Tag Archives: Rezumate literare

Haiducul rănit, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Haiducul rănit, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Haiducul rănit Pe cel deal îndelungat Suie-se-un car ferecat C-un haiduc de el legal. Iar aproapea carului E mama haiducului, Mama plânge şi iar plânge, Şterge ranele de sânge Şi tot zice la cei boi: „Rogu-mă, plângând, de voi. Duceţi caru-ncetişor Că-i rănit bietul fecior!” Boii mersu-şi legăna Iar voinicul suspina: „Du-te, mamă, cu norocul Şi mă lasă-aici cu focul, Că de-acum nici mama poate Să mă scape de la moarte! Cât am fost eu neatins Multe curse am învins[…] Dar acum mi-a venit …

Read More »

Grui-Sânger, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Grui-Sânger, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă în aprilie 1875, la Mirceşti. A fost publicată pentru prima dată în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 iunie 1875, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Grui-Sânger Cine-au aflat în lume de Codrul-fără-viaţă Şi n-au simţit în suflet un crunt fior de gheaţă? În cea pădure veche, grozavă, infernală, Cărarea-i încâlcită şi umbra e mortală, Şi arbori, stânci, prăpăstii şi oricare făptură Iau forme urieşe prin negura cea sură, Aspecturi fioroase de pajuri, de balauri, De zmei culcaţi pe dâmburi, de şerpi ascunşi în găuri, De toate-acele feare …

Read More »

Groza, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Groza, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după cum indică o datare a poetului din manuscrisul nr. 1.497, în anul 1843, deşi într-o scrisoare de mai târziu către B.P. Hasdeu declara că această poezie a fost „una din cele dintâi poezii ce am compus când am început a scrie în limba românească”. A fost publicată pentru prima oară în „Calendar pentru poporul românesc pe anul 1844”, apoi reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. E greu de spus dacă episodul relatat este produsul imaginaţiei poetului, eventual al imaginaţiei populare, sau se bazează pe o tradiţie ce …

Read More »

Gondoleta, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Sunt contraziceri între datarea din volum şi cea din unele manuscrise, indicându-se într-o parte septembrie 1846, în alta noiembrie 1846. Considerăm că poezia Gondoleta, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în perioada dintre începutul lui octombrie şi 22 noiembrie 1846. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863 şi ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Titlul poeziei a evoluat în diversele versiuni din jurnalul poetului şi în manuscrisul nr. 1.479 în felul următor: Barcarola Niniţii, Barcarolă (cu subtitlul Cântic veneţian), în sfârşit, Gondoleta. Gondoleta Cu Niniţa-n gondoletă Când mă primblu-ncetişor, Trecătorul din Piaţetă Ne …

Read More »

Gondola trece, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Gondola trece, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, aşa cum indică scriitorul, în 1859, la Genoa, deci la 17 sau 18 iunie, când el se află în acest oraş, după ce-şi încheiase ultima sa misiune diplomatică în Italia şi pornea spre ţară. A fost publicată pentru prima oară în „Revista română” din mai 1862, unde lipseşte cea de-a patra strofă de patru versuri, cea care face din această poezie, iniţial intimă, erotică, o poezie de largi rezonanţe politice, căci în strofa ce o va adăuga în ediţia din 1863 poetul îşi exprimă durerea că Veneţia rămăsese încă sub jugul …

Read More »

Ghioaca lui Briar, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioaca lui Briar, de Vasile Alecsandri, este o poezie. Deşi atât în revista „Convorbiri literare”, cât şi în manuscrisul nr. 818, poetul indică limpede ca dată a poeziei „decembrie 1875”, ea a fost scrisă – în orice caz definitivată – în cursul lunii noiembrie 1875, de vreme ce la 30 noiembrie o expedia lui Iacob Negruzzi. A fost publicată pentru întâia dată în revista „Convorbiri literare” nr. 10 din 1 ianuarie 1876, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Vasile Alecsandri Ghioaca lui Briar În mijlocul câmpiei întinsă ce se perde Sub zarea albăstrie cu-a ei comoară verde, Culcat pe …

Read More »

Ghemiş, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ghemiş, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Ghemiş Frunză verde de-aluniş, Tace cucul la răriş, La răriş, la cărpeniş, De frica celui Ghemiş, Că de-i mic şi ghemuit, Are faţa de-ngrozit, Şi de-i mare cât un ghem, Turcii toţi de el se tem. Cât a fost vara de mare, El a mas pe la coşare Cu vânăta cea frumoasă, Iapă scurtă şi vânoasă, Cu dungi negre pe spinare Şi scântei de foc în nare. Ea-i ogarcă pe sub foale, Cât aleargă, nu dămoale, Şi-i locustă săritoare… Unde-o vede, …

Read More »

Gerul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Gerul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în iarna 1867-1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 aprilie 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Gerul Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă …

Read More »

Garda saraiului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Garda saraiului, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, aşa cum se arată la finele poeziei, în ianuarie 1876, la Mirceşti, cu puţin înainte de împlinirea unui deceniu de la detronarea lui Cuza. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 1 din 1 aprilie 1876, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Poezia este o necruţătoare condamnare a chipului cum a fost silit să abdice domnitorul Cuza. Oprobriul se îndreaptă asupra ofiţerilor cărora le era încredinţată garda palatului, ofiţeri sub conducerea maiorului Haralamb. Din cele două părţi ale numelui acestuia, inversându-le, Alecsandri a constituit în mod …

Read More »