Tag Archives: Realism

Realism

Termen de origine latină (realis „real”), realismul devine în Evul Mediu concept filosofic, iar în secolul al XIX-lea, sub forma realisme (în limba franceză), şi concept estetic. În filosofia medievală, termenul denumeşte unul din cele două curente scolastice: realismul şi nominalismul. Primul curent susţinea, prin Anselm de Canterbury, Guillaume de Champeaux, Toma d’Aquino, că ideile generale (universalia) au existenţa obiectivă (universalia sunt realia); celălalt, reprezentat de Roscelin de Compiegne, Duns Scot, William Occam, atribuia universaliilor doar o existenţă nominală (universalia sunt nomina). Frecvent în publicistica franceză literară şi de artă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cuvântul fusese …

Read More »

Realism socialist

Orientare literar-ideologică adoptată în 1934 la primul Congres al scriitorilor sovietici şi impusă scriitorilor din ţările aflate în sfera de influenţă a URSS, realismul socialist are drept principiu conducător „zugrăvirea realităţii în dezvoltarea ei revoluţionară”. Preluând conceptul de realism întemeiat pe ideea aristotelică de mimesis, realismul socialist îşi propune crearea unei literaturi – şi a unei arte – veridice, orientate de concepţia despre lume şi viaţă a „avangardei clasei muncitoare”. O asemenea literatură a început să se scrie înainte de revoluţia din octombrie 1917, prima operă exemplară fiind considerat romanul Mama (1906) de Maxim Gorki. Reflectarea realităţii din perspectiva „socialismului …

Read More »

Romantismul şi realismul la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi secolul al XIX-lea

Romantism şi realism. Literatura Arta şi literatura epocii moderne au stat sub semnul a două curente: romantismul şi realismul. Romantismul s-a născut la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Anglia şi în Germania şi a dominat cultura europeană în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Apărut ca reacţie împotriva tradiţiei clasice guvernate de reguli stricte, romantismul afirma libertatea artistului şi a creaţiei, interesul pentru epoci şi spaţii istorice noi, altele decât Antichitatea greco-romană. O atracţie deosebită a exercitat-o în epocă lumea orientală prin pitorescul şi orizontul său cultural guvernat de alte valori. Sensibil la marile probleme ale epocii, curentul romantic a …

Read More »

Realismul în literatura română. Teoretizări şi opinii

În literatura română se poate vorbi de existenţa elementelor realiste în satira populară, în Didahiile lui Antim Ivireanul, în memorialul de călătorie al lui Dinicu Golescu, în „fiziologiile” lui Costache Negruzzi, în comediile lui Vasile Alecsandri, în Scrisorile lui Ion Ghica, în nuvelistica lui B.P. Haşdeu. Prezenţa elementelor realiste în aceste scrieri justifică accepţia „realismului etern”, acreditată de unii teoreticieni. Noul curent literar începe să devină obiectul unor formulări teoretice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi după 1900. Trebuie însă subliniat că, în conştiinţa literară a epocii, realismul nu este clar diferenţiat de clasicism şi romantism. Ion …

Read More »