Tag Archives: Publicistică

Dezlegarea cestiunei orientului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dezlegarea cestiunei orientului…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 1 din ianuarie-martie 1979 A fost publicat, prima dată, în volum în Opere IX. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.264, 1r-4r. Eminescu comentează Constituţia Imperiului otoman promulgată de sultanul Abdul Hamid la 23 decembrie 1876. Constituţia declara toţi locuitorii imperiului – „otomani”. Poetul caracterizează Constituţia turcească un „talmeş-balmeş” care nu deosebea naţionalitate de naţionalitate. Imperiul otoman era ameninţat, considera Eminescu, de cucerirea de către diferite elemente pe cale economică. Considera că cercurile politice ale slavilor din sudul …

Read More »

Teatru românesc (Moartea lui Constantin Brâncoveanu…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Teatru românesc (Moartea lui Constantin Brâncoveanu…), de Mihai Eminescu, este o cronică dramatică a cărei primă ediţie a fost publicată în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905 Se păstrează în manuscrisul 2.254, 303r-303v. Drama lui Antonin Roques se tipăreşte în volum în 1872. Se reprezintă la Bucureşti în 6 noiembrie 1871 şi la Iaşi în 31 octombrie 1874. Volumele sale Pieces dramatiques et poesies diverses (Paris, 1855), Le nouveau livre de la sagesse (Paris, 1873), Un caprice de Venus (Bucureşti, 1875) nu-l recomandă ca poet şi cu atât mai mult ca dramaturg. Şi-a câştigat merite pentru …

Read More »

Din şedinţele Societăţii „România jună”. Naţionaliştii şi cosmopoliţii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din şedinţele Societăţii „România jună”. Naţionaliştii şi cosmopoliţii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905. Se păstrează în manuscrisul 2.257, 225r-230r, 224r, 233r, 235r, 236r, 234r, 231r, 232r. Pregăteşte acest articol pentru ziarul „Românul”, în octombrie-decembrie 1871, când au loc în Societatea „România jună” dezbateri aprinse după Serbarea de la Puma din august 1871. Organizatorii serbării, Slavici, Eminescu şi alţi studenţi români de la Universitatea din Viena, sunt acuzaţi de cosmopolitism pentru orientarea spre „Junimea” din Iaşi. Eminescu răspunde la aceste acuzaţii, dar, …

Read More »

Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905, cu titlul Românii şi rutenii în Bucovina. Se păstrează în manuscrisul 2.257, 24rv, 25r, 39rv, 47v, 39v, 40rv-42rv, 26r, 42v-44r, 55v. Eminescu pregăteşte acest studiu ca răspuns la un articol publicat în „Bukovinskaia Zariia” din Cernăuţi. Ziarul apare, cum aflăm din diferite surse, între 1870 şi 1875 şi reprezenta orientarea cercurilor politice ucrainene. Colecţia ziarului nu se păstrează în bibliotecile din ţară. Din studiul lui Eminescu se desprinde că poetul comentează un articol apărut …

Read More »

Fântâna Blanduziei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Fântâna Blanduziei, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Fântâna Blanduziei” nr. 1 din 4 decembrie 1888. Semnat: E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere complecte în 1914. Eminescu trece de la „România liberă” la revista „Fântâna Blanduziei” înfiinţată în decembrie 1888 şi care apare până în decembrie 1889. Articolul lui Eminescu este publicat ca editorial programatic şi oferă o privire retrospectivă asupra crizei economice şi politice a societăţii moderne. Marile curente literare: romantismul şi naturalismul sunt privite critic. Hegel este făcut vinovat pentru introducerea frazeologiei în dezbaterile filozofice. Eminescu …

Read More »

Iar iconarii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iar iconarii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „România liberă”, nr. 3.357 din 20 noiembrie / 2 decembrie 1888. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Mihai Eminescu Fragment D. Alexandru Beldiman junior ne face onoarea de a reveni asupra vestitei cestiuni a iconarilor, răspunzând la articolul publicat în „România liberă”. Domnia sa ne impută că am fi schimbat şi terenul şi obiectul în discuţiune, că am vorbit numai de icoanele bisericeşti – atinse de domnia sa numai în treacăt – pe când cestiunea ce i se pare …

Read More »

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „România liberă”, nr. 3.351 din 12/25 noiembrie 1888. Semnat: M.E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu îşi reia activitatea publicistică după o întrerupere de mai bine de cinci ani şi faptul acesta este de natură să stârnească nedumeriri. Poetul era privit ca înstrăinat de îndeletnicirile scriitoriceşti după prăbuşirea intelectuală din iunie 1883. Când se făceau asemenea aprecieri se ignora faptul că Eminescu traduce după această dată Gramatica sanscrită, ilustrare cu totul remarcabilă a muncii sale intelectuale (Opere …

Read More »

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 131 din 15 iunie 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Eminescu comentează politica de maghiarizare dusă de guvernele de la Budapesta pe tărâm cultural. Poetul contestă claselor conducătoare din Ungaria pretenţia de factor de răspândire a culturii în această parte a Europei. „Societatea pseudo-arheologică”, cum o numeşte Eminescu, era Societatea istorică, arheologică şi de cultură a comitatului Hunedoara, înfiinţată în 1880. Legenda privind stema Moldovei este reprodusă din poema polonă a lui Miron …

Read More »

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 118 din 29 mai 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Mihai Eminescu Fragment Miercuri seara metropolitul romano-catolic s-a întors de la Roma şi a fost primit cu mare pompă la gara Târgoviştii. Peste cincizeci de preoţi catolici, elevii seminarului de la Cioplea şi câţiva dintre notabilii comunităţii romano-catolice din Bucureşti l-au felicitat pe viitorul prelat român şi cu ocaziunea aceasta s-au văzut cele dentâi pălării late în Bucureşti. De la gară, monseniorul Paoli s-a întors la …

Read More »

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 112 din 20 mai 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu consacră înfiinţării Mitropoliei romano-catolice din Bucureşti două articole, în care demonstrează că ea se încadra în politica de catolicizare a României făcută în sprijinul Imperiului austro-ungar. Poetul se înscrie în Societatea „Carpaţii” şi activitatea sa era supravegheată de Biroul de informaţii vienez (Opere XIII. Publicistica). Mihai Eminescu Fragment Înfiinţarea unei mitropolii romano-catolice în Bucureşti ne-a dovedit fără îndoială o lipsă de tact din partea …

Read More »