Tag Archives: Publicistică

Repertoriul nostru teatral, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Repertoriul nostru teatral, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Familia”, nr. 3 din 18/30 ianuarie 1870. A fost publicat, prima dată, în volum în Diverse în 1895. Eminescu intervine cu acest articol în disputa dintre „bătrâni şi tineri” din anii 1869-1870, primii susţinând înfiinţarea unei Academii Române de Drepturi, cei din urmă duceau o campanie de presă în favoarea înfiinţării unui Teatru Naţional pentru românii din Imperiul austro-ungar. Disputa avea la bază concepţia diferită a „bătrânilor” şi „tinerilor” cu privire la utilitatea instituţiilor culturale într-o provincie românească aflată sub stăpânire străină. Academia …

Read More »

O scriere critică, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O scriere critică, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Albina”, nr. 3 din 7/19 ianuarie 1870, şi nr. 4 din 9/21 ianuarie 1870. A fost publicat, prima dată, în volum în Diverse, Iaşi, 1895. Eminescu îşi începe activitatea ziaristică în presa transilvăneană în epoca studiilor la Universitatea din Viena (1869-1872) şi se orientează, încă de la început, spre viaţa culturală şi politică. Poetul se adresează ziarului „Albina” întemeiat la Viena în 27 martie 1867 şi mutat la Pesta, editat de Victor Babeş şi alţi intelectuali din Imperiul austro-ungar până în decembrie 1876, …

Read More »

Icoane vechi şi icoane nouă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Icoane vechi şi icoane nouă, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 279 din 11 decembrie 1877; nr. 280 din 13 decembrie 1877; nr. 281 din 14 decembrie 1877; nr. 285 din 18 decembrie 1877; nr. 187 din 21 decembrie 1877; nr. 289 din 23 decembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Icoane vechi şi icoane nonă, Vălenii de Munte, 1909. Studiul se deschide cu definirea naturii statului, una din problemele fundamentale puse în discuţie de Eminescu pe parcursul întregii sale publicistici. Potrivit acestei concepţii, statul este un …

Read More »

Perioada interbelică – o perioadă fertilă în publicistica craioveană

În peisajul publicisticii craiovene  interbelice,  al preocupărilor de cercetare istorică, etnografică, folclorică şi de istorie literară, „Arhivele Olteniei”, publicaţie fondată de dr. Charles Laugier şi condusă pe toată perioada (1922-1943, 1944-1946) de către profesorul C.D. Fortunescu, ajutat de un comitet de conducere constituit din profesori care reprezentau întreaga zonă a Olteniei – are un pregnant caracter enciclopedic şi este, din acest punct de vedere, cea mai importantă apariţie. Cele două rubrici permanente – Oltenia folcloristică şi Oltenia literară şi artistică – cuprind folclor original, studii de etnografie şi folclor, creaţii literare şi numeroase articole de critică şi istorie literară. Colaborează …

Read More »