Tag Archives: Regim comunist

Începutul regimului comunist în România

Prin înţelegerile dintre Aliaţi, România a fost abandonată de anglo-americani sferei de influenţă sovietice: la Conferinţa de la Moscova (noiembrie 1944) Iosif Stalin şi Winston Churchill au realizat o împărţire a Balcanilor cunoscută sub numele de acordul procentajelor. Sovieticii urmau să aibă un procent de influenţă de 90% în România, 50% în Iugoslavia şi 10% în Grecia, restul revenind britanicilor. Era semnalul extern al începutului sovietizării ţării. Tranziţia către totalitarism Pentru că, după înlăturarea lui Ion Antonescu, PNŢ condus de Iuliu Maniu a refuzat puterea, regele Mihai a apelat la guverne formate din militari şi tehnicieni, conduse între 1944 şi …

Read More »

Regimul naţional-comunist din România

Din 1965, România cunoaşte vreme de 24 de ani un regim naţional-comunist care a fost calificat ca neostalinism şi apoi ca socialism dinastic. Acestui regim i-a pus capăt revoluţia declanşată la Timişoara în 16 decembrie 1989. Destinderea Perioada 1965-1974 este o perioadă de relativă destindere. Sistemul poliţienesc slăbeşte într-o oarecare măsură şi se creează un anumit sentiment de toleranţă socială şi de consens naţional. Începe acum şi o timidă liberalizare: este înlesnită circulaţia persoanelor peste graniţă, sunt reabilitate victimele din perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Învăţământul este reorganizat pe baze naţionale, iar limba rusă este aproape eliminată din şcoală. Literatura, mai …

Read More »

România de la recunoaşterea internaţională a Marii Uniri la instaurarea regimului comunist

Primul război mondial a determinat mari schimbări, cu consecinţe deosebite asupra Europei şi lumii. A dus la modificarea raportului de forţe în rândul marilor puteri. La sfârşitul războiului a învins principiul naţionalităţilor. Marile imperii – german, austro-ungar, ţarist şi otoman – s-au prăbuşit ca urmare a voinţei popoarelor constituindu-se, pe ruinele lor, noi state; altele, între care şi România şi-au desăvârşit unitatea naţională. În cadrul Conferinţei de pace de la Paris (1919-1920) au fost semnate tratate de pace cu fiecare din statele învinse. Principalul obiectiv al delegaţiei române participante la Conferinţă, condusă de primul ministru Ion I.C. Brătianu, era recunoaşterea …

Read More »