Tag Archives: Rahova

Bătălia de la Rahova (7/19 – 9/21 noiembrie 1877)

Necesitatea de a acoperi flancul drept al trupelor române, înainte de încercuirea completă a Plevnei a impus constituirea, începând din 11/23 septembrie 1877, a unui detaşament pus sub comanda colonelului Gheorghe Slăniceanu, care a operat iniţial între Vid şi Isker. În compunerea lui au intrat pentru început unităţi ale Diviziei 3, dispuse pentru asigurarea flancului şi Regimentului 2 dorobanţi, de la Corpul de observaţie. La sfârşitul lunii septembrie, structura s-a modificat, el primind în subordine regimentele 2, 8, 9 călăraşi, 10 dorobanţi, câte un batalion din regimentele 1, 4, 15 dorobanţi, două baterii de artilerie, o companie de geniu. Primind …

Read More »

Cucerirea Rahovei

În perioada încercuirii grupării otomane comandate de Osman paşa – îndeosebi în cea de a doua fază a operaţiei -, în timp ce eforturile ofensive ale unităţilor ruse rămase disponibile s-au îndreptat mai cu seamă spre trecătorile Balcanilor, atenţia comandamentului român s-a concentrat, dimpotrivă, spre spaţiul cuprins între Plevna şi Dunăre, unde trupele otomane continuau să păstreze în mâinile lor unele localităţi puternic fortificate. Era necesar ca garnizoanele otomane din aceste localităţi să fie nimicite sau neutralizate, pentru a se preveni un atac inamic asupra căilor de comunicaţie ale armatei de investire şi, totodată, a se anihila orice posibilităţi de …

Read More »