Tag Archives: Revoluţia din 1848

Mişcarea revoluţionară din 1848 în Moldova

Forţele revoluţionare În ajunul anului 1848, forţele de producţie şi raporturile capitaliste, ajunsese tot mai mult în conflict cu feudalismul, împingeau societatea din Moldova la înlăturarea orânduirii feudale şi la înlocuirea ei prin orânduirea burgheză. Intensificarea legăturilor economice dintre Moldova şi Ţara Românească a impus instituirea uniunii vamale a celor două ţări. Uniunea vamală, pusă în aplicare chiar în ianuarie 1848, a avut un important rol în procesul de creare a pieţii interne unice, bază economică a formării statului naţional român. Chiar Adunarea obştească a Moldovei, în anaforaua ei din 15/27 martie 1848 către domn, atrăgea atenţia că încheierea convenţiei …

Read More »