Tag Archives: Rezumate literare

Cucul (Cântă puiul cucului / Pe crucea molidvului), de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cucul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Cucul Cântă puiul cucului Pe crucea molidvului. „Cucule, vin’ lângă mine, Că mă giur să te ţin bine, Cu vin dulce strecurat, Cu pâne de grâu curat.” „Eu mai bine m-oi ţinea Cu hrana ce mi-a plăcea, Ş-oi zbura pe-unde oi vrea, Oi mânca frunze de fag Ş-oi cânta lumei de drag. Oi bea apă din izvor Ş-oi cânta lumei de dor!”

Read More »

Cucul (Cântă puiul cucului / Pe coarnele plugului), de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cucul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Cucul Cântă puiul cucului Pe coarnele plugului. Cântă-o mierlă pe teleagă Şi de mine se tot leagă; Cucul zice, mierla zice: „Nu-ţi bea banii, măi voinice, Că ţi-e carul fărâmat Şi plugul neferecat Şi pământul nelucrat!” „Cucule, jivină rea! Nu purta de grija mea; Mierluşcă, pasere sură, Nu-mi tot bănui din gură, C-oi veni cam tulburat Ş-oi cădea într-un păcat, Şi v-oi sparge cuibuşorul Şi v-oi rupe pliscuşorul.”

Read More »

Cucoarele, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Cucoarele, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă cam în aceeaşi vreme cu Oaspeţii primăverii, în a doua jumătate a lunii martie 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 aprilie 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Cucoarele Din cea zare luminoasă vine-un lung şir de cucoare Aducând pe-aripi întinse calde raze de la soare; Iată-le deasupra noastră, iată-le colo sub nor, În văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor. Ele vin din fundul lumii, de prin clime înfocate, De la India Brahmină, unde fearele-ncruntate, Pardosi, tigri, şerpi gigantici stau …

Read More »

Cristos a înviat, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Cristos a înviat, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în martie sau prima jumătate din aprilie 1863. A fost publicată pentru prima oară în revista „Lumina” nr. 13-14 din 1863, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Poezia a fost prilejuită de răscoala armată a polonezilor pentru eliberarea lor de sub jugul străin, răscoală care a izbucnit în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 1863. Vasile Alecsandri Cristos a înviat Cristos mântuitorul din morţi a înviat, Şi fruntea-i ca un soare, Lucind peste popoare, Fiori de nemurire în lume-a-mprăştiat. Cristos, zeul credinţei, ieşit-a din …

Read More »

Crinul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Crinul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în aceeaşi perioadă ca şi poezia Romanţă. Poetul de altfel indică: „Bucureşti, 1860”. A fost publicată pentru prima dată în „Revista română” din mai 1862, apoi reprodusă în ediţia 1863, vol. II. Domnişoara A. Câmpineanu, tânăra odraslă a cunoscutei familii Câmpineanu, era rudă apropiată cu Ion Ghica, amicul poetului. Vasile Alecsandri Crinul Pe când steaua se oglindă În izvorul tăinuit, Crinul merge de colindă Câmpul verde şi-nflorit, Şi în cupa lui adună Lacrimi albe de pe flori. Ce cu razele din lună Se sărută, dulci surori. Iar când soarele s-aprinde Pe al …

Read More »

Crai-nou, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Crai-nou, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în 1842 şi definitivată în 1843. A fost publicată pentru prima oară în revista „Albina românească” nr. 38 din 16 mai 1843, apoi în revista „Propăşirea” nr. 16 din 30 aprilie 1844. Poezia a fost reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Poezia dezvoltă tema unor credinţe populare, pe care poetul le reia mai târziu şi în piesa Crai-nou. Crai-nou Pe când la cuibu-i paserea zboară C-un ţipet jalnic ca un suspin Şi, plecând capul sub aripioară, Pe creanga mică adoarme lin, Zamfira tristă …

Read More »

Cositul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Cositul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, probabil, în primăvara anului 1869. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 5 din 1 mai 1869, sub titlul Coasa, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Cositul Faptul zilei se aprinde pe a dealurilor frunte, Ş-un râu lainic de lumină se revarsă peste munte. Iarba coaptă străluceşte, ea se clatină la vânt. Ş-a ci umbră lin se mişcă în dungi negre pe pământ. Iată, vin cosaşii veseli, se pun rând. Sub a lor coasă Câmpul ras rămâne verde ca o apă luminoasă. Unii brazdele răstoarnă, …

Read More »

Corona vieţei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Corona vieţei, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, aşa cum indică scriitorul, în 1859, la Milano. Dar numai „în parte”, căci Alecsandri s-a aflat în acest oraş imediat după eliberarea lui de sub jugul imperiului habsburgic, între 7-11 iunie 1859, iar în partea a doua a poeziei el se referă la bătălia de la Solferino, care s-a petrecut în primele zile din iulie, când poetul nu mai era de mult la Milano. În orice caz, poezia e scrisă în această epocă şi se încadrează între poeziile închinate luptei eroice pentru eliberare şi unitate naţională a poporului italian. Vasile Alecsandri …

Read More »

Coroana Moldaviei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Coroana Moldaviei, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, probabil, în primele luni din 1857, cam în primele momente ale luptei pentru Unire. A fost publicată în revista „Concordia” nr. 11 din 16 martie 1857, cu subtitlul Imn naţional, în sensul de Cântec popular românesc. Vasile Alecsandri Coroana Moldaviei I Pe al ţării noastre zare O lumină creşte-ncet! Tot românul viu tresare Ca din moarte înviet! În genuchi toţi cu sfială, Fii acestui bun pământ! Căci lumina triumfală Iese dintr-un vechi mormânt! Corul În genuchi toţi cu sfială, Fii acestui bun pământ! Căci lumina triumfală Iese dintr-un vechi mormânt! II …

Read More »

Corbac, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Corbac, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Corbac Corbac zace la-nchisoare De trei ani lipsiţi de soare, În oraş la Ţarigrad, În beci la sultan Murad. El oftează şi jăleşte Şi pin gratii tot priveşte Când la nori purtaţi de vânt Care plouă pe pământ, Când la cârduri de cucoare Ce mereu zbor cătră soare. Iată mări, că-ntr-un nor El zărea un corbuşor Ce pe sus tot cronconea Şi din aripi tot bătea. „Alelei! Corbac zicea, Căci n-am durdă, pui de corb, Sângele să mi ţi-l sorb! Ce …

Read More »