterior şters, iar hârtia este de o calitate inferioară, contrastând cu foiţele veline sau din material pergamentat pe care se află alte liste de notaţii, scrisul este adeseori grăbit şi înghesuit, cu …

Read More »

Jurnal. Agenda. Acta. Memoranda, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Originalul Jurnalului, încredinţat de către văduva scriitorului profesorului Alexandru Rosetti a dispărut, împreună cu Agendele, din seiful acestuia de la Fundaţiile Regale, în timpul rebeliunii legionare. Alexandru Rosetti îl bănuia de furt pe unul dintre colaboratorii săi apropiaţi, de asemenea cadru universitar. Fapt este că din 1940 şi până astăzi, nici o filă din Jurnal sau din Agende nu a ieşit la iveală, de unde bănuiala că, la deschiderea seifului de către nişte inşi primari, puşi pe scotoceală, piesele în cauză vor fi fost aruncate, ca maculatură! Pierderea este mai însemnată pentru Agende, transmise în parte telegrafic de către Perpessicius. …

Read More »

Însemnări. Note de lectură, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Însemnări. Note de lectură, de Mateiu I. Caragiale, este un articole a cărui traducere îi aparţine lui Petru Creţia, în forma în care a apărut în „Manuscriptum” nr. 48 şi 49. Mateiu I. Caragiale Fragment Charles VI – Nu este adevărat că regele acesta nefericit a înnebunit la balul „înflăcărărilor”. Regele a avut primul său acces de nebunie furioasă, în timpul căreia 1-a ucis pe Polignac, la Gue-de-Maulny, lângă Mans, în urma incidentului cu leprosul şi al celui cu ostaşul care şi-a lăsat să-i cadă sabia. Iar dacă din adevăr rezultă scandal, este mai folositor să laşi să rezulte scandal …

Read More »

Vasco da Gama, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Vasco da Gama, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Universul” (21 ianuarie) cum notează autorul în Agende sub anul 1925: „Articol şi fotografie despre Vasco da Gama”. Preluat după, „Amfiteatru”, nr. 6 (210) din iunie 1983 (M.N. Rusu). Perpessicius nu l-a cuprins în ediţia sa, considerându-l o traducere. Nota din Agenda: „Rectificare: nr. din 21 ianuarie. Al IV-lea centenar al morţii lui Vasco da Gama, articolul lui Henrique de Mendosa”. În fapt, datele din Agendă sunt sibilinice (15-19 ianuarie 1925), referindu-se la conflictul cu Brederode – promisiuni neonorate, probabil în legătură …

Read More »

În 1918, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În 1918, de Mateiu I. Caragiale, este unul din manuscrisele la BNR, fondul Saint-Georges, CXIXC/5-27, publicate de Şerban Cioculescu (Două texte politice inedite de Mateiu I. Caragiale), în „Atelier literar” – Cenaclul Tudor Vianu, Bucureşti, august 1977. Mateiu I. Caragiale Fragment În 1918, ultimul împărat al Germaniei, străbătând teritoriul român ocupat, nu pierdu împrejurarea de a merge să viziteze la Curtea de Argeş mormântul primului rege a! României. Coroana pe care o depuse purta inscripţia: „Regelui german”. Acest omagiu postum contrasta puternic cu raporturile deosebit de lipsite de cordialitate care existaseră între cei doi Hohenzollerni. S-a comentat mult faptul că …

Read More »

O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată la 18/19 septembrie 1935. Mateiu I. Caragiale Fragment Cum studiul de faţă îl scriem în româneşte, limbă care nu are, în felul celor apusene, o terminologie heraldică proprie şi precisă, consfinţită de o întrebuinţare străveche, socotim de trebuinţă a fixa din capul locului punctul de vedere căruia înţelegem să ne conformăm pentru a împlini această lipsă. Ştim că idiomul nostru s-a pricopsit, şi nu foarte de curând, cu ter­meni heraldici proprii, suntem departe de a ni-i însuşi, deoa­rece nu recunoaştem …

Read More »

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie, 1931. Mateiu I. Caragiale Fragment Fiind un partizan al despotismului luminat, franc însă, nu deghizat, am despre parlamentarism, în ţările unde alegerile dau guvernului, oricare ar fi el, majorităţi prea covârşitoare, o părere în consecinţă. Dar nu din pricina acestei păreri, ci dintr-o sim­plă lipsă de curiozitate, nu aş fi asistat desigur niciodată la o şedinţă a Parlamentului român, dacă, în 1912, obţinând o mo­destă slujbă de încredere pe lângă un ministru – neuitatul …

Read More »

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale, este un manuscris dispărut. Mateiu I. Caragiale Fragment Puţin înainte de intrarea noastră în războiul mondial, ilustrul nostru neurolog, dl. prof. dr. Marinescu, depunând în calitate de martor într-un proces la Curtea de Apel din Bucureşti, declara că România e ţara anomaliilor. S-au petrecut de atunci lucruri ce îndreptăţesc punerea întrebării dacă, evoluând şi în sensul obiectului constatării marelui nostru savant, România nu tinde a deveni ţara aberaţiilor. Cazurile au supraabundat. Cele mai multe au fost amplu discutate, unele au fost numai relevate, iar câteva au trecut ne­observate cu totul. Printre acestea …

Read More »

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Journal de Roumanie”, nr. 1, 1/14 mars, 1919, iscălit cu iniţiale. Exemplarul figurează în Fondul Saint-Georges, Biblioteca Naţională a României, cota CXIX-20-30. Tot acolo sunt şi ciorne în limba franceză. Mateiu I. Caragiale Fragment Jurnalul României, apărând mai cu seamă în scopul de a informa publicul străin asupra ţării noastre, va consacra în coloanele sale primul loc unui buletin al situaţiei interne generale. Conceput sistematic, întocmit într-un spirit obiectiv şi imparţial, acest buletin va sluji ca un auxiliar spre a înţelege şi …

Read More »

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Presa”, nr. 109 din 14 iulie 1913, semnat cu iniţialele M.I.C. Un exemplar care a aparţinut autorului, se află la BNR (Fondul St. G., cota CXIX-2-20). Pe exemplar, Mateiu a purces la unele corecturi, ce se află şi în ediţia Perpessicius, unde, însă, se mai găsesc şi altele. Presupunem, totuşi, că exemplarul la care se referea primul editor era acelaşi. Articolul veştejeşte adeziunea principelui George Valentin Bibescu la Partidul Naţional Liberal condus de Ion I.C. Brătianu. De fapt, între noul aderent şi …

Read More »