Tag Archives: Reper

Repere teoretice ale artei poetice

Arta poetică este expresia artistică a concepţiei despre poezie şi despre misiunea poetului, diferenţiată în funcţie de subtilitatea şi de crezul artistic al creatorilor respectivi; având caracter programatic, poate cuprinde, discret, şi direcţiile pe care le va dezvolta creaţia in toto a unui poet sau poate prezenta „idealul etic şi estetic al acestuia”. Conceptul de „artă poetică” este foarte vechi, coborând în timp până la Aristotel. Cea mai cunoscută, ca punct de plecare, rămâne L’art poetique a lui Boileau, în care acesta susţine ideea cunoaşterii frumosului prin raţiune şi în care formulează norme, în literatura română, poeţii de referinţă şi-au …

Read More »

Repere în evoluţia literaturii române

  Cultura şi literatura veche   Umanismul secolul al XVI-lea, al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea • Cronicarii moldoveni (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce) şi munteni (Radu Popescu, Radu Greceanu) • Dimitrie Cantemir Cultura şi literatura premodernă   Iluminismul   1780-1830 • Şcoala Ardeleană (Gheorghe Şincai, Samuel Micu-Klein, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu) – Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească • Epoca de tranziţie (începuturile poeziei şi ale prozei) – Poezia (poeţii Văcăreşti, Costache Conachi) – Proza (Dinicu Golescu) Literatura modernă   Perioada paşoptistă   Mihail Kogălniceanu; revista „Dacia literară” – Introducţie (1840)   Romantismul   1830-1860 • Perioada preromantică (Vasile Cârlova, Ion Heliade …

Read More »