Tag Archives: Rezumate literare

Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florenţa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Buchetiera de la Florenţa constituie debutul lui Vasile Alecsandri în activitatea lui de scriitor în limba română. „Nu făcusem încă nici un vers românesc şi d-abia intrasem în domeniul literaturii cu o nuvelă intitulată: Buchetiera de la Florenţa” – îşi aminteşte el însuşi peste ani şi ani, evocând „cu vie mulţumire şi înduioşare” zilele petrecute cu prietenul său Costache Negruzzi „pe malul Prutului, la anul mântuirii 1840” (scrisoare către Iacob Negruzzi, datată Mirceşti, 12 aprilie 1878; conferă Vasile Alecsandri, Scrisori). „Buchetiera de la Florenţa a fost scrisă de dânsul după îndemnul meu, în cerdacul caselor lui Ienachi Kogălniceanu, astăzi a …

Read More »

Istoria unui galbân, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Istorisirea, căreia poetul îi zicea „une histoire burlesque” (manuscrisul nr. 803) a început să fie aşternută pe hârtie la începutul anului 1844, cum îl anunţa el însuşi pe Ion Ghica într-o scrisoare din luna aprilie. Acesta se afla atunci la Bucureşti şi Vasile Alecsandri îi cerea material pentru „Propăşirea”, mărturisindu-i că „absenţa colaboratorilor l-a constrâns să înceapă povestirea” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Publicată „pentru prima dată în „Propăşirea”, 1844, de la 9 aprilie până la 15 octombrie, scrierea purta titlul Istoria unui galbân şi a unei parale, ceea ce înseamnă că, iniţial, Alecsandri se gândea să completeze …

Read More »

Poezii populare ale românilor adunate şi întocmite de V. Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După ce i se revelă literatura populară, Vasile Alecsandri ia hotărârea culegerii ei. Aceasta trebuia să fi început poate chiar din toamna anului 1848, „descoperirea” folclorului românesc răsunând la acea dată într-o conştiinţă ca a scriitorului nostru, impregnată chiar fără ca el să-şi dea seama bine de întregul interes pentru folclor ce-l întâlnise în anii săi de studii în Franţa, de la Fauriel, cu a sa Chants populaires de la Grece moderne (1824), până la muzica atât de impregnată de filoane populare poloneze, atât de caracteristică şi atât de plină de prestigiu european a lui Chopin. În orice caz, în …

Read More »

Varia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În ciclul Varia, Vasile Alecsandri a grupat unele din poeziile sale scrise în ultimii ani, îndeosebi poezii prilejuite de călătoria sa din 1882, la „felibrii” ce-i dăduseră faimoasa cupă pentru poezia Cânticul gintei latine. Prima parte a ciclului este alcătuit din următoarele poezii: Marea Mediterană, Tânăra creolă, Strofe scrise pe un părete, Imn religios, Imn lui Ştefan cel Mare, Ieri şi astăzi, Amicului A. Donici, Moara de vânt, Lupul şi momiţa, Bucovina, Visul ferice, Cântic sicilian, Serenada, Căderea Rinului, Vânători şi vânătoare, Soarele, vântul şi gerul, Scrânciobul, Vântul, Stelele, Două suflete, Omul singuratic, Mărgărinta din Muncel, Ştefan-vodă şi codrul, Ştefan …

Read More »

Suvenire, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Suvenire are un caracter mai eclectic decât cele de până acum. Lucrul acesta îl simţise de altfel scriitorul însuşi. În diverse manuscrise în care aceste poezii sunt grupate – de obicei amestecate cu cele din Lăcrimioare, constituind, în definitiv, şi ele nişte „suvenire” – el le intitulează Poezii felurite (manuscrisul nr. 823) sau, simplu, Poezii (manuscrisul nr. 1.497). Vasile Alecsandri Mai târziu, după ce albumul devenit manuscrisul nr. 1.497 de astăzi fusese trimis lui Costache Negri, poetul taie vechiul titlu Poezii felurite, pe caietul ce-i rămăsese, şi-l înlocuieşte cu Suvenire. Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Visul, Pe malul …

