Tag Archives: Publicistică

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Naţiunea” perândând acuzările…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 142 din 3 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Cotidianul bucureştean „Naţiunea” apare între 17 iunie 1882 şi 26 septembrie 1891 ca organ de orientare liberală. Eminescu se situa în afara partidelor politice şi ţinea să declare şi, cu acest prilej, că relele de care suferea ţara nu puteau fi înlăturate prin „conservatorism” ori „liberalism”, ci numai prin organizarea strictă a muncii prin care se înlăturau elementele profitoare din societatea românească. Mihai Eminescu Fragment …

Read More »

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Alexandria, odinioară…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 141 în 2 iulie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu priveşte cu multă simpatie lupta poporului egiptean împotriva colonialismului britanic şi francez. Poetul ţine să-şi reafirme teza potrivit căreia un popor nu se poate dezvolta şi afirma decât prin valorificarea propriilor resurse materiale şi potente spirituale. Poetul avea păreri rele despre Offenbach, Meilhac şi Halevy (Opere XV. Fragmentarium). Exemplul Egiptului îi servea poetului să arate consecinţele transformării României, asemeni acestuia, în colonie a ţărilor industrializate. …

Read More »

Se zice că prea dăm…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Se zice că prea dăm…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 108 din 21 mai 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu face o profesiune de credinţă că în activitatea sa se călăuzeşte după adevăr şi faptul acesta justifică limbajul său. Mihai Eminescu Fragment Se zice că prea dăm gură de lup onorabililor adversari şi că în scrierea noastră nu se observă acele dresuri şi cochetării stilistice prin cari strălucesc învăţaţii „Românului”. Gura păcătoşilor adevăr grăieşte. Nu alegem vorbele după cum îndulcesc sau înăspresc …

Read More »

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul” din 16 mai 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu răspunde la editorialul Bucureşti 14/26 florar 1882, publicat în „Românul” din 15 mai 1882. Poetul invocă în susţinerea tezei sale opiniile lui Mihai Cioranu, martor ocular al evenimentelor pe care le prezintă în cartea sa Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, tipărită la Bucureşti în 1859. Informaţiile istorice privind practicile juridice în vechime se găsesc şi în manuscrise şi sunt invocate şi în alte articole. Mihai Eminescu

Read More »

Vasile Conta, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Conta, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 90 din 25 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Articole şi traduceri, Bucureşti, 1974. Vasile Conta este preţuit de Eminescu ca un intelectual cu o bună pregătire de specialitate şi cu înclinaţii spre speculaţii filozofice. Asupra aspectului din urmă insistă şi în articolele din „Curierul de Iaşi” (Opere IX. Publicistica). Scrisoarea la care face menţiune poetul se publică în „Timpul” în 1880 (Opere XI. Publicistica). Eminescu transferă în evocarea sa şi două versuri din Luceafărul („Căci toţi se …

Read More »

Nu există fără îndoială…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nu există fără îndoială…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 83 din 16 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu defineşte tipul demagogului şi rolul său nefast pentru funcţionarea organismelor statului. Cafeneaua Procope este menţionată şi în alte articole (Opere XIII. Publicistica), iar expresia: „Fiecine simte…” ne aminteşte de un vers din Călin: „Fiecine cum i-e vrerea…”. Mihai Eminescu Fragment Nu există fără îndoială o mai mare tiranie decât cea demagogică. Nu-i vorba, nici absolutismul unui singur om nu-i vro poamă. Ş-aci te …

Read More »

Columna lui Traian, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Columna lui Traian, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 70 din 1 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Eminescu recenzează primele două numere, pe ianuarie şi februarie 1882, din seria nouă a revistei lui B.P. Hasdeu pentru „istorie, lingvistică şi psicologie poporană”. Întemeietorii „psihologiei popoarelor” (Volkerpsychologie) sunt M. Lazarus şi H. Steinthal, care scot revista „Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft” cu începere din 1860 şi din care Eminescu transcrie în manuscrisele sale mai multe studii (Opere XV. Fragmentarium). Psihologia popoarelor …

Read More »

Ceea ce dă guvernului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ceea ce dă guvernului…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 70 din 1 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în1931. Eminescu defineşte arta de a guverna „ştiinţa de-a ne adapta naturii poporului” şi de a respecta tradiţia. Poetul apelează în susţinerea teoriei guvernării la scrierile lui John Stuart Mill şi Montesquieu, despre care găsim însemnări şi în manuscrisele sale (Opere XIV. Traduceri), şi le aplică la stările de lucruri din ţara noastră. Mihai Eminescu Fragment Ceea ce dă guvernului roşu aproape caracterul unui guvern …

Read More »

„Novele din popor” de Ioan Slavici, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Novele din popor” de Ioan Slavici, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 69 din 28 martie 1882. Semnat: M.E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Eminescu concepe cronica sa ca un răspuns polemic la cea a lui Nicolae Xenopol publicată în „Românul” din 7 februarie 1881. Cronicarul ziarului liberal recunoştea că Slavici era un adept al realismului şi că în nuvelele sale nu se găsea nimic în afara observaţiunii. Consideraţiile favorabile sunt anulate prin aprecierile de amănunt: „amănunţimi care ostenesc pe cititor”, „stilul parcă …

Read More »

În seara de 30 martie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În seara de 30 martie…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 67 din 25 martie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu analizează natura despotismului şi a demagogiei şi consecinţele lor în viaţa social-politică. Se impune atenţiei şi comparaţia între stările de lucruri din Rusia şi din ţara noastră. Găsim extrase din tratatul lui Alexis-Charles-Maurice Clerel de Tocqueville, L’ancien regime et la revolution şi în manuscrise (Opere XIV. Traduceri). Mihai Eminescu Fragment În seara de 30 martie procurorul general al Consiliului de Război din …

Read More »