Tag Archives: Rezumate literare

Omule, boule, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Omule, boule, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Hore. Vasile Alecsandri Omule, boule Au nu vezi unde mu duc, Omule, boule? C-un condur şi c-un papuc, Omule, boule. Cu papucul târşiind, Cu condurul tropăind. Că de când m-am măritat Şi te-am luat de bărbat, Nu te-ai mai trezit din prost Şi de necaz mi-ai tot fost. Te-am mânat să ari la plug Cu cei patru boi la giug. Plugu-mi lăsaşi la nevoi Şi-mi perduşi sărmanii boi! Apoi încă te-am mânat Şi cu puşca la vânat. Puşca-n două mi-o frânseşi Şi nimic nu aduseşi. Ţi-am dat …

Read More »

Omul urât, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Omul urât, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Omul urât Vai de mine! ce m-oi face? Ce iubesc, mamei nu-i place. De-ar plăcea mamei ca mie, Duce-m-aş la cununie, Şi m-aş duce ca vântul Când spulberă pământul; Iar de-a fi să mă mărit Cu omul ce mi-e urât, Duce-m-aş iar ca vântul Ca să-mi aflu mormântul. Decât cu urâtu-n casă, Mai bine cu boala-n oasă. Din boală vraciul te scoate, Iară din urât nu poate, Că urâtul n-are vad Decât scândura de brad, Urâtul n-are sfârşinţă Decât cu trei coţi de pânză!

Read More »

Omul singuratic, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Omul singuratic a fost scrisă, fenomen destul de rar la Vasile Alecsandri, prin contopirea a două poezii: un cântec de lume, ce pare scris prin 1862-1864, alternat cu alte versuri, ce par a fi mai recente, în orice caz posterioare lui 1 ianuarie 1872. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 2 din 1 mai 1875, sub titlul Omul solitar, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Omul singuratic Călăreţul tânăr, singur pe-astă lume, Îşi îndeamnă calul inundat de spume. Ei de mult pe oale pasă rătăcind! Calul suflă, omul cântă haulind: „Trec …

Read More »

Oltul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Oltul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Oltul Oltule, Olteţule! Seca-ţi-ar pâraiele. Să crească dudaiele, Să trec cu picioarele. Oltule, râu blăstemat, Ce vii aşa tulburat Şi te răpezi ca un zmeu De-mi opreşti pe Niţul meu? Schimbă-ţi, schimbă-ti apele, Slăbeşte-ţi vârtejele, Să-ţi văd petricelele; Când trec feţişoarele, Să le speli picioarele. Iaca neica, nu e neica, Nu e neica, plânge leica! Dacă mi-ar fi fost neicuţa, L-ar fi cunoscut leicuţa! Vântule, du-te de-i spune Că zăbavele nu-s bune, Că leicuţa-i duce dorul Şi i-a-nţelenit ogorul! Vino, Niţule, băiete, Ce faci puica …

Read More »

Olteanul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Olteanul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Olteanul Astă-vară am vărat Colo-n muntele cel nalt, Cu luna, cu soarele Şi cu căprioarele, Că din naştere-s muntean, Iar din botez sunt oltean. Căprioare sorioare, Sculaţi în două picioare, Roadeţi poala codrului Să văd matca Oltului. Oltule! pe malul tău Crească-ar iarbă şi dudău Ca să pască murgul meu. Oltule! câne spurcat, Ce vii mare tulburat Şi cu sânge-amestecat? Aduci plăghii şi butuci Şi căpestre de cai murgi Şi chiar trupuri de haiduci! Oltule! râu blăstemat! N-avuşi grijă de păcat Să-nghiţi trupuri de voinici …

Read More »

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după toate probabilităţile, cu puţin înainte de publicarea ei, cu prilejul înălţării statuii lui Mihai Viteazul la Bucureşti, în 1876. Publicată pentru prima oară în „Revista contimporană” nr. 11 din 1 noiembrie 1874, apoi în revista „Orientul latin” nr. 16 din 13 noiembrie 1874, în revista „Convorbiri literare” nr. 9 din 1 decembrie 1874. Reprodusă de scriitor în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Odă statuiei lui Mihai Viteazul Mărire, adorare, îngenunchere ţie, Gigant din alte timpuri, fruntaş între eroi! Mihai! frate de arme cu dalba vitejie, Oaspe …

Read More »

Odă la statuia lui Ştefan cel Mare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Odă la statuia lui Ştefan cel Mare, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă în primele luni ale anului 1883, în vederea inaugurării statuii lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, care a avut loc în iunie 1883. Pentru această solemnitate a fost, după cum se ştie, şi Mihai Eminescu la Iaşi. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 iunie 1883, apoi reprodusă în volumul Fântâna Blanduziei. Vasile Alecsandri Odă la statuia lui Ştefan cel Mare Tu eşti! tu, Ştefan! tu, străbune! De patru seculi adormit. De patru seculi, o! minune! În veci …

Read More »

Odă cătră Bahlui, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Odă cătră Bahlui, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în ultima parte a anului 1844, probabil după suspendarea „Propăşirii”, căreia desigur poetul îi destina bucata de proză Iaşii în 1844, în care se afla intercalată şi această poezie. A fost publicată pentru prima oară în „Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1845”, Iaşi. Poezia a fost reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Odă cătră Bahlui Adeseori departe de-a lumei triste valuri, Cu pasuri regulate eu măsur al tău pod, Bahlui! locaş de broaşte! râu tainic, fără maluri, Ce dormi, chiar ca un paşă, …

Read More »

Oda ostaşilor români, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Oda ostaşilor români, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după datarea poetului, la 28 noiembrie 1877, ziua capitulării Plevnei sau, mai probabil, foarte curând după aceea. În orice caz, la 15 decembrie 1877 poezia se afla deja „mai demult” la Iacob Negruzzi. A fost publicată pentru întâia oară în revista „Convorbiri literare” nr. 10 din 1 ianuarie 1878, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Vasile Alecsandri Oda ostaşilor români Juni ostaşi ai ţării mele, însemnaţi cu stea în frunte! Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei şoimani de munte! Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie, Vitejie fără seamăn …

Read More »

Oaspeţii primăverii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Oaspeţii primăverii, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, probabil, ca şi precedenta, pe la mijlocul sau spre sfârşitul lunii martie 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 aprilie 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Oaspeţii primăverii În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată. La răsărit, sub soare, un negru punt s-arată! E cocostârcul tainic în lume călător, Al primăverii dulce iubit prevestitor. El vine, se înalţă, în cercuri line zboară Şi, rapide ca gândul, la cuibu-i se coboară; Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit, Aleargă, sar …

Read More »