Read More »

Pasteluri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pasteluri, de Vasile Alecsandri, grupează 40 de poezii, dintre care 32, primele 30 şi ultimele 2, cuprind remarcabile imagini ale priveliştilor patriei, în cea mai mare parte a priveliştilor de la Mirceşti, în diversele ipostaze ce se înfăţişau în cele patru anotimpuri ale anului. Pastelurile au fost publicate în revista „Convorbiri literare”, majoritatea lor în intervalul 1868-1869. Pentru prima oară ele au fost grupate în ciclu, în ordinea ce ne este astăzi cunoscută, la 1875, singura dată în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Opere complete, Poezii, III, Pasteluri şi legende. Vasile Alecsandri Ciclul este alcătuit din următoarele pasteluri: Serile …

Read More »

Ostaşii noştri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Ostaşii noştri, de Vasile Alecsandri, grupează poeziile dedicate oamenilor din popor care au luptat eroic în războiul pentru independenţă din 1877-1878. Pentru prima oară, după publicarea lor în reviste sau ziare, acest ciclu a fost publicat într-o broşură, Ostaşii noştri, editată de Socec în 1878. Toate poeziile au fost apoi reproduse în volumul III al Poeziilor din ediţia Operelor complete, 1880, considerată de noi ca text de bază. Vasile Alecsandri E de prisos să mai spunem că poeziile din Ostaşii noştri au cunoscut încă de la apariţie o largă răspândire, fiind reproduse în nenumărate reviste şi ziare ale vremii …

Read More »

Mărgăritarele, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Mărgăritarele, de Vasile Alecsandri, a fost publicat ca atare pentru prima oară în cea de a doua ediţie a volumului Doine şi lăcrimioare, apărut prin mai 1863. Sub titlul ciclului scriitorul a aşezat indicaţia „1852-1862”, date între care sunt compuse cele 46 de poezii pe care le cuprinde. De fapt, câteva dintre ele sunt scrise în afara acestor date; cu siguranţă Deşteptarea României şi Cristos a înviat, probabil Sentinela romană, Moţul şi secuiul, poate şi altele. Vasile Alecsandri Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Deşteptarea României, Sentinela romană, Vis de poet, Biserica risipită, Cânticul Margaritei, Păsărica mărei, Floarea oceanului, …

Read More »

Legende, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În ciclul Legende, publicat pentru prima oară în volumul III al culegerii de Poezii din Opere complete, 1875, Vasile Alecsandri a grupat 17 poezii scrise între 1864 şi 1875, dar cele mai multe între 1872-1875. Cu excepţia poeziei Palatul Loredano, toate aceste poezii prelucrează teme inspirate din trecutul istoric sau clin folclor. Nu întâmplător, ci pentru că voia să arate că subiectele lor, cu toate că foarte recente, aparţineau deja istoriei, el încadra între Legende poeziile Pohod na Sibir şi Cuza-vodă. Într-un anumit fel, Legendele sunt o continuare a Pastelurilor, în orice caz se leagă de acestea. Scriitorul era profund …

Read More »

Legende nouă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În 1880 apare un nou volum de poezii ale lui Vasile Alecsandri în ediţia de Opere complete. Sunt cuprinse două cicluri: Legende nouă şi Ostaşii noştri, la care se adaugă sceneta La Turnu-Măgurele. Este numerotat tot ca volumul III (ca şi cel din 1875, care cuprindea Pasteluri, Varia şi Legende). Din însemnările de pe pagina a doua a foii de titlu de la volumul din 1880 rezultă că poeziile publicate în 1875 (deşi cu trei numerotări de pagini separate), fuseseră considerate numai două volume (V-VI, din Opere complete), volumul acesta din 1880 fiind prezentat din nou drept volumul III. Pentru …

Read More »