Tag Archives: Regim politic

Regimul politic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea

Formele politice ale dominaţiei otomane în veacul al XVII-lea depind, în fapt, şi în această perioadă de locul pe care-l ocupă ţările române în sistemul militar-politic otoman. În esenţă, dominaţia otomană continuă să fie indirectă; se poate spune chiar că acest caracter a ieşit întărit în urma războiului de eliberare de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui de-al XVII-lea. Turcii par să fi renunţat definitiv la transformarea ţărilor române în paşalâcuri, şi ameninţarea în acest sens, când se iveşte, trebuie considerată mai degrabă ca o ameninţare de moment, corespunzătoare unor conjuncturi internaţionale. Aşadar se menţine caracterul fundamental, indirect, …

Read More »

Regimul politic, monopolul ideologic şi „producţia culturală”

Regimul politic Modelul cuceririi puterii de către comuniştii români, mai putini de o mie în 1944, se încadrează perfect în tiparul general est-european. Partidul Comunist a sprijinit iniţial politica guvernelor de coaliţie în care şi-a mărit treptat influenţa şi ponderea până ce, prin protecţie sovietică şi intimidare, a reuşit să-şi înlăture adversarii şi să rămână singur stăpân pe putere. Această primă etapă a coincis cu instalarea de către sovietici, la 6 martie 1945, a guvernului Petru Groza. Guvernul era în totalitate comunist, dar beneficia de sprijinul unei disidenţe liberale conduse de Gheorghe Tătărescu. Singurul partid politic care s-a putut constitui …

Read More »

Regimul militaro-politic din timpul ocupaţiei străine în primul război mondial

Din primele momente ale invaziei, populaţiei române din teritoriul cotropit de duşmani i s-a adus la cunoştinţă hotărârea împăratului Wilhelm al II-lea de a pedepsi România pentru participarea la război alături de Antanta. În proclamaţia dată la intrarea în Bucureşti a trupelor inamice, generalul Mustaţă, prefectul capitalei, indica populaţiei ceea ce avea să constituie cuvântul de ordine, pentru aproape 2 ani de zile: „locuitorii să aibă o purtare cuviincioasă faţă de armatele imperiale, să le ofere cu bunăvoinţă găzduirea de care vor avea trebuinţă. Porţile şi uşile caselor să fie deschise. Oricine, bărbat sau femeie, tânăr ori bătrân, care se …

Read More »

Regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Proclamarea Republicii Populare Române nu a fost expresia unei voinţe populare, ci rezultatul unui dictat al comuniştilor dirijaţi din exterior de către Moscova. Prin acest act s-au pus bazele statului totalitar condus de partidul unic, ale centralizării economiei şi conducerii ei prin planuri cincinale, ca şi ale supremaţiei poliţiei politice secrete, Securitatea. Crearea statului totalitar Proclamarea Republicii a creat condiţiile realizării statului totalitar. Primul pas în acest sens a fost crearea partidului unic numit Partidul Muncitoresc Român (din 1965 s-a revenit la numele de PCR). Al doilea pas spre totalitarism a fost adoptarea Constituţiei Republicii Populare Române ce prelua tiparele …

Read More »

Regimul politic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

Raporturile politice turco-române au avut o evoluţie îndelungată şi complexă, cu felurite variaţii ale gradului de aservire, oglindind, în genere, raportul schimbător de forţe care le stătea la bază. Din toate, însă, se pot desprinde trei forme principale şi anume: independenţa, condiţionată de plata tributului, de felul celei a Ţării Româneşti în timpul lui Mircea, după 1415, sau a Moldovei în anumite perioade ale domniei lui Ştefan cel Mare; vasalitatea, de tipul celei instaurate sub Radu Praznaglava şi Alexandru Aldea; aservirea propriu-zisă, instaurată după bătălia de la Mohacs şi mai ales după campania lui Soliman în Moldova, din 1538. Acest …

Read More »