Tag Archives: Rezumate literare

Bujor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bujor, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Bujor Frunză verde de negară, A ieşit Bujor în ţară! Bate, pradă, nu omoară, Pe ciocoi îi bagă-n fiare, Să-i dea bani de cheltuială Şi haine de primineală. Bujor iese, Bujor zice: „Halal de tine, voinice! Haideţi, copii, după mine, Că ştiu calea-n codru bine, Şi ştiu turme de berbeci, Izvoare cu ape reci, Şi neveste frumuşele Şi desagi cu rubiele!” Ici în vale, colea-n vale Sună-un glas duios cu jale, Glas frumos de fată mare, Bujor prinde-o sărutare! Ici în …

Read More »

Bucovina, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Bucovina, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după datarea scriitorului, în 1865, până la 30 ianuarie 1865, când o trimitea lui Alexandru Hurmuzache. A fost publicată pentru prima oară în „Foaia Soţietăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina” nr. 1-3 din 1 martie 1865, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Bucovina Dulce Bucovină, Veselă grădină, Cu pomi roditori Şi mândri feciori! Cuib de păsărele Albe, sprintinele, Care-n ochii lor Au foc răpitor. Tu, ce eşti o floare Căzută din soare, Cu trei alte flori, A tale surori! Ele cătră tine Privesc cu suspine Şi tu …

Read More »

Buchet, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia , de Vasile Alecsandri, a fost scrisă probabil în iarna 1868-1869. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 1 din 1 martie 1869, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Buchet este calul favorit al domnişoarei Maria Docan. Vasile Alecsandri Buchet În poveştile frumoase ce se spun la şezătoare Sunt cai ageri, iuţi ca gândul şi cu darul de cuvânt, Unul galbin ca porumbul, aurit la foc de soare, Altul negru ca păcatul… amândoi copii de vânt! Ei întrec în răpegiune rândunica spăriată: Peste nouri, peste mare duc vitejii feţi-frumoşi. Ochii lor aruncă fulgeri carii …

Read More »

Brumărelul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Brumărelul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Brumărelul Într-o verde grădiniţă Şeade-o dalbă copiliţă Pe-aşternut de calonfiri, La umbră de trandafiri. Trece-un voinicel cu grabă Şi din fugă o întreabă: „Spune-mi, dalbă copiliţă, Cu rumena ta guriţă, Eşti nevastă, ori eşti fată, Ori zână din ceri picată?” „Nici nevastă sunt, nici fată, Nici zână din ceri picată, Ci sunt floare garofiţă, Răsărită-n grădiniţă; Dar tu, voinicele, spune, Eşti însurat, ori eşti june?” „Eu sunt, dragă, Brumărelul (Îi răspunse voinicelul). Eu vin seara, pe răcoare, De mă culc pe …

Read More »

Brind, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Brind, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă în mai 1882, cu ocazia călătoriei la Montpelier. Alecsandri nu putuse călători în 1878, pentru a-şi lua personal premiul atribuit pentru poezia Cânticul gintei latine, şi la repetatele invitaţii ale felibrilor, între 8-19 mai 1882 pleacă în Provenţa, unde este primit sărbătoreşte. A fost publicată pentru prima oară, în cadrul studiului lui Alexandru Papadopol-Calimah: Mişcarea literară provensală, în revista „Convorbiri literare” nr. 11 din 1 februarie 1883, apoi reprodusă în volumul Fântâna Blanduziei. Vasile Alecsandri Brind Sub cerul splendid al Provenţii, Eu, cântăreţ din Răsărit, La voi, maeştri ai cadenţii, Vin şi …

Read More »

Bradul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Bradul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, poate, în iarna 1874-1875. Nu avem însă nici o indicaţie precisă în legătură cu data elaborării sau scrierii acestei poezii. A fost publicată pentru prima oară în „Convorbiri literare” din februarie 1875, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Bradul Sus pe culme bradul verde Sub zăpada albicioasă Pintre negură se perde Ca o fantasmă geroasă. Şi priveşte cu-ntristare Cum se primbla prin răstoace Iarna pe un urs călare, Iarna cu şepte cojoace. El se scutură şi zice: „În zădar, tu, vrăjitoare, Aduci viforul pe-aice, Aduci zile fără soare. În …

Read More »

Bosforul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Bosforul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după cum indică scriitorul însuşi în manuscrisul nr. 1.497, în anul 1845, cu prilejul primei sale călătorii la Constantinopol, deci după 15 august şi până la 16/28 octombrie. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Bosforul Dormea în liniştire Bosforul fără valuri, Într-a Europei mândre ş-a Asiei verzi maluri Ca un balaur verde în lupte ostenit. Din ziori şi pân-în noapte pe umeri el purtase Corăbii cu trei poduri, nenumărate vase Spre-apus şi răsărit. Acum dismierdat însă de-a ginilor …

Read More »

Bolnavul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bolnavul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Bolnavul Scoală, sufletele, scoală, Scoală să vedem ce boală, Ce boală te împresoară, Te doboară, te omoară? Scoală, un cuvânt îmi spune, Nu tăcea, nu mă răpune, Că de când nu-ţi este bine, Nu te-ai mai uitat la mine; Ci te uită, dragul meu, Să priveşti cum te plâng eu, Cum te bocesc, cum te plâng Şi de jale cum mă frâng!

Read More »

Bogdan, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bogdan, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Bogdan Lăpuşneanul cel cumplit Stă pe scaun poleit. Curtea-i plină de boieri, Vornici, hatmani, vistieri Ce se-nchină domnului Şi se tem de ura lui, Că ura lăpuşnănească E peire boierească. Iată, mări, că deodată Un luceafăr se arată Cu chip vesel şi domnesc Şi cu mersul voinicesc! Cine-i mândrul tinerel Care-i tras printr-un inel? E Bogdanul cel glumeţ Şi la luptă îndrăzneţ, Şi de carte cărturar, Şi de arc bun săgetar. El în sală-naintează Şi la domnu-ngenuchează, Apoi zice: „Mă rog …

Read More »

Bogatul şi săracul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bogatul şi săracul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Bogatul şi săracul Frunzuliţă de dudău, La umbră, la făgădău, Beau săracul şi bogatul Beau stăpânul şi argatul. Iar bogatul se mândrea Şi-n glas mare poruncea: „Măi crâşmar, Măi făgădar! Adă-mi mie vin de un ban Ca să beu cu ist sărman.” Iar săracul că râdea Şi din gură poruncea: „Măi crâşmar, Măi făgădar! Adă-mi mie vin de-un zlot Să-l beu cu bogatul tot! „Măi sărace, sărăcilă, De ce vrei să-mi faci în silă? Nu-ţi pune punga cu mine, …

Read More »