Tag Archives: Regim nobiliar

Consolidarea regimului nobiliar în Moldova şi Ţara Românească în primele decenii ale secolului al XVII-lea

Consolidarea regimului nobiliar în Moldova şi Ţara Românească a însemnat o intensificare a exploatării ţărănimii, ceea ce a avut drept consecinţă ascuţirea luptei de clasă şi izbucnirea a numeroase răscoale antifeudale. În acelaşi timp, în sânul clasei dominante au loc puternice conflicte între facţiunile boiereşti, pentru stăpânirea puterii în stat. Restaurarea dominaţiei otomane a fost însoţită, pe de altă parte, de pătrunderea a numeroase elemente greceşti în rândurile boierimii şi ale orăşenilor. Acest fapt a făcut ca situaţia internă din cele două ţări să devină şi mai complexă. Prezenţa unor concurenţi, susţinuţi de domnie şi de Poartă, la exploatarea maselor, …

Read More »

Regimul nobiliar în Moldova în primele decenii ale secolului al XVII-lea

În Moldova, instaurarea regimului nobiliar s-a realizat prin ridicarea la domnie a familiei Movileştilor, prima familie boierească care a ocupat tronul fără să fi avut legături cu vechile dinastii. Sprijiniţi pe ajutorul oştirilor nobiliare polone, Movileştii au putut să facă faţă câtva timp răscoalelor ţărăneşti şi rivalităţii celorlalte grupări boiereşti din Moldova, întărind astfel regimul nobiliar. Situaţia lor este primejduită din momentul în care turcii hotărăsc să-şi restabilească dominaţia deplină asupra celor trei ţări române, înlăturând influenţele politice străine. Căderea Movileştilor (1611-1617) În 1611, turcii, pentru a înlătura influenţa politică polonă din Moldova, mazilesc pe tânărul Constantin Movilă şi numesc …

Read More »

Regimul nobiliar în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea

În această epocă, în Moldova şi Ţara Românească o oligarhie de mari stăpânitori de domenii se substituie domnului în conducerea statului. Un număr redus de familii din marea boierime ocupă dregătoriile principale ale statului şi tutelează pe domn. Aceşti boieri determină alegerea domnului din rândul lor, impunându-i anumite condiţii de guvernare şi asigurându-se că nu va da un caracter ereditar domniei, controlează politica lui, precum şi încasarea veniturilor statului, din care o mare parte trece în posesiunea lor şi, în acelaşi timp, îşi sporesc şi mai mult domeniile, folosind puterea pentru a deposeda pe micii stăpâni de pământ. Regimul nobiliar, …

Read More »

Regimul nobiliar în Ţara Românească în primele decenii ale secolului al XVII-lea

Consolidarea regimului nobiliar sub domnia lui Radu Mihnea (1611-1616) Trăsăturile caracteristice ale istoriei Ţării Româneşti în epoca ce a urmat după restabilirea dominaţiei otomane sunt asemănătoare cu cele din istoria Moldovei în aceeaşi vreme. Un număr relativ restrâns de familii de mari stăpâni de moşii cârmuieşte sub domni care se schimbă la intervale scurte. Ca şi în Moldova, dată fiind apăsarea tot mai grea a ţărănimii, stăpânirea boierilor mari întâmpină o dârză împotrivire; aici boierii se sprijină pe ajutorul din Transilvania, în vremea domniilor lui Gabriel Bethlen şi a lui Gheorghe Rakoczi I. În Ţara Românească, participarea boierimii greceşti la …

Read More »