Tag Archives: Revoluţie populară

Desfăşurarea revoluţiei populare până la proclamarea Republicii Populare Române

Situaţia politică şi economică a României după victoria insurecţiei Insurecţia armată din august 1944 a deschis în istoria României o epocă de profunde transformări înnoitoare, a marcat începutul revoluţiei populare, care în prima sa etapă a avut un caracter agrar-antifeudal, antifascist şi antiimperialist. Sub conducerea Partidului Comunist Român, masele largi populare au devenit principala forţă social-politică, a cărei acţiune a determinat însuşi cursul evenimentelor, în acea perioadă, în faţa forţelor democratice stăteau sarcini arzătoare, ca: lichidarea rămăşiţelor feudale din agricultură şi împroprietărirea ţăranilor; democratizarea reală a vieţii politice; intensificarea eforturilor în războiul antihitlerist, pentru eliberarea întregului teritoriu naţional şi participarea …

Read More »

Alianţa muncitorească-ţărănească din Craiova în timpul revoluţiei populare din 1944-1947

Una din sarcinile de mare răspundere şi de stringentă actualitate a muncitorimii craiovene era, după anul 1944, conducerea luptei ţărănimii pentru cucerirea pământului şi lichidarea clasei moşiereşti. Organizaţia din Craiova a partidului comunist, cunoscând specificul zonei, a înţeles să-şi concentreze asupra ţărănimii o parte din eforturile de pregătire a luptei, în vederea atragerii acesteia la marile bătălii de clasă ce aveau să aibă loc. Lipsa de pământ şi dijma, cu întregul ei cortegiu de suferinţe, făcuse din ţărănimea Olteniei o forţă revoluţionară deosebit de activă. Urmaşii răsculaţilor de la 1907 vedeau în muncitori şi în partidul comuniştilor singura forţă puternică …

Read More »