Tag Archives: Raport

Raportul între asuprirea otomană şi cea fanariotă. Poziţia lui Tudor Vladimirescu

Trebuie evidenţiat mai întâi faptul (neglijat sau chiar contestat uneori) că statutul internaţional al Principatelor dunărene, stabilit prin tratate, prevedea autonomia acestor ţări. Într-un articol scris în 1854, Karl Marx a reprodus fragmentar şi a comentat „tratatele pe care moldovenii şi valahii le-au încheiat ci înşişi cu Poarta”, în 1393, 1460 şi 1511 (aşa-numitele „capitulaţii”), arătând că ele nu şi-au pierdut valabilitatea, ci dimpotrivă, au fost recunoscute în cadrul convenţiilor ulterioare dintre Rusia şi Turcia: „Din aceste capitulaţii – scrie Marx -, care continuă să fie şi azi în vigoare, întrucât n-au fost anulate prin nici un fel de tratat …

Read More »

Raporturile Ţării Româneşti cu Moldova, Polonia şi Ungaria în timpul lui Mircea cel Bătrân

Pentru a lupta cu succes împotriva primejdiei otomane, Mircea cel Bătrân a căutat să întreţină raporturi bune cu ţările vecine şi sa-şi asigure, în caz de nevoie, sprijinul acestora. Cu domnii Moldovei Petru I şi Roman I, Mircea întreţine relaţii de strânsă prietenie. Cele două ţări duc în această vreme o politică comună în raporturile lor cu Ungaria şi Polonia. Prin intermediul domnului Moldovei, Mircea câştigă şi prietenia regelui Poloniei. După 1395, însă, datorită politicii pe care o duce Ştefan, domnul de atunci al Moldovei, de sprijinire a duşmanilor interni ai lui Mircea şi de luptă împotriva aliaţilor acestuia, relaţiile …

Read More »