Tag Archives: Publicistică

Proiectul de lege…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Proiectul de lege…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 51 din 6 martie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Originea proprietăţii agrare în România este examinată în context istoric şi demonstrează că liberalii nu cunoşteau trecutul ţării noastre. Textul pe care îl invocă Eminescu în demonstraţia sa („La început tot pământ domnesc era”) se găseşte în întrebările din partea Bucovinei şi răspunsurile din partea boierilor din 1782, document păstrat în manuscrisele sale (Opere XIII. Publicistica). Eminescu interpretează actul lui Mihai Viteazul glebae adscriptio în …

Read More »

Nevoind a fi victima legii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nevoind a fi victima legii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 40 din 21 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu comentează broşura lui Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunărei, tipărită, în a doua ediţie revăzută, la Bucureşti în 1882. Omul politic se ocupă în partea a III-a a broşurii de conflictul său cu I.C. Brătianu, primul-ministru în guvernarea liberală (1876-1888). Materialul pregătitor pentru acest articol se păstrează în manuscrisele eminesciene (Opere XIII. Publicistica). Eminescu insistă asupra acestor broşuri în chestiunea dunăreană atât din considerente …

Read More »

În urma stăruitoarelor insistenţe…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În urma stăruitoarelor insistenţe…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 38 din 19 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Mihai Eminescu Fragment În urma stăruitoarelor insistenţe a unui public fermecat de sunetele vioarei sale, don Pablo de Sarasate va mai da încă un concert; al doilea şi cel din urmă. Numai unul? întrebăm cu mâhnire. Aceşti artişti executori duc cu sine tot farmecul cu care natura i-a înzestrat într-un moment de estraordinară liberalitate. Deodată cu ducerea lor ei ne iau …

Read More »

Pablo de Sarasate, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pablo de Sarasate, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 37 din 18 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Pablo Martin Meliton Sarasate y Navascuez (1844-1908), violonist spaniol, se impune, cum arată şi Eminescu, prin repertoriul bogat şi arta interpretativă. Concertul se bucură de o bună primire din partea publicului bucureştean şi dă al doilea concert. Eminescu defineşte, în al doilea articol, specificul artei interpretative în raport cu sculptura şi pictura. Mihai Eminescu

Read More »

D. Kogălniceanu publică…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Kogălniceanu publică…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 24 din 2 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Cartea lui Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunărei, cuprinde două memorii diplomatice, cum scrie şi Eminescu în comentariul său, care se tipăresc şi în volum în 1882. Extrasele fac parte din primul memoriu trimis Ministerului de Externe de la Paris în 10/22 august 1880. Înaintea lui Mihail Kogălniceanu publică documente în chestiunea dunăreană N. Callimaki-Catargi în cartea sa bilingvă, Appendice au livre vert roumain sur la question du …

Read More »

Şedinţa adunării de vineri…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Şedinţa adunării de vineri…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 19 din 26 ianuarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Adunarea Deputaţilor discută în şedinţa din 15 ianuarie 1882 măsura guvernului liberal de expulzare a unui grup de bănăţeni care doreau să se stabilească în Dobrogea. Măsura guvernului liberal venea în sprijinul stăpânirii austro-ungare. Armenii se numără printre populaţiile vechi din Moldova, însă informaţia lui Eminescu nu are acoperire documentară. Alexandru cel Bun înfiinţează episcopia armeană din Suceava în 1401. Eminescu trăia drama românilor …

Read More »

Discuţia iscată…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Discuţia iscată…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 9 din 14 ianuarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu demonstrează că nu există decât două forme ale decadenţei unui stat: despotismul şi demagogia. Poetul se pronunţă împotriva privilegiilor şi admite înălţarea în ierarhia socială numai pe baza muncii. Exemplul războiului dintre romani şi cartaginezi îl da şi în articolele din „Curierul de Iaşi” din 1876-1877 (Opere IX. Publicistica). Expresia „naturi catilinare” este folosită de Eminescu în Geniu pustiu şi circulă prin publicistica sa. Mihai …

Read More »

Presa este deplin liberă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Presa este deplin liberă…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 281 din 23 decembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu se pronunţă pentru libertatea presei, însă deplânge faptul că, în loc să se pună în slujba adevărului, aceasta devenise „un organ al patimilor politice”. Poetul face precizări importante cu privire la condiţiile care confereau autoritate ziarelor din vremea sa. Mihai Eminescu Fragment Presa este pe deplin liberă în ţară la noi şi nici nu credem că o mărginire a acestei libertăţi ar fi …

Read More »

Cu aroganţa cunoscută…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cu aroganţa cunoscută…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 273 din 13 decembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Poziţia României în chestiunea dunăreană, prezentată în actele oficiale: Mesajul Tronului şi Răspunsul la Mesajul Tronului, stârnise ecou în presa străină. Eminescu dă ample extrase din care se văd interesele urmărite de marile puteri. Ocupă primul loc presa ungară, cu „Pester Lloyd”, cu mai multe articole, căreia îi urmează cea germană, „Neue freie Presse”, „Alte Presse” şi „Fremden-Blatt”, la care se alătură şi presa în …

Read More »

Mâne are a se descoperi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mâne are a se descoperi…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 255 în 21 noiembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Festivitatea pentru dezvelirea statuii lui Ion Heliade Rădulescu se ţine în 21 noiembrie 1881 şi cuvântul de deschidere îl rosteşte B.P. Hasdeu şi-i răspunde V.A. Urechia, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Personalitatea lui Ion Heliade Rădulescu stă în atenţia lui Eminescu şi, după evocarea din Epigonii, îi consacră un articol, Monumente, în „Curierul de Iaşi” din 1877 (Opere IX. Publicistica) …

Read More »