Tag Archives: Rezumate literare

Visul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Visul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă după toate probabilităţile în 1843, aşa cum arată scriitorul însuşi. A fost publicată pentru prima oară în revista „Propăşirea” nr. 39 din 8 octombrie 1844, apoi reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Visul Era o câmpie lungă şi tăcută, Lungă ca pustiul, ca moartea de mută! Sus, în taină dulce, pe-a nopţei senin, Ca un vas de aur luna plutea lin. Eram pe-un cal aprig care-ntrecea vântul; Negrele lui coame atingeau pământul. În câmpia lungă calul meu fugea, Iar a lui picioare iarba n-atingea. Ne duceam …

Read More »

Visul lui Tudor Vladimirescu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Visul lui Tudor Vladimirescu, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Visul lui Tudor Vladimirescu „Tudor, Tudor, Tudorel, Dragul mamii voinicel! De când mama ţi-ai lăsat Şi olteni ţi-ai adunat Pe ciocoi să-i prinzi în gheară Şi s-alungi grecii din ţară, Mult la faţă te-ai schimbat Şi mi te-ai întunecat! Spune, maică, ce te doare, Că m-oi face vrăjitoare, De alean să te discânt, Să calci vesel pe pământ.” „Alei, maică! alei, dragă! Curând visul mi-l desleagă. Că ştii, maică? am visat Buzduganu-mi fărâmat! Sabia-mi cea bună, nouă, Am …

Read More »

Visul lui Petru Rareş, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda Visul lui Petru Rareş, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă probabil în perioada 1860-1862, perioadă dominată de pregătirea ediţiei Poezii populare ale românilor, deci de teme şi modalităţi folclorice. A fost publicată pentru prima dată în revista „Lumina” nr. 11 din 1863, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Subiectul „legendei” Visul lui Petru Rareş prelucrează fidel cea de-a unsprezecea povestire din O samă de cuvinte a lui Ion Neculce. De semnalat, de asemenea, colaborarea lui Alecsandri la o publicaţie a tânărului B.P. Hasdeu. Vasile Alecsandri Visul lui Petru Rareş Jos în vale, pe Bârlad, Lâng-a Docolinei …

Read More »

Visul ferice, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Visul ferice, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după datarea lui Alecsandri din manuscrisul nr. 1.699 şi în „Foaia Soţietăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina”, în anul 1846. Data 1866 de la finele poeziei din ediţia 1875 este o evidentă greşeală de tipar. A fost publicată pentru prima oară în „Foaia Soţietăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina” nr. 12 din 1 decembrie 1867, sub titlul Visul fericit, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Ţinând seama de data la care a fost scrisă, poezia pare că se integrează între poeziile prilejuite de episodul de iubire …

Read More »

Vis de poet, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Presupunem că poezia Vis de poet, de Vasile Alecsandri, ar fi fost scrisă, fără să avem nici un element de datare concret, prin anul 1853. A fost publicată pentru prima oară în „România literară” nr. 15 din 23 aprilie 1855, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Vis de poet se încadrează, alături de poezii cum sunt Cânticul Margăritei, Ce gândeşti, o! Margărită, Iachtul, Adio şi nuvela Margarita, între scrierile dedicate unei eroine care, după părerea noastră (G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1962), nu este încă identificată şi nu pare să fie Maria Cantacuzino, cum sunt …

Read More »

Vidra, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Vidra, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Vidra Frunză verde peliniţă, Pe cel deal, pe cea colniţă, Primblă-mi-se-o cătăniţă Cu doi bani în punguliţă, Şi cu doi în buzunari, Cu doisprece lăutari, Şi cu doi, trei căluşei Încărcaţi de gălbinei. Iar cu dânsa se afla, Tot pe lună se primbla, Stoian Şoimul, popă vechi, Cu potcapul pe urechi, Ce s-au lăsat de popie Şi de sfânta leturghie De s-au dat în haiducie. El de mijloc o ţinea, Lângă peptu-i o strângea, Şi mereu o dismierda, Şi mereu o …

Read More »

Vezi tu vulturul…, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vezi tu vulturul…, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în martie 1845, la Blânzi, aşa cum indică şi poetul. A fost publicată pentru prima dată în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Vezi tu vulturul… Vezi tu vulturul falnic, o! scumpa mea iubită, Cum saltă, se ridică şi zboară cătră nori? Aşa sufletu-mi vesel în faţa ta slăvită Se-nalţă cătră ceruri, plutind în dulci fiori. Vezi pintr-a nopţii stele ce rază luminoasă Răvarsă-n a sa cale luceafărul ceresc? Aşa când vii, iubito, cu inima voioasă. De gingaşă simţire aşa ochii-mi lucesc! Auzi …

Read More »

Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după propria indicaţie a autorului, în septembrie 1883. Poezia se află în manuscrisul nr. 819, fila 29v. Vasile Alecsandri Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia Frumoasa moartă zace pe-o stâncă-n lina mare Şi pletele-i pe valuri plutesc în legănare Sub raze aurite care-i mângâie faţa. Avea mult foc în suflet; el i-a răpit viaţa!… Dar focul este-al lumei putere creatoare, Prin el frumoasa moartă va renvia la soare.

Read More »

Veneţia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Veneţia, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în intervalul septembrie-octombrie 1846 la Veneţia, poate chiar la data indicată în subtitlu. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863 şi ediţia 1875, vol. I. Data de 11 septembrie 1846 este cea a instalării celor doi tineri în locuinţa lor din Palatul Benzon de la Veneţia, dată căreia poetul îi acorda o mare însemnătate. În jurnalul în care poetul consemnează amănuntele acestui episod din viaţa lui, între altele, spune privitor la acest moment: „În sfârşit, suntem la noi acasă şi la Veneţia: 11 septembrie 1846 …

Read More »

Vântul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vântul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă probabil în toamna 1868. Din scrisoarea de la 21 decembrie 1868, când o expedia, împreună cu alte pasteluri (între care era atunci încadrată), lui Iacob Negruzzi, rezulta că e de curând scrisă, ca şi celelalte poezii ce o însoţeau. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 23 din 1 februarie 1869, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vântul Vântul e copil zburdalnic, fără milă, nici mustrare, Care-mpinge-n rea furtună toate vasele pe mare, Şi, ca lupul după turme, se alungă după nori, Şi doboară stejari …

Read More